Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

electrolinera electrolinera

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega elèctrica, n f
 • ca  electrolinera, n f sin. compl.
 • es  electrolinera, n f
 • es  estación de carga, n f
 • es  estación de recarga, n f
 • fr  station de charge, n f
 • fr  station de recharge, n f
 • it  stazione di ricarica, n f
 • en  charging area, n
 • en  charging station, n
 • en  electric vehicle charging station, n
 • en  EV charging station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de servei connectada a la xarxa d'electricitat general o proveïda d'un sistema propi de generació que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Nota

 • Són tipus d'estacions de recàrrega elèctrica les estacions de recàrrega solar i les estacions de recàrrega eòlica, que extreuen l'energia d'acumuladors d'energia solar i d'energia eòlica, respectivament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega elèctrica (sin. compl. electrolinera)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega elèctrica i el sinònim complementari electrolinera.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega elèctrica:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement elèctric, referit al tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a electrolinera:

  ·És una denominació sintètica, constituïda per la forma prefixada electro-, amb relació al tipus d'energia subministrada, i la part final de gasolinera, que permet establir una relació formal amb els establiments que tradicionalment han servit per a subministrar energia als vehicles.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarten les formes electrera, electrinera i electronera.

  Pel que fa a *electrera i *electronera, es desestimen pels motius següents:

  ·Es poden prestar a confusió, perquè es poden identificar fàcilment amb una companyia elèctrica (electrera, paral·lelament a gasera) o amb el subministrament d'electrons (electronera).

  ·Tenen una documentació residual, tant en català com, anàlogament, en altres llengües.

  ·No tenen l'aval de cap dels especialistes consultats.

  Pel que fa a *electrinera, es desestima pels motius següents:

  ·Presenta una irregularitat de formació similar a la de electrolinera, ja que és un mot creuat format a partir del segment electr- i la terminació -(i)nera (que agafa igualment part de la base gasolina i el sufix -era).

  ·Té una documentació residual, tant en català com, anàlogament, en altres llengües.

  ·No té l'aval de cap dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
electrolinera eòlica electrolinera eòlica

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega eòlica, n f
 • ca  electrolinera eòlica, n f sin. compl.
 • es  electrolinera eólica, n f
 • es  estación eólica de recarga, n f
 • fr  station de charge éolienne, n f
 • it  stazione di ricaria a energia eolica, n f
 • it  stazione di ricaria eolica, n f
 • en  wind charging station, n
 • en  wind-powered charging station, n
 • en  wind-powered EV charging station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de recàrrega elèctrica que obté l'electricitat de l'energia eòlica.

Nota

 • Tot i que ja hi ha alguna estació de recàrrega eòlica en funcionament, es tracta encara d'instal·lacions experimentals.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega eòlica (sin. compl. electrolinera eòlica)

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega eòlica,

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement eòlica, referit a l'origen del tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a electrolinera eòlica:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli electrolinera, que és una forma normalitzada per a les estacions proveïdores d'electricitat, i el complement eòlica, referit a l'origen de l'electricitat subministrada.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga. [68 ocurrències]

  Formes desestimades

  Es descarta la forma *eolinera pels motius següents:

  ·Semànticament és poc adequada, perquè dona prioritat a l'origen de l'energia que se subministra (eol-, 'vent') per davant del tipus d'energia (energia elèctrica), tot i que el que és important per a l'usuari és justament de quin tipus d'energia es tracta.

  ·No permet establir una relació formal amb les estacions que subministren energia elèctrica en general (estacions de recàrrega elèctrica o electrolineres) ni tampoc amb les estacions que subministren energia elèctrica d'origen solar.

  ·Té un ús residual en català.

  ·Només té l'aval d'un dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
electrolinera solar electrolinera solar

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega solar, n f
 • ca  electrolinera solar, n f sin. compl.
 • es  estación de carga solar, n f
 • es  estación de recarga solar, n f
 • es  estación eléctrica solar, n f
 • es  fotolinera, n f
 • fr  station de charge solaire, n f
 • fr  station de recharge solaire, n f
 • fr  station électrique solaire, n f
 • it  stazione di ricaria fotovoltaica, n f
 • it  stazione di ricaria solare, n f
 • en  solar charging station, n
 • en  solar electric station, n
 • en  solar-powered charging station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de recàrrega elèctrica que obté l'electricitat de l'energia solar.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega solar (sin. compl. electrolinera solar)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega solar i el sinònim complementari electrolinera solar.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega solar,

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement solar, referit a l'origen del tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a electrolinera solar:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli electrolinera, que és una forma normalitzada per a les estacions proveïdores d'electricitat, i el complement solar, referit a l'origen de l'electricitat subministrada.

  ·Se'n documenten ocurrències en català. [3 ocurrències]

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga. [315 ocurrències]

  Formes desestimades

  Es descarta la forma fotolinera pels motius següents:

  ·Semànticament és poc adequada, perquè dona prioritat a l'origen de l'energia que se subministra (foto-, 'llum') per davant del tipus d'energia (energia elèctrica), tot i que el que és important per a l'usuari és justament de quin tipus d'energia es tracta.

  ·No permet establir una relació formal amb les estacions que subministren energia elèctrica en general (estacions de recàrrega elèctrica o electrolineres) ni tampoc amb les estacions que subministren energia elèctrica d'origen eòlic.

  ·Té un ús baix en català.

  ·Només té l'aval d'un dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
espòiler espòiler

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  espòiler, n m
 • es  spoiler, n m
 • fr  spoiler, n m
 • it  spoiler, n m
 • en  spoiler, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Element aerodinàmic integrat en un vehicle en forma d'apèndix en contacte complet amb una part de la carrosseria, sovint els para-xocs o els laterals, que s'utilitza per a millorar el coeficient aerodinàmic mitjançant la reducció de les turbulències del flux d'aire generades pel moviment del vehicle.

Nota

 • 1. Tot i que de vegades s'utilitzen indistintament, en un ús estricte, els espòilers es distingeixen dels alerons, que són els elements aerodinàmics que tenen la finalitat d'augmentar la càrrega aerodinàmica.
 • 2. L'equivalent anglès spoiler té un valor genèric que engloba tota mena d'elements aerodinàmics d'un vehicle, tinguin com a funció evitar turbulències (espòilers) o bé augmentar la càrrega aerodinàmica (alerons).
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme espòiler

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació espòiler.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació lingüísticament adequada, manllevada de l'anglès, que fa una especialització del significat original, ja que en anglès spoiler designa tant el català aleró com el català espòiler.

  ·L'adaptació espòiler té una documentació abundant en l'àmbit de l'automoció i, amb un altre significat, ja havia estat normalitzada pel Consell Supervisor.

  ·Els especialistes consultats avalen la distinció proposada, que és habitual en l'àmbit de l'automoció (fora d'aquest àmbit, però, de vegades espòiler i aleró se superposen).

  ·En usos especialitzats, les altres llengües romàniques estudiades solen fer la mateixa distinció, que és inexistent en anglès.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
estació de recàrrega d'hidrogen estació de recàrrega d'hidrogen

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega d'hidrogen, n f
 • ca  hidrogenera, n f sin. compl.
 • es  estación de hidrógeno, n f
 • es  hidrogenera, n f
 • es  hidrolinera, n f
 • fr  station à hydrogène, n f
 • fr  station d'hydrogène, n f
 • fr  station de recharge à hydrogène, n f
 • it  stazione di idrogeno, n f
 • it  stazione di rifornimento di idrogeno, n f
 • en  hydrogen filling station, n
 • en  hydrogen service station, n
 • en  hydrogen station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de recàrrega de gas especialitzada en el subministrament per a vehicles d'hidrogen.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega de gas (sin. compl. hidrogenera)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega de gas i el sinònim complementari hidrogenera.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega d'hidrogen:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement d'hidrogen, referit al tipus de gas subministrat.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a hidrogenera:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel radical hidrogen, amb relació a l'energia subministrada, i el sufix derivatiu -era, que indica un espai on hi ha hidrogen.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma *hidrolinera pels motius següents:

  ·Es pot prestar a confusió, perquè el formant hidro- es pot associar amb hidrogen o bé, més fàcilment, amb aigua.

  ·Presenta una irregularitat de formació similar a la de electrolinera, ja que és un mot creuat format a partir del segment hidro- i la terminació -linera (que agafa part de la base gasolina i el sufix -era).

  ·Té un ús residual en català.

  ·Només té l'aval d'un dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
estació de recàrrega de gas estació de recàrrega de gas

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega de gas, n f
 • ca  gasinera, n f sin. compl.
 • es  estación de carga de gas, n f
 • es  estación de recarga de gas, n f
 • es  gasera, n f
 • es  gasinera, n f
 • fr  station de recharge de gaz, n f
 • fr  station de remplissage de gaz, n f
 • it  stazione di servizio di gas, n f
 • en  gas fueling station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de servei proveïda de grans dipòsits de gas, generalment de gas natural per a vehicles, que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles de gas.

Nota

 • Són un tipus d'estacions de recàrrega de gas les estacions de recàrrega d'hidrogen.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega de gas (sin. compl. gasinera)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega de gas i el sinònim complementari gasinera.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega de gas,

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement de gas, referit al tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a gasinera:

  ·És una denominació sintètica, constituïda per la forma prefixada gasi-, 'gas', amb relació a la font d'energia subministrada, i la part final de gasolinera, que permet establir una relació formal amb els establiments que tradicionalment han servit per a subministrar energia als vehicles; per a evitar l'homonímia o pràctica homonímia amb gasolinera, es pren una part més petita d'aquest formant respecte als termes anàlegs electrolinera, hidrolinera, etc.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
estació de recàrrega elèctrica estació de recàrrega elèctrica

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega elèctrica, n f
 • ca  electrolinera, n f sin. compl.
 • es  electrolinera, n f
 • es  estación de carga, n f
 • es  estación de recarga, n f
 • fr  station de charge, n f
 • fr  station de recharge, n f
 • it  stazione di ricarica, n f
 • en  charging area, n
 • en  charging station, n
 • en  electric vehicle charging station, n
 • en  EV charging station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de servei connectada a la xarxa d'electricitat general o proveïda d'un sistema propi de generació que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Nota

 • Són tipus d'estacions de recàrrega elèctrica les estacions de recàrrega solar i les estacions de recàrrega eòlica, que extreuen l'energia d'acumuladors d'energia solar i d'energia eòlica, respectivament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega elèctrica (sin. compl. electrolinera)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega elèctrica i el sinònim complementari electrolinera.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega elèctrica:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement elèctric, referit al tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a electrolinera:

  ·És una denominació sintètica, constituïda per la forma prefixada electro-, amb relació al tipus d'energia subministrada, i la part final de gasolinera, que permet establir una relació formal amb els establiments que tradicionalment han servit per a subministrar energia als vehicles.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarten les formes electrera, electrinera i electronera.

  Pel que fa a *electrera i *electronera, es desestimen pels motius següents:

  ·Es poden prestar a confusió, perquè es poden identificar fàcilment amb una companyia elèctrica (electrera, paral·lelament a gasera) o amb el subministrament d'electrons (electronera).

  ·Tenen una documentació residual, tant en català com, anàlogament, en altres llengües.

  ·No tenen l'aval de cap dels especialistes consultats.

  Pel que fa a *electrinera, es desestima pels motius següents:

  ·Presenta una irregularitat de formació similar a la de electrolinera, ja que és un mot creuat format a partir del segment electr- i la terminació -(i)nera (que agafa igualment part de la base gasolina i el sufix -era).

  ·Té una documentació residual, tant en català com, anàlogament, en altres llengües.

  ·No té l'aval de cap dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
estació de recàrrega eòlica estació de recàrrega eòlica

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega eòlica, n f
 • ca  electrolinera eòlica, n f sin. compl.
 • es  electrolinera eólica, n f
 • es  estación eólica de recarga, n f
 • fr  station de charge éolienne, n f
 • it  stazione di ricaria a energia eolica, n f
 • it  stazione di ricaria eolica, n f
 • en  wind charging station, n
 • en  wind-powered charging station, n
 • en  wind-powered EV charging station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de recàrrega elèctrica que obté l'electricitat de l'energia eòlica.

Nota

 • Tot i que ja hi ha alguna estació de recàrrega eòlica en funcionament, es tracta encara d'instal·lacions experimentals.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega eòlica (sin. compl. electrolinera eòlica)

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega eòlica,

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement eòlica, referit a l'origen del tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a electrolinera eòlica:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli electrolinera, que és una forma normalitzada per a les estacions proveïdores d'electricitat, i el complement eòlica, referit a l'origen de l'electricitat subministrada.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga. [68 ocurrències]

  Formes desestimades

  Es descarta la forma *eolinera pels motius següents:

  ·Semànticament és poc adequada, perquè dona prioritat a l'origen de l'energia que se subministra (eol-, 'vent') per davant del tipus d'energia (energia elèctrica), tot i que el que és important per a l'usuari és justament de quin tipus d'energia es tracta.

  ·No permet establir una relació formal amb les estacions que subministren energia elèctrica en general (estacions de recàrrega elèctrica o electrolineres) ni tampoc amb les estacions que subministren energia elèctrica d'origen solar.

  ·Té un ús residual en català.

  ·Només té l'aval d'un dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
estació de recàrrega solar estació de recàrrega solar

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega solar, n f
 • ca  electrolinera solar, n f sin. compl.
 • es  estación de carga solar, n f
 • es  estación de recarga solar, n f
 • es  estación eléctrica solar, n f
 • es  fotolinera, n f
 • fr  station de charge solaire, n f
 • fr  station de recharge solaire, n f
 • fr  station électrique solaire, n f
 • it  stazione di ricaria fotovoltaica, n f
 • it  stazione di ricaria solare, n f
 • en  solar charging station, n
 • en  solar electric station, n
 • en  solar-powered charging station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Estació de recàrrega elèctrica que obté l'electricitat de l'energia solar.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega solar (sin. compl. electrolinera solar)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega solar i el sinònim complementari electrolinera solar.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega solar,

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement solar, referit a l'origen del tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a electrolinera solar:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli electrolinera, que és una forma normalitzada per a les estacions proveïdores d'electricitat, i el complement solar, referit a l'origen de l'electricitat subministrada.

  ·Se'n documenten ocurrències en català. [3 ocurrències]

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga. [315 ocurrències]

  Formes desestimades

  Es descarta la forma fotolinera pels motius següents:

  ·Semànticament és poc adequada, perquè dona prioritat a l'origen de l'energia que se subministra (foto-, 'llum') per davant del tipus d'energia (energia elèctrica), tot i que el que és important per a l'usuari és justament de quin tipus d'energia es tracta.

  ·No permet establir una relació formal amb les estacions que subministren energia elèctrica en general (estacions de recàrrega elèctrica o electrolineres) ni tampoc amb les estacions que subministren energia elèctrica d'origen eòlic.

  ·Té un ús baix en català.

  ·Només té l'aval d'un dels especialistes consultats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]