Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

 • ca  ebitda, n m
 • es  beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, n m
 • es  beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, n m pl
 • es  ebitda, n m
 • es  resultado bruto de explotación, n m
 • fr  bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, n m
 • fr  bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, n m
 • fr  excédent brut d'exploitation, n m
 • fr  résultat avant intérêts, impôts et amortissements, n m
 • fr  résultat avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements, n m
 • fr  BAIIA, n m sigla
 • fr  BAIIDA, n m sigla
 • fr  EBE, n m sigla
 • fr  EBITDA, n m sigla
 • en  earnings before interest, tax, depreciation and amortization, n
 • en  earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, n
 • en  Ebitda, n
 • en  EBITDA ·, n sigla

Economia > Finances

Definició
Indicador comptable que proporciona informació sobre el benefici brut d'una empresa calculat sense incloure les despeses per impostos o interessos, ni les disminucions de valor per depreciacions o amortitzacions, i que serveix per a avaluar la rendibilitat econòmica de l'organització.

Nota

 • La denominació ebitda prové de la lexicalització de la sigla EBITDA, corresponent a la forma anglesa earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ('benefici abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització').
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme ebitda

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma ebitda.

  Criteris aplicats

  ·És una forma procedent de la lexicalització de la sigla anglesa EBITDA (corresponent a earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada en textos especialitzats.

  ·Té el vistiplau dels especialistes del sector, que confirmen que fa referència a un indicador comptable molt conegut.

  ·En altres llengües es documenta la mateixa forma, si bé amb una certa vacil·lació pel que fa al grau de lexicalització.

  Formes desestimades

  Es descarten la sigla BAIIDA i la forma lexicalitzada baiida, creades a partir de la denominació catalana corresponent a la forma anglesa que ha donat lloc a la sigla (benefici abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització), perquè no tenen ús ni possibilitats d'implantació, segons els experts. Es considerar innecessari, d'altra banda, un cop acceptat el manlleu, fer constar com a sinònim de ebitda la forma explicativa benefici abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització.

  La forma excedent brut d'explotació, anàloga a la forma francesa excédent brut d'exploitation, s'ha descartat perquè no té ús.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
equivalent de CO2 equivalent de CO2

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  equivalent de diòxid de carboni, n m
 • ca  equivalent de CO2, n m sin. compl.
 • ca  CO2-eq, n m abrev.
 • es  CO2 equivalente, n m
 • es  dióxido de carbono equivalente, n m
 • es  equivalente de dióxido de carbono, n m
 • es  equivalente en CO2, n m
 • es  CO2e, n m abrev.
 • es  CO2eq, n m abrev.
 • fr  équivalent CO2, n m
 • fr  équivalent dioxyde de carbone, n m
 • fr  équivalent en CO2, n m
 • fr  équivalent en dioxyde de carbone, n m
 • fr  CO2e, n m abrev.
 • fr  éq. CO2, n m abrev.
 • fr  éqCO2, n m abrev.
 • en  carbon dioxide equivalent, n
 • en  CO2 equivalent, n
 • en  CDE, n sigla
 • en  CO2 eq, n abrev.
 • en  CO2-eq, n abrev.
 • en  CO2e, n abrev.

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Magnitud que permet determinar el potencial d'escalfament global dels gasos amb efecte d'hivernacle a partir de la seva equivalència en diòxid de carboni

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme equivalent de diòxid de carboni (sin. compl. equivalent de CO2; abrev. CO2-eq)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes equivalent de diòxid de carboni i equivalent de CO2, com a sinònims (equivalent de diòxid de carboni, com a denominació principal), juntament amb l'abreviatura CO2-eq.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a equivalent de diòxid de carboni i a la forma equivalent de CO2, construïda a partir de la fórmula química del diòxid de carboni:

  ·Malgrat que són calcs de l'anglès, són formes descriptives del concepte i adequades també en català.

  ·Es documenten àmpliament, sobretot la forma amb el símbol.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  Quant a la forma abreujada CO2-eq,

  ·És una denominació manllevada directament de l'anglès, que es documenta també, amb lleugeres variacions, en la resta de llengües de referència.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma diòxid de carboni equivalent (i, igualment, CO2 equivalent), malgrat que té un ús important i és la forma que s'ha difós fins ara des del TERMCAT (tant en diccionaris com en textos normatius), perquè es considera una traducció errònia de l'anglès, afavorida, probablement, per la doble categoria en català de la forma equivalent, com a nom i com a adjectiu, que fa que no resulti una forma estranya. Malgrat tot, des d'un punt de vista semàntic, es considera que la base de la denominació hauria de ser, estrictament, el substantiu equivalent, atès que la mesura es refereix a l'equivalència en tones de diòxid de carboni d'una altra substància.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
equivalent de diòxid de carboni equivalent de diòxid de carboni

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  equivalent de diòxid de carboni, n m
 • ca  equivalent de CO2, n m sin. compl.
 • ca  CO2-eq, n m abrev.
 • es  CO2 equivalente, n m
 • es  dióxido de carbono equivalente, n m
 • es  equivalente de dióxido de carbono, n m
 • es  equivalente en CO2, n m
 • es  CO2e, n m abrev.
 • es  CO2eq, n m abrev.
 • fr  équivalent CO2, n m
 • fr  équivalent dioxyde de carbone, n m
 • fr  équivalent en CO2, n m
 • fr  équivalent en dioxyde de carbone, n m
 • fr  CO2e, n m abrev.
 • fr  éq. CO2, n m abrev.
 • fr  éqCO2, n m abrev.
 • en  carbon dioxide equivalent, n
 • en  CO2 equivalent, n
 • en  CDE, n sigla
 • en  CO2 eq, n abrev.
 • en  CO2-eq, n abrev.
 • en  CO2e, n abrev.

Medi ambient > Gestió ambiental

Definició
Magnitud que permet determinar el potencial d'escalfament global dels gasos amb efecte d'hivernacle a partir de la seva equivalència en diòxid de carboni

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme equivalent de diòxid de carboni (sin. compl. equivalent de CO2; abrev. CO2-eq)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes equivalent de diòxid de carboni i equivalent de CO2, com a sinònims (equivalent de diòxid de carboni, com a denominació principal), juntament amb l'abreviatura CO2-eq.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a equivalent de diòxid de carboni i a la forma equivalent de CO2, construïda a partir de la fórmula química del diòxid de carboni:

  ·Malgrat que són calcs de l'anglès, són formes descriptives del concepte i adequades també en català.

  ·Es documenten àmpliament, sobretot la forma amb el símbol.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  Quant a la forma abreujada CO2-eq,

  ·És una denominació manllevada directament de l'anglès, que es documenta també, amb lleugeres variacions, en la resta de llengües de referència.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma diòxid de carboni equivalent (i, igualment, CO2 equivalent), malgrat que té un ús important i és la forma que s'ha difós fins ara des del TERMCAT (tant en diccionaris com en textos normatius), perquè es considera una traducció errònia de l'anglès, afavorida, probablement, per la doble categoria en català de la forma equivalent, com a nom i com a adjectiu, que fa que no resulti una forma estranya. Malgrat tot, des d'un punt de vista semàntic, es considera que la base de la denominació hauria de ser, estrictament, el substantiu equivalent, atès que la mesura es refereix a l'equivalència en tones de diòxid de carboni d'una altra substància.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]