Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

ecoblanqueig ecoblanqueig

Ciències de la vida > Ecologia, Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig verd, n m
 • ca  ecoblanqueig, n m
 • es  ecoblanqueamiento, n m
 • es  ecoblanqueo, n m
 • es  ecoimpostura, n f
 • es  ecopostureo, n m
 • es  greenwashing, n m
 • es  imagen verde, n f
 • es  lavado de imagen ecológico, n m
 • es  lavado de imagen verde, n m
 • es  lavado verde, n m
 • fr  blanchiment écologique, n m
 • fr  blanchiment vert, n m
 • fr  écoblanchiment, n m
 • fr  mascarade écologique, n f
 • fr  verdissement d'image, n m
 • it  ambientalismo di facciata, n m
 • it  ecologismo di facciata, n m
 • it  greenwashing, n m
 • pt  branqueamento ecológico, n m
 • pt  ecobranqueamento, n m
 • pt  esverdeamento da imagem, n m
 • pt  greenwashing, n m
 • ptBR  lavagem verde, n m
 • ptBR  maquiagem verde, n m
 • en  green sheen, n
 • en  greenwash, n
 • en  greenwashing, n

Ciències de la vida > Ecologia, Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern, i els seus productes, serveis, polítiques o objectius, són respectuosos amb el medi ambient.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig verd (sin. ecoblanqueig)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions blanqueig verd i ecoblanqueig (sinònims) com a formes catalanes equivalents al substantiu anglès greenwashing.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès greenwashing.

  ·Són formes lingüísticament adequades: s'han creat sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció, respectivament, de l'adjectiu verd i del prefixoide eco-, que tenen el sentit d''ecològic'.

  ·Totes dues són formes semànticament motivades, que s'identifiquen bé amb el concepte.

  ·Tenen el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·La forma blanqueig verd segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig blau o blanqueig rosa.

  ·En altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també poden considerar-se adequades en aquest cas rentat d'imatge verd (i la forma reduïda rentat verd) i rentat d'imatge ecològic (i rentat ecològic o ecorentat). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament les formes amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -greenwashing: És un manlleu innecessari.

  -ecoimpostura, impostura ecològica i impostura verda: Són formes motivades, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però tenen poc ús i es considera que les formes aprovades, que són més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifiquen millor amb el concepte.

  -ecopostureig, postureig ecològic i postureig verd: Són calcs del castellà i tenen poc ús.

  -enverdiment: No és una forma prou precisa i costa d'identificar amb el concepte.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]
ecològic -a ecològic -a

Ciències de la vida > Ecologia, Medi ambient

 • ca  ecològic -a, adj
 • ca  verd -a, adj sin. compl.
 • es  ecológico -ca, adj
 • es  verde, adj
 • fr  écologique, adj
 • fr  vert verte, adj
 • it  ecologico, adj
 • it  verde, adj
 • pt  ecológico, adj
 • pt  verde, adj
 • en  earth-friendly, adj
 • en  eco-friendly, adj
 • en  ecological, adj
 • en  environment friendly, adj
 • en  environmental, adj
 • en  environmentally friendly, adj
 • en  green, adj
 • en  ecofriendly, adj var. ling.

Ciències de la vida > Ecologia, Medi ambient

Definició
Dit del producte, la tècnica, el procés o el servei que té un impacte perjudicial nul o molt baix sobre el medi ambient al llarg de les fases de producció, aplicació o prestació, o que contribueix d'una manera directa o indirecta a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat.

Nota

 • El significat de l'adjectiu ecològic -a també es pot expressar per mitjà de la forma prefixada eco-.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes ecològic -a i eco-

  S'aprova la denominació ecològic -a, i també la denominació del terme relacionat eco-, que és una reducció a forma prefixada del terme anterior, pels motius següents:

  Pel que fa a ecològic -a,

  ·es tracta d'un adjectiu relacionat amb l'adjectiu present en les formes agricultura ecològica, aliment ecològic i ecològic -a però amb un valor diferent, ja que en aquest cas no fa referència a unes determinades pràctiques agrícoles i ramaderes sinó a qualsevol producte, tècnica o procés per a l'elaboració o el desenvolupament del qual es té molt en compte el respecte al medi ambient (fusta ecològica, pesticides ecològics, reg ecològic, etc.);

  ·la distinció denominativa del català entre ecològic -a i biològic -a difereix de la que segueixen el francès i l'anglès, ja que en aquestes llengües predominen clarament unes formes per a indicar el respecte al medi ambient i unes altres per a indicar la relació amb l'agricultura i la ramaderia que utilitzen només de manera molt restringida les substàncies químiques de síntesi industrial,(1) mentre que en català predomina l'ús de ecològic -a per a tots dos sentits, molt especialment per a indicar el respecte al medi ambient, i biològic -a només té ús com a segona forma de les pràctiques i els productes agrícoles i ramaders;

  ·d'acord amb aquesta constatació, el Consell Supervisor ja havia aprovat anteriorment termes en què ecològic -a prenia tots dos valors: agricultura ecològica, ou ecològic, petjada ecològica, etc.;

  ·el diccionari normatiu de l'IEC ja recull la forma ecològic -a, però la definició que hi dona la relaciona exclusivament amb l'ecologia («Relatiu o pertanyent a l'ecologia»), cosa que no permet justificar aquest altre significat.

  Pel que fa a eco-,

  ·es tracta de la forma prefixada corresponent a ecològic -a, que el diccionari normatiu recull amb relació a la forma completa ("Prefixoide del mot ecològic");

  ·la definició que el diccionari normatiu atribueix a ecològic -a ("Relatiu o pertanyent a l'ecologia") deixa irresolts els casos detectats amb el formant eco-;

  ·la diferència morfològica entre la forma adjectiva i la forma prefixada impedeix de recollir-les en una mateixa fitxa, ja que no se'ls pot assignar ni una mateixa categoria lèxica ni una mateixa definició;

  ·dona compte de manera global d'un gran nombre de termes de diversos àmbits construïts sobre aquest formant (per exemple, ecoconstrucció i ecoarquitectura).

  (1)Segons les fonts lexicogràfiques i terminològiques consultades, per als casos relacionats amb l'agricultura ecològica, el francès fa bio i biologique, i l'anglès, organic i biològical; per als casos que posen l'accent només en el respecte al medi ambient, el francès té ecologique i vert verte, i l'anglès, earth-friendly, ecofriendly, ecological, environmentfriendly i green.

  [Acta 578, 14 de juliol de 2014]
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de l'adjectiu verd -a com a sinònim complementari de ecològic -a

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova l'adjectiu verd -a com a sinònim complementari de l'adjectiu ecològic -a, normalitzat pel Consell Supervisor en la reunió núm. 578 (del 14 de juliol de 2014), i se n'amplia la definició inicial per a fer referència, d'acord amb els usos documentats, no tan sols els productes, les tècniques, etc. que tenen un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi, sinó també als que, d'una manera directa o indirecta, contribueixen a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que probablement és fruit de la influència de l'anglès, pot considerar-se també una forma lingüísticament adequada en català, per tal com l'adjectiu verd -a s'associa, en general, a la natura.

  ·És un adjectiu àmpliament conegut també en l'àmbit de la política, amb un significat relacionat (concretament, amb el sentit d''ecologista', referit a un partit o a una persona partidaris de l'ecologisme).

  ·És una forma ja documentada àmpliament en català, especialment en textos divulgatius. També es recull al Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües l'adjectiu anàleg s'utilitza també amb aquest significat.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]
emplenament per context emplenament per context

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  emplenament per context, n m
 • es  inpainting, n m
 • es  relleno según el contenido, n m
 • fr  inpainting, n m
 • fr  remplissage selon le contenu, n m
 • it  inpainting, n m
 • en  content-aware fill, n
 • en  digital inpainting, n
 • en  filling-in, n
 • en  image inpainting, n
 • en  inpainting, n

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tècnica de processament d'imatges consistent a extrapolar a una regió deteriorada, oculta o perduda d'una imatge dades visuals de l'entorn immediat o d'altres zones de la mateixa imatge, a fi de restaurar-la o millorar-la.

Nota

 • 1. L'extrapolació de les dades es duu terme mitjançant algorismes altament especialitzats. Les imatges poden ser fotografies o poden formar part de vídeos o de transmissions de dades.
 • 2. Un dels programes més coneguts amb què es duu aquesta tècnica és Adobe Photoshop®.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme emplenament per context

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació emplenament per context.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu anglès inpainting, forma procedent de l'àmbit de la restauració d'obres d'art, en què designa l'acció d'omplir amb pintura nova les parts d'un quadre on la pintura original s'ha perdut o malmès, a partir del conjunt de l'obra i especialment de l'entorn de la zona afectada.

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb força precisió aquesta tècnica dins el context del processament d'imatges.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten formes descriptives similars.

  Formes desestimades

  -inpainting: És el manlleu de l'anglès. Tot i que és la forma utilitzada habitualment pels especialistes, es considera que l'alternativa proposada és prou transparent i pot arribar a substituir-lo.

  -retoc cromàtic; reintegració pictòrica: Són les formes equivalents a l'anglès inpainting en l'àmbit pictòric, segons algunes fonts. Han estat descartades, però, pels especialistes, que consideren que no descriuen prou bé el concepte en l'àmbit digital i que no s'identifiquen amb el manlleu de partida.

  -desoclusió; desocultació: Aquestes formes, segons els especialistes, són una modalitat que pot prendre aquesta tècnica (per a fer visibles zones esborrades o amagades), però no la designen en la seva totalitat.

  -compleció [per context / per entorn]: Segons alguns especialistes, la informació no es completa, estrictament, sinó que s'inventa o es dedueix. Troben inadequat, doncs, l'ús de compleció.

  -extrapolació [d'imatges]; interpolació [d'imatges]: Són designacions massa àmplies, perquè es poden interpolar o extrapolar imatges sense la finalitat d'omplir buits d'informació.

  -incrustació: Aquesta forma designa un altre concepte, l'acció de copiar una imatge en una zona buida d'una altra imatge.

  -restauració per context / restauració per emplenament: L'objecte d'aquesta tècnica no sempre és la restauració de la imatge, tot i que sovint és així, sinó que també pot obeir a altres finalitats, com ara esborrar determinats elements que no interessa que es vegin.

  -[restauració / processament per] emplenament: És una forma poc precisa, ja que la zona que es vol restaurar o manipular també es pot emplenar partint de dades d'altres arxius, mentre que en aquest cas el que és característic és que l'emplenament d'informació es fa a partir de dades de la mateixa imatge.

  -emplenament per [l']entorn: Seria una forma adequada, però es prefereix emplenament per context, perquè sovint es té en compte tot el context de la imatge i no tan sols l'entorn immediat.

  -emplenament pel context: És una forma adequada, però la denominació sense l'article es considera més travada. En altres formes normalitzades, com ara anàlisi per protocol, animació per vèrtexs, destrucció per marea, finançament per factures o tarifació per demanda, en què la preposició per introdueix també la manera o el mitjà com es produeix l'acció del nucli, també s'ha prescindit de l'article determinat.

  -emplenament segons el context: És una forma adequada, però es prefereix la denominació amb la preposició per, que és més sintètica i igualment entenedora.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]
enclaustrament enclaustrament

Sociologia, Psicologia

 • ca  enclaustrament, n m
 • es  encapsulamiento, n m
 • es  enclaustramiento, n m
 • fr  coconnage, n m
 • fr  cocooning, n
 • fr  coucounage, n m
 • fr  pantouflage, n m
 • en  cocooning, n

Sociologia, Psicologia

Definició
Comportament psicosocial caracteritzat per una tendència a recloure's a casa com a entorn protector.
 • ca  botellot, n m
 • ca  entrompada, n f
 • es  botellón, n m
 • fr  beuverie, n f
 • en  bottle party, n
 • en  street partying, n

Sociologia

Definició
Trobada informal en un espai públic a l'aire lliure, generalment de joves i sovint de nit, per a consumir begudes alcohòliques a baix preu i en abundància, moltes vegades barrejades en ampolles grosses.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme botellot (sin. entrompada)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes botellot i entrompada, com a sinònimes.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu del castellà botellón.

  Pel que fa a botellot:

  ·Malgrat que és un calc del castellà, pot considerar-se també una forma lingüísticament acceptable en català: està formada pel nom botella (forma sinònima de ampolla pròpia sobretot del País Valencià i de les Balears) i pel sufix augmentatiu -ot, que transmet contundència i s'adequa bé al registre informal en què se sol utilitzar aquest mot.

  ·Ja té ús entre els joves i s'utilitza en alguns mitjans de comunicació.

  Quant a entrompada:

  ·És una forma lingüísticament adequada, derivada de entrompar, forma popular de embriagar ("Posar en estat d'embriaguesa. Esdevenir embriac", segons el diccionari normatiu).

  ·Ja ha tingut difusió aplicada a aquest concepte, per la relació semàntica amb el sentit recte, i s'utilitza en alguns mitjans de comunicació.

  Formes desestimades

  Entre botellada (forma paral·lela a calçotada, castanyada o costellada, que designen també una trobada lúdica al voltant d'un producte de consum) i botellot, s'ha preferit botellot, perquè és una forma que ja té ús i es considera que s'adequa més bé al registre d'ús habitual del terme.

  [Acta 672, 27 de gener de 2021]
 • ca  espinífex, n m
 • es  espinifex, n m
 • fr  spinifex, n m
 • en  spinifex, n
 • de  Spinifex, n m

Botànica

Definició
Planta herbàcia dels gèneres Spinifex i Triodia, de la família de les poàcies, amb llavors espinoses i fulles rígides i tallants, pròpia d'Austràlia i Àsia Oriental.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme espinífex

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació espinífex com a forma catalana per a fer referència, en general, a les plantes dels gèneres Spinifex i Triodia.

  Criteris aplicats

  ·És un manlleu adaptat de l'anglès (spinifex), el qual, al seu torn, és una adaptació del nom científic Spinifex (del llatí spina 'espina' i -fex, forma sufixada que deriva de facere 'fer'), gènere al qual pertanyen una bona part d'aquestes plantes.

  ·És una adaptació que segueix l'analogia de cultismes com ara artífex, orífex o pontífex, formats amb un sufix preaccentuat.

  ·Es tracta d'una planta inexistent als Països Catalans (és pròpia d'Austràlia i Àsia), sense cap nom popular en català, fet que justifica l'ús del manlleu, especialment tenint en compte que és una adaptació del nom científic.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües també s'utilitza el manlleu de l'anglès.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]