Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

flexivegetarianisme flexivegetarianisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

 • ca  flexivegetarianisme, n m
 • ca  flexitarianisme, n m sin. compl.
 • es  flexitarianismo, n m
 • es  flexivegetarianismo, n m
 • fr  flexitarisme, n m
 • fr  flexivégétarisme, n m
 • it  flexitarianismo, n m
 • it  reducetarianesimo, n m
 • en  flexitarianism, n
 • en  reducetarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

Definició
Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades flexivegetarià | flexivegetariana amb el sinònim complementari flexitarià | flexitariana, i flexivegetarianisme, amb el sinònim complementari flexitarianisme, com a alternatives catalanes als manlleus de l'anglès flexitarian i flexitarianism.

  Les formes flexivegetarià | flexivegetariana es formen afegint la truncació del mot flexi(ble) a la base vegetarià | vegetariana, seguint el patró de formació dels termes d'aquest àmbit. Flexivegetarianisme és un derivat de flexivegetarià amb l'afegiment dels sufix -isme.

  Flexitarià | flexitariana és un calc de l'anglès, mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana. Flexitarianisme és un derivat de flexitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Les formes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme són formes transparents, especialment per a qui s'aproxima a l'àmbit. A més, segueixen el patró de formació dels termes d'aquest àmbit, formats afegint una forma prefixada a la base vegetarià | vegetariana i vegetarianisme per a referir-se a les diverses variants d'aquest règim alimentari i les persones que les segueixen.

  ·Les formes sinònimes flexitarià | flexitariana i flexitarianisme són les formes documentades i reconegudes en l'àmbit per a referir-se al concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es desestimen les formes vegetarià flexible | vegetariana flexible i vegetarianisme flexible perquè no tenen ús.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
frugívor | frugívora frugívor | frugívora

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants llatins)**, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

 • ca  frugívor | frugívora, n m, f
 • ca  fruitarià | fruitariana, n m, f
 • es  frugívoro | frugívora, n m, f
 • es  frutariano | frutariana, n m, f
 • fr  fruitarien | fruitarienne, n m, f
 • it  fruttariano | fruttariana, n m, f
 • it  fruttarista, n m, f
 • en  fruitarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants llatins)**, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

Definició
Persona vegana que segueix un règim alimentari basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frugívor | frugívora (sin. fruitarià | fruitariana) i frugivorisme (sin. fruitarisme)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frugívor | frugívora, amb el sinònim fruitarià | fruitariana, i frugivorisme, amb el sinònim fruitarianisme.

  Frugívor | frugívora és un compost de frugi-, forma prefixada del mot llatí frux frugis, 'fruit', i -vor -vora, forma sufixada del llatí -vorus, derivat del mot vorare, 'devorar'. Frugivorisme és un derivat de frugívor amb l'afegiment del sufix -isme.

  Fruitarià | fruitariana és un calc de la forma anglesa fruitarian, a partir de fruit o fruita i -tarià, per analogia amb vegetarià. Aquesta forma es documenta en català des de 1908. Fruitarianisme és un derivat de fruitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]