català | español | français | english

Casa Milà (La Pedrera) Casa Batlló Barcelona des de la Sagrada Família Arc de Triomf Les Rambles Parc de la Ciutadella

Cimera de Terminologia AET

La Cimera de Terminologia es convoca cada dos anys en una seu europea diferent. L’esdeveniment aplega totes les institucions i els organismes europeus que treballen en matèria terminològica amb l’objectiu de consolidar una plataforma sòlida a favor del multilingüisme en el marc de la Unió Europea.

La darrera edició es va celebrar a Oslo, del 10 al 12 d’octubre de 2012, i la va organitzar el Consell de la Llengua Noruega en col·laboració amb l’AET. La conferència va aplegar les principals institucions i xarxes europees que treballen en terminologia i va tenir com a tema central la responsabilitat pública, institucional i professional de tots els agents implicats en el desenvolupament, creació i difusió de terminologies.

Amb l’objectiu de promoure el treball terminològic multilingüe i de potenciar la difusió internacional del català, el TERMCAT ha participat activament en l’organització d’aquestes cimeres i hi ha contribuït amb un rol actiu i rellevant per mitjà de la presidència de taules de conferenciants o bé amb contribucions pròpies sobre el cas català.Tema de la cimera 2014

El tema general de la cimera girarà al voltant d’aquesta qüestió com a punt de partida: Com afecten les xarxes socials el treball terminològic? Els darrers anys les xarxes socials han entrat amb força a les nostres vides i també en el món laboral. El treball terminològic i la seva difusió no en són una excepció. És per això que hem pensat que resultaria interessant per a la comunitat terminològica internacional obrir un debat sobre l’impacte de les xarxes i els mitjans socials en totes les esferes del treball terminològic, des de la recerca fins a la fase final de comunicació.

L’estructura de la cimera s’articularà per mitjà de tres seccions consecutives sobre temes que connecten diferents angles del treball terminològic amb les xarxes socials. En cadascun d’aquests blocs temàtics hi haurà ponents convidats que al final de cada sessió obriran un espai de debat sobre unes preguntes establertes prèviament. Hi haurà també una sessió oberta on aquells professionals de la terminologia que ho desitgin podran presentar les seves experiències sobre el tema principal de debat durant un temps limitat d’exposició, concretament, seran set minuts per a cada intervenció.Secció 1 TREBALL COL·LABORATIU / MICROMECENATGE

Permeten les xarxes socials accedir de manera àgil als especialistes dels diversos àmbits?
Permeten identificar més clarament els públics objectius dels productes terminològics?
Permeten articular xarxes organitzades d’especialistes?
Permeten la interacció dels usuaris en projectes en curs?
Podem utilitzar les xarxes per aconseguir finançament per a un projecte?
Podem utilitzar les xarxes per a contactar amb patrocinadors?
Secció 2 TREBALL TERMINOLÒGIC

Cal tenir-les presents com a fonts del treball terminològic?
Són una via de consulta i resposta vàlida per a l’atenció de consultes terminològiques?
Serveixen per identificar d’una manera ràpida els neologismes més recents?
Secció 3 COMUNICACIÓ/ CONNEXIÓ AMB ELS USUARIS

Les xarxes serveixen per difondre terminologia?
Quins continguts terminològics són els més adequats per difondre a cada xarxa social?
Quin són els efectes de no jugar una bona estratègia a les xarxes socials?
Quin és el model òptim d’interacció a les xarxes per als centres i organismes que es dediquen a la terminologia?
Com afecten les xarxes socials el treball terminològic?Secció 4 Sessió oberta: EXPERIÈNCIES TERMINOLÒGIQUES EN PRIMERA PERSONA

Presentacions curtes sobre com les plataformes socials afecten el procés de treball a l'hora de planificar, desenvolupar o comunicar un projecte terminològic.