Back to top

Biblioteca en Línia

Bibliographic references of dictionaries, glossaries and other lexical resources and dissemination materials that offer Catalan terminology.

Realitat virtual i realitat augmentada: Equipament i tècniques [en línia]
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Realitat virtual i realitat augmentada: Equipament i tècniques [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2021. 2 infografies.

<Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) - Aplicacions informàtiques>, <Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) - Tecnologies de la informació i la comunicació>
20
català
Recerca terminològica: El dossier de normalització
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Recerca terminològica: El dossier de normalització . Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006. 158 p.
ISBN 84-9766-180-X; 84-393-7149-7

<Llengua. Literatura - Normativa>, <Llengua. Literatura - Metodologia de la recerca terminològica>, <Llengua. Literatura - Normalització terminològica>, <Obres multidisciplinàries - Català>
català
Reciclatge en els espais verds: Vermicompostatge: NTJ 17V
FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Reciclatge en els espais verds: Vermicompostatge: NTJ 17V . Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2011. 59 p.
ISBN 978-84-96564-16-9

<Medi ambient - Medi ambient>, <Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català
Records
Records . El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat: Consorci per a la Normalizació Lingüística, 2008. 56 p.

<Antropologia - Antropologia social i cultural>
català
Recull de termes Dones i treball
Recull de termes Dones i treball . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 2008. 53 p.

<Treball - Treball. Ocupació>
94
català
Reglament general de protecció de dades (RGPD): Termes clau [en línia]
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Reglament general de protecció de dades (RGPD): Termes clau [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018. 1 infografia.

<Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) - Ciberseguretat>, <Dret - Dret administratiu>
7
català, castellà
Regles angloamericanes de catalogació: Traducció de: Anglo-American cataloguing rules, second edition, 2002 revision, 2005 update
Regles angloamericanes de catalogació: Traducció de: Anglo-American cataloguing rules, second edition, 2002 revision, 2005 update . 2a ed. rev. de 2002, actual. de 2005. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008.
ISBN 978-84-7845-031-2

<Documentació. Informació - Tractament documental>
català
Regles i usos uniformes de la CCI per a crèdits documentaris
CAMBRA DE COMERÇ INTERNACIONAL. Regles i usos uniformes de la CCI per a crèdits documentaris . Barcelona: Cambra de Comerç Internacional. Comitè Espanyol, 1996. 138 p.
ISBN 84-920019-5-X

<Economia. Empresa - Banca. Estalvis>
català
Requisits funcionals dels registres bibliogràfics: Informe final
IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS. Requisits funcionals dels registres bibliogràfics: Informe final . Barcelona: Biblioteca de Catalunya: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2009. 122 p.
ISBN 978-84-7845-036-7

<Documentació. Informació - Tractament documental>
català
Restauració del paisatge: Obres d'enginyeria: Tècniques mixtes de recobriment de talussos: NTJ 12S Part 3
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres d'enginyeria: Tècniques mixtes de recobriment de talussos: NTJ 12S Part 3 . Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2000. 45 p.
ISBN 84-95372-61-4

<Ciència forestal. Jardineria - Jardineria>
català