Back to top
Source term image

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic.

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic AEN/CTN 54 Indústries Gràfiques, la Secretaria del qual és a càrrec de FEIGRAF. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE.

  • ca  font amb serifs, n f
  • es  fuentes romanas, n f pl
  • en  serif fonts, n pl

<Indústries gràfiques>

Definition
Caràcter inspirat en les lletres dels antics capitells romans, caracteritzat per una modulació visible dels traços i la utilització de serifs al final de cada traç.