Back to top
eficàcia jurídica eficàcia jurídica

Source term image

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

  • ca  eficàcia jurídica, n f
  • es  eficacia jurídica

<Dret>

Definition
Qualitat d'un acte, un negoci jurídic o una disposició normativa que provoca que es produeixin els efectes que li són propis.

Note

  • El desplegament correcte dels efectes que són propis a aquests actes, negocis jurídics o disposicions normatives està subjecte al compliment que duguin a terme els subjectes que hi estan vinculats. El compliment per part dels obligats habitualment es duu a terme de manera pacífica; ara bé, l'ordenament jurídic fixa la possibilitat que s'hagi de complir forçosament, sigui per mitjà de la satisfacció per equivalent o per sanció o multa coercitiva, per exemple, per tal que l'eficàcia jurídica es pugui mantenir.
    Cal relacionar aquest concepte amb el de eficàcia normativa, que implica que la llei — qualsevol norma jurídica vigent— ha de ser complida, acatada, i en cas d'incompliment del que disposa, la conseqüència jurídica ha de ser una sanció.
    En l'àmbit penal aquestes sancions solen consistir en una pena privativa de llibertat, una multa o una indemnització de danys i perjudicis; en l'àmbit civil, en què no es dona lloc a la primera de les opcions, consisteix en la penalització de considerar la nul·litat absoluta dels actes o negocis jurídics contraris a la regulació, principalment de les normes imperatives i prohibitives. També en la resta d'àmbits, com ara l'administratiu o el laboral, regeix l'eficàcia jurídica i, en conseqüència, s'apliquen càstigs davant dels incompliments.