Back to top
Source term image

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Visió de conjunt i vocabulari i de la norma internacional ISO corresponent (ISO/IEC 27000:2016).

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN 320 Ciberseguretat i protecció de dades personals, la Secretaria del qual és a càrrec d'UNE. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  objectiu, n m
  • es  objetivo, n m
  • fr  objectif, n m
  • en  objective, n

<Tecnologies de la informació>

Definition
Resultat per assolir.

Note

  • 1. Un objectiu pot ser estratègic, tàctic o operatiu.
  • 2. Els objectius poden estar relacionats amb diverses disciplines (per exemple, objectius financers, de salut i seguretat i ambientals) i es poden aplicar a diversos nivells (per exemple, estratègic, per a tota l'organització, per al projecte, per al producte i per al procés).
  • 3. Un objectiu es pot expressar d'altres maneres, per exemple, com a resultat previst, com a propòsit, com a criteri operatiu, com a objectiu de seguretat de la informació o mitjançant l'ús d'altres denominacions amb significats semblants (per exemple, propòsit, meta o fita).
  • 4. En el context dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació, l'organització estableix els objectius de seguretat de la informació amb coherència amb la política de seguretat de la informació, per a assolir resultats específics.