Back to top
0 CRITERI crudívor, crudivegetarià o crudivegà? 0 CRITERI crudívor, crudivegetarià o crudivegà?

Source term image

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI crudívor, crudivegetarià o crudivegà?
  • en  (crudivegà | crudivegana) raw vegan, n
  • en  (crudivegetarià | crudivegetariana) raw vegetarian, n
  • en  (crudívor | crudívora) raw fodist, n
  • en  (crudívor | crudívora) raw foodie, n

<Ciències de la salut > Nutrició>

Definition
Tant crudívor | crudívora com crudivegetarià | crudivegetariana i crudivegà | crudivegana es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- Un crudívor o una crudívora és una persona que consumeix exclusivament aliments crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura.
. El nom de la tendència alimentària corresponent és crudivorisme.
. Els equivalents castellans són un o una crudista i un crudívoro o una crudívora; els francesos, un o une crudiste i un o une crudivore, i els anglesos, a raw foodie i a raw foodist.

En canvi, els altres termes designen les persones que practiquen el crudivorisme en combinació amb altres tendències alimentàries:

- Els crudivegetarians i les crudivegetarianes són els vegetarians que consumeixen crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura tant productes d'origen vegetal com productes d'origen animal que no comporten el sacrific de l'animal.
. El nom de la tendència alimentària és crudivegetarianisme.
. L'equivalent castellà és un crudivegetariano o una crudivegetariana; el francès, un crudi-végétarien o une crudi-végétarienne, i l'anglès, a raw vegetarian.

- Els crudivegans i les crudiveganes, o crudivegetalistes, són els vegetarians que consumeixen crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura productes exclusivament d'origen vegetal.
. El nom de la tendència alimentària és crudiveganisme o crudivegetalisme.
. Els equivalents castellans són un crudivegano o una crudivegana i un crudivegetaliano o una crudivegetaliana; el francès, un crudi-végétalien o une crudi-végétalienne, i l'anglès, a raw vegan.

Note

  • Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI vegetarià, vegà alimentari, ovovegetarià, lactovegetarià, ovolactovegetarià, apivegetarià, avivegetarià, piscivegetarià, avipiscivegetarià o flexivegetarià?