Back to top
Source term image

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

  • ca  tribut cedit, n m
  • es  tributo cedido

<Dret fiscal i tributari>

Definition
Tribut establert i regulat per l'Estat el producte del qual se cedeix a la comunitat autònoma.

Note

  • Àmbit: Espanya
  • D'acord amb l'apartat primer de l'article 10 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), «els tributs cedits són els establerts i regulats per l'Estat, el producte dels quals correspon a la comunitat autònoma». Es tracta, per tant, de tributs de titularitat estatal, ja que és l'Estat el que els crea i regula, i envers els quals el mateix Estat pot decidir cedir la totalitat o part del rendiment que tenen a les comunitats autònomes.
    Per a determinar l'import del rendiment cedit, l'òrgan legislador utilitza el criteri dels punts de connexió. Concretament, l'aplicació d'aquests punts de referència serveix per a determinar quina part dels ingressos tributaris obtinguts s'entén generat al territori de cada comunitat autònoma. En aquest context, la naturalesa del tribut cedit és la que determina el punt de connexió aplicable, i és habitual la referència al domicili fiscal del subjecte passiu (en el cas dels tributs de naturalesa personal), i el lloc de consum o de realització de l'operació i el punt de connexió aplicable (en els tributs de naturalesa real).
    Addicionalment a la cessió d'una part o la totalitat de la recaptació, es pot fixar la cessió de competències normatives a les comunitats autònomes per a regular aspectes concrets del tribut cedit, com ara deduccions, tipus de gravamen o coeficients reductors.
    El règim jurídic aplicable als tributs cedits, la identificació dels tributs d'aquesta naturalesa, els percentatges de cessió i la definició dels punts de connexió són aspectes que regula la LOFCA, i també la Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, de l'Estat.