Back to top
0 CRITERI espaguetitzar i espaguetització o bé espaguetificar i espaguetificació? 0 CRITERI espaguetitzar i espaguetització o bé espaguetificar i espaguetificació?

Source term image

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI espaguetitzar i espaguetització o bé espaguetificar i espaguetificació?
  • en  (espaguetificació) spaghettification, n
  • en  (espaguetificació) spaghettization, n
  • en  (espaguetitzar) spaghettify, to, v intr

<Ciències de la Terra > Astrofísica>

Definition
Es considera que les formes més adequades són espaguetitzar (verb transitiu) i espaguetització (nom femení), i no *espaguetificar i *espaguetificació.

Els motius de la tria de espaguetitzar i espaguetització (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) Són formes calcades de l'anglès però correctament formades en català, ja que sumen el nom espagueti (usat metafòricament), el sufix -itzar (que indica l'acció de transformar alguna cosa en l'element apuntat pel nom al qual s'adjunta el sufix) i, en el cas de espaguetització, també el sufix -ció (que indica l'acció o el procés resultant del verb al qual s'adjunta el sufix).
(2) Es documenten més en català que les formes creades amb el sufix -ificar.
(3) Són les formes preferides per la majoria d'especialistes consultats.

En canvi, *espaguetificar i *espaguetificació són formes menys adequades, pels motius següents:
(1) Són formes creades amb el sufix -ificar, que se sol adjuntar a noms comuns o radicals cultes per fer referència a una operació tècnica en què actua voluntàriament un agent. (En aquest cas, la base és el nom comú espagueti, no hi ha un procés tècnic sinó un fenomen astrofísic i l'agent no és voluntari sinó que és la força de la marea.)
(2) Es documenten menys en català que les formes creades amb el sufix -itzar.
(3) Són formes menys valorades pels especialistes consultats.

. El verb espaguetitzar fa referència a l'acció de la força de marea de provocar que un cos celeste que s'acosta a un altre cos molt massiu i compacte (per exemple, un forat negre o una estrella de neutrons), es vagi descomponent en una cadena de partícules llarga i prima, com a conseqüència dels estiraments i les compressions que experimenta.
. L'espaguetització, al seu torn, és el procés de descomposició progressiva d'un cos celeste en una cadena de partícules llarga i prima quan s'acosta a un altre cos molt massiu i compacte, com a conseqüència dels estiraments i les compressions que hi aplica la força de marea.

. Els equivalents castellans del verb són espaguetificar i espaguetizar (verbs transitius); els francesos, spaghettifier i spaghettiser (verbs transitius), i l'anglès, to spaghettify (també verb transitiu).
. Els equivalents castellans del nom són el efecto espagueti, la espaguetificación i la espaguetización; els francesos, l'effet spaghetti, la spaghettification i la spaghettisation, i els anglesos, the noodle effect, the spaghettification i the spaghettization.

Note

  • 1. Podeu consultar les fitxes completes de espaguetitzar i espaguetització al Cercaterm i la Neoloteca.
  • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI Sufix -itzar o -ificar?