Back to top
0 CRITERI Sufix -itzar o -ificar? 0 CRITERI Sufix -itzar o -ificar?

Source term image

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI Sufix -itzar o -ificar?

<Criteris lingüístics > Formació amb afixos>

Definition
Els sufixos -itzar i -ificar són igualment adequats per a crear verbs a partir d'un nom, però tenen restriccions de formació i matisos de signifcat diferents, que poden portar a triar-ne un o altre segons el cas.

- El sufix -itzar indica l'acció de transformar alguna cosa en l'element apuntat pel nom al qual s'adjunta el sufix. Pel que fa a qüestions formals, té les característiques següents:

(1) S'adjunta a noms comuns.
(2) Els verbs resultants poden ser:
. Verbs transitius (grup més nombrós).
Exemples: canal --> canalitzar; clima --> climatitzar; senyal --> senyalitzar
. Parella de verb transitiu i verb intransitiu pronominal relacionats.
Exemple: alcohol --> alcoholitzar, alcoholitzar-se; vapor --> vaporitzar, vaporitzar-se; desert --> desertitzar, desertitzar-se
. Verbs intransitius (grup més reduït)
Exemple: agonia --> agonitzar; teoria --> teoritzar

- El sufix -ificar indica igualment l'acció de transformar alguna cosa en el que indica el nom a què s'adjunta el sufix, només que sovint són operacions tècniques en què actua voluntàriament un agent. Les característiques formals són les següents:

(1) S'adjunta a noms comuns i a arrels cultes.
Exemples de noms comuns: mòmia --> momificar; gas --> gasificar
Exemples d'arrels cultes: acet- --> acetificar; aur- --> aurificr; lign- --> lignificar
(2) Els verbs resultants poden ser:
. Verbs transitius (grup més nombrós).
Exemples: classe --> classificar; cos --> cosificar; escena --> escenificar
. Parella de verb transitiu i verb intransitiu pronominal relacionats.
Exemple: mòmia --> momiificar, momificar-se; gas --> gasificar, gasificar-se

En la tria d'un o altre sufix per a la formació d'un neologisme, doncs, convé tenir en compte els matisos semàntics i les restriccions morfològiques que solen caracteritzar cada sufix.

Note

  • 1. Per a ampliar la informació, podeu acudir a l'apartat "10.2.3.1 La verbalització a partir d'una base nominal" (punts b i c, pàg. 406-7) de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, que és el text que s'ha resumit en aquesta fitxa.
  • 2. Podeu consultar una aplicació d'aquest criteri a la fitxa CRITERI espaguetitzar i espaguetització o bé espaguetificar i espaguetificació?