Back to top
0 CRITERI Prediccions meteorològiques: Classificació 0 CRITERI Prediccions meteorològiques: Classificació

Source term image

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI Prediccions meteorològiques: Classificació

<Ciències de la Terra > Meteorologia>

Definition
Les prediccions meteorològiques es classifiquen segons la llargada del període de temps que cobreix la seva informació sobre les condicions meteorològiques que es donaran en una àrea concreta de l'atmosfera.

Així, en un àmbit especialitzat es parla dels tipus de predicció següents, que permeten distingir amb precisió des d'un període de trenta minuts fins a un període de més de deu dies:
- La predicció immediata, que és la predicció meteorològica que té un temps de validesa més curt (situat entre 30 minuts i 2 o 3 hores) i és, també, la més afinada.
. Els equivalents castellans són una predicción inmediata, una previsión inmediata, un pronóstico inmediato i un pronóstico momentáneo; els francesos, une prévision immédiate, une prévision pour l'immédiat i une prévision pour le present, i els anglesos, a nowcast i a nowcasting.
- La predicció a molt curt termini, que té una validesa inferior a 12 hores.
. Els equivalents castellans són una predicción a muy corto plazo, una previsión a muy corto plazo i un pronóstico a muy corto plazo, el francès, une prévision à très courte échéance, i l'anglès, a very short-range forecast.
- La predicció a curt termini, que té una validesa que se situa entre 12 hores i 2 dies.
. Els equivalents castellans són una predicción a corto plazo, una previsión a corto plazo i un pronóstico a corto plazo; el francès, une prévision à courte échéance, i els anglesos, a short-range forecast i a short-term forecast.
- La predicció a mitjà termini, que té una validesa que se situa entre 2 i 10 dies.
. Els equivalents castellans són una predicción a medio plazo, una previsión a medio plazo i un pronóstico a medio plazo: el francès, une prévision à moyenne échéance, i els anglesos, a medium-range forecast i a medium-term forecast.
- La predicció a llarg termini, que és la predicció meteorològica amb un temps de validesa més llarg (més de 10 dies).

Fora d'aquesta classificació segons el període de temps cobert, hi ha més tipus de prediccions que donen prioritat a altres circumstàncies. Per exemple:
- La predicció ampliada, que és una predicció a curt termini o una predicció a mitjà termini feta ocasionalment per a establir la tendència meteorològica d'un període entre tres dies i algunes setmanes.
. Els equivalents castellans són una predicción ampliada, una predicción extendida, un pronóstico ampliado i un pronóstico extendido; els francesos, une prévision à échéance prolongée, une prévision à période prolongée i une prévision étendue, i els anglesos, an extended forecast, an extended-period forecast i an extended-range forecast.
- La predicció operativa, que és una predicció a curt termini o una predicció a mitjà termini feta contínuament les 24 h del dia i cada dia de l'any per a garantir els serveis meteorològics essencials i poder avisar de les situacions meteorològiques de perill.
. L'equivalent castellà és una predicción operativa; els francesos, une prévision d'exploitation, une prévision destinée à des fins d'exploitation i une prévision opérationelle, i l'anglès, an operational forecast.
- La predicció setmanal, que compara determinats valors previstos (especialment de temperatura i precipitació) amb els valors mitjans setmanals, per a un període de temps d'entre 1 i 5 setmanes.
. Els equivalents castellans són una predicción semanal i un pronóstico semanal; el francès, una prévision hebdomadaire, i l'anglès, a weekly forecast.
- La predicció estacional, que compara també determinats valors previstos (especialment de temperatura i precipitació) amb els valors mitjans mensuals o trimestrals, per a un període de temps d'entre 1 i 12 mesos.
. Els equivalents castellans són una predicción estacional, una previsión estacional i un pronóstico estacional; el francès, une prévision saisonnière, i l'anglès, a seasonal forecast.

Note

  • 1. Tant en el terme de base, predicció meteorològica, com en tots els termes relacionats (predicció immediata, predicció a molt curt termini, predicció setmanal, etc.) es considera prioritari el nucli predicció per davant de previsió i pronòstic, que també són correctes: predicció meteorològica (o previsió meteorològica / pronòstic meteorològic); predicció immediata (o previsió immediata / pronòstic immediat); predicció a molt curt termini (o previsió a molt curt termini / pronòstic a molt curt termini), etc.

    Els motius de la prioritat de predicció són els següents:
    (1) És més ajustat des del punt de vista etimològic, ja que el verb de base és el que correspon més a aquest tipus d'informació meteorològica: predir (d'on deriva predicció) significa, en sentit estricte, 'dir abans que passi', que és exactament del que es tracta. En canvi, previsió ve de preveure ('veure abans que passi') i pronòstic ve de pronosticar ('saber abans que passi').
    (2) És la forma més utilitzada en textos acadèmics i en diccionaris del sector o afins.
  • 2. Podeu consultar les fitxes completes de predicció immediata, predicció a molt curt termini, predicció a curt termini, predicció a mitjà termini, predicció a llarg termini, predicció ampliada, predicció setmanal i predicció estacional a la Neoloteca i al Cercaterm.