Back to top

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

Presentation
es poden utilitzar comes, punts i coma o altres caràcters com a delimitadors de camp entre les cel·les es poden utilitzar comes, punts i coma o altres caràcters com a delimitadors de camp entre les cel·les

  • ca  es poden utilitzar comes, punts i coma o altres caràcters com a delimitadors de camp entre les cel·les
  • en  commas, semicolons, or other characters can be used as the field delimiters between the cells

Fraseologia