Back to top
 • ca  adob, n m
 • es  abono
 • fr  engrais
 • en  fertilizer
 • en  manure

Ciència del sòl

Definition
Substància que conté nutrients necessaris per al creixement dels vegetals i que s'utilitza per a augmentar la fertilitat dels sòls.
adsorció adsorció

Ciència del sòl

 • ca  adsorció, n f
 • es  adsorción
 • fr  adsorption
 • en  adsorption

Ciència del sòl

Definition
Fixació d'ions o de molècules a la superfície de les partícules sòlides del sòl.
 • ca  advecció, n f
 • es  advección
 • fr  advection
 • en  advection

Climatologia

Definition
Moviment d'una massa d'aire en direcció horitzontal.
adventici -ícia adventici -ícia

Biogeografia

 • ca  adventici -ícia, adj
 • es  adventicio
 • fr  adventice
 • en  adventice

Biogeografia

Definition
Dit de l'espècie vegetal que creix i es reprodueix en un indret o un hàbitat aliè, sense que pugui tenir-hi una permanència continuada perquè no s'hi donen les condicions òptimes perquè s'hi pugui desenvolupar.

Note

 • Són adventícies moltes plantes ruderals i arvenses. En agricultura, són anomenades col·loquialment males herbes.
aeració aeració

Ciència del sòl

 • ca  aeració, n f
 • ca  aireig, n m sin. compl.
 • es  aireación
 • fr  aération
 • en  aeration

Ciència del sòl

Definition
Renovació de l'aire del sòl per aire atmosfèric.
 • ca  aerobi, n m
 • es  aerobio
 • fr  aérobie
 • en  aerobe
 • en  aerobium

Biogeografia

Definition
Organisme que necessita oxigen molecular per viure.
 • ca  aerobiosi, n f
 • es  aerobiosis
 • fr  aérobiose
 • en  aerobiosis

Biogeografia

Definition
Forma de vida dels aerobis.
 • ca  aerosol, n m
 • es  aerosol
 • fr  aérosol
 • en  aerosol

Climatologia

Definition
Partícula sòlida o líquida que es troba en suspensió a l'atmosfera.

Note

 • Es pot tractar de pol·len, cendra procedent d'erupcions volcàniques, sals contingudes a l'aigua evaporada, pols, etc.
 • ca  afeli, n m
 • es  afelio
 • fr  aphélie
 • en  aphelion

La Terra

Definition
Punt més allunyat del Sol en l'òrbita d'un planeta.
aflorament aflorament

Geomorfologia

 • ca  aflorament, n m
 • es  afloramiento
 • fr  affleurement
 • en  outcrop

Geomorfologia

Definition
Part d'una formació geològica que apareix a la superfície terrestre per efecte de l'erosió o de fenòmens tectònics i és directament accessible a l'observació, l'explotació, etc.