Back to top
acalcúlia acalcúlia

Educació especial > Discapacitats

 • ca  acalcúlia, n f
 • es  acalculia
 • fr  acalculie
 • en  acalculia

Educació especial > Discapacitats

Definition
Incapacitat de fer operacions aritmètiques, que no pot ser explicada per ansietat ni per manca de concentració.
acceleració acceleració

Educació especial > Altes capacitats intel·lectuals

 • ca  acceleració, n f
 • es  aceleración
 • fr  accélération
 • en  acceleration

Educació especial > Altes capacitats intel·lectuals

Definition
Acció de situar un alumne en un curs immediatament superior en el moment en què ja ha assolit els objectius del curs que li pertocaria per edat.
accés accés

Educació especial > Necessitats educatives especials

 • ca  accés, n m
 • es  acceso
 • fr  accès
 • en  access

Educació especial > Necessitats educatives especials

Definition
Possibilitat que una persona pugui relacionar-se amb un entorn, un objecte, un material, una activitat o un procés amb finalitats de participació, d'aprenentatge o de progrés personal.
accessibilitat accessibilitat

Educació especial > Necessitats educatives especials

 • ca  accessibilitat, n f
 • es  accesibilidad
 • fr  accessibilité
 • en  accessibility

Educació especial > Necessitats educatives especials

Definition
Condició d'un entorn, un objecte, un material, una activitat o un procés que proporciona a una persona opcions o oportunitats de relacionar-s'hi amb finalitats de participació, d'aprenentatge o de progrés personal.
accessibilitat informàtica accessibilitat informàtica

Tecnologia de l'educació > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  accessibilitat informàtica, n f
 • es  accesibilidad informática
 • fr  accessibilité informatique
 • en  computer accessibility

Tecnologia de l'educació > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definition
Condició d'un entorn informàtic que permet que qualsevol persona hi accedeixi o l'utilitzi amb independència de les seves necessitats específiques de tipus sensorial, motriu, cognitiu o social.
acció formativa acció formativa

Didàctica > Mètodes i estratègies

 • ca  acció formativa, n f
 • es  acción formativa
 • fr  acte de formation
 • fr  action de formation
 • fr  action formatrice
 • en  training activity

Didàctica > Mètodes i estratègies

Definition
Procés constituït per un conjunt d'activitats educatives que es duen a terme per aconseguir els objectius fixats en un pla de formació.
acció social acció social

Pedagogia social > Sociologia de l'educació

 • ca  acció social, n f
 • es  acción social
 • fr  action sociale
 • en  social action

Pedagogia social > Sociologia de l'educació

Definition
Acció executada de manera organitzada per un col·lectiu o una institució amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament social de persones i col·lectius en la societat.
acció sociocultural acció sociocultural

Pedagogia social > Animació sociocultural

 • ca  acció sociocultural, n f
 • es  acción sociocultural
 • fr  action socioculturelle
 • en  sociocultural action

Pedagogia social > Animació sociocultural

Definition
Intervenció que diferents agents, individuals i col·lectius, fan de manera organitzada per afavorir el desenvolupament educatiu i cultural d'una societat.
acció tutorial acció tutorial

Orientació psicopedagògica > Tutoria

 • ca  acció tutorial, n f
 • es  acción tutorial

Orientació psicopedagògica > Tutoria

Definition
Acció orientadora duta a terme per qualsevol dels seus professors a un alumne amb l'objecte de potenciar-ne el desenvolupament integral de la personalitat, principalment en aquells aspectes que no es tenen prou en compte en els continguts de les matèries acadèmiques ordinàries.
ACI ACI

Educació especial > Necessitats educatives especials

 • ca  adaptació curricular individualitzada, n f
 • ca  ACI, n f sigla
 • es  adaptación curricular individualizada
 • es  ACI sigla
 • fr  plan éducatif individualisé
 • en  individual educational plan

Educació especial > Necessitats educatives especials

Definition
Adaptació curricular per a un alumne amb necessitats educatives especials, durant un període concret, amb la finalitat de promoure l'alumne cap a entorns educatius no restrictius i de disminuir la provisió de serveis d'educació diferenciada, sempre que sigui possible i convenient.