Back to top
addició d'inventari addició d'inventari

 • ca  addició d'inventari, n f
 • es  adición de inventario

Definition
Escriptura d'inventari de béns relictes d'un causant, atorgada per a complementar-ne una altra d'anterior, en la qual es van ometre un o més béns o deutes de l'herència.
administrador | administradora administrador | administradora

 • ca  administrador | administradora, n m, f
 • es  administrador

Definition
Persona que, individualment o de manera conjunta amb d'altres persones, representa una societat civil o mercantil i en regeix els negocis.
 • ca  adopció, n f
 • es  adopción
 • fr  adoption

Definition
Lligam jurídic que uneix una persona menor d'edat amb una altra de major de 25 anys i almenys 14 anys més que ella d'una manera pràcticament idèntica a la filiació per naturalesa.
 • ca  agregació, n f
 • es  agregación

Definition
Operació per la qual se separa una part d'una finca registral, la cabuda de la qual queda reduïda, per a addicionar-la a una altra finca registral contigua.
 • ca  agrupació, n f
 • es  agrupación

Definition
Operació per la qual s'uneixen dues o més finques inscrites al registre per a formar una sola i nova finca registral.
 • ca  cessió, n f
 • ca  alienació, n f sin. compl.
 • es  cesión
 • es  enajenación
 • fr  aliénation
 • fr  cession

Definition
Transmissió que una persona fa d'un dret, d'una obligació o d'un bé a favor d'una altra.
 • ca  lluïsme, n m
 • ca  alou, n m sin. compl.
 • es  laudemio

Definition
Percentatge que el titular d'un immoble gravat amb cens emfitèutic té dret a percebre en cas de transmissió.

Note

 • Alou és una denominació pròpia de l'illa de Mallorca.
 • ca  alou, n m
 • es  alodio

Definition
Cens emfitèutic que no paga pensió.

Note

 • És un terme propi de l'illa de Mallorca.
 • ca  antesignatura, n f
 • ca  antefirma, n f sin. compl.
 • es  antefirma

Definition
Mot o mots que són anteposats a la signatura d'una persona per a indicar el càrrec que exerceix o alguna altra circumstància.
 • ca  antesignatura, n f
 • ca  antefirma, n f sin. compl.
 • es  antefirma

Definition
Mot o mots que són anteposats a la signatura d'una persona per a indicar el càrrec que exerceix o alguna altra circumstància.