Back to top

Nomenclatura de gestió universitària (XVU)

Presentation
Marc europeu comú de referència per a les llengües Marc europeu comú de referència per a les llengües

  • ca  Marc europeu comú de referència per a les llengües
  • ca  MECR sigla
  • es  Marco común europeo de referencia para las lenguas
  • es  MCER sigla
  • en  Common European Framework of Reference for Languages
  • en  CEFR sigla

Cultura i llengua / Culture and language