Back to top

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball

Presentation
  • ca  orto-
  • ca  o- abrev.

Ciències de la salut > Prefixos i sufixos, Disciplines de suport > Química

Definition
Prefix que, anteposat al nom d'un derivat benzènic disubstituït, indica que els dos substituents estan units a àtoms de carboni veïns. És escrit en cursiva i se'l representa per o-.