Back to top

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball

Presentation
AAS AAS

.FITXA MODIFICADA 2017, Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació, Farmacologia > Fàrmacs

 • ca  àcid acetilsalicílic, n m
 • ca  aspirina, n f sin. compl.
 • ca  AAS, n m sigla
 • es  ácido acetilsalicílico, n m
 • es  aspirina, n f
 • es  AAS, n m sigla
 • fr  acide acétylsalicylique, n m
 • fr  aspirine, n f
 • fr  AAS, n m sigla
 • en  acetylsalicilic acid, n
 • en  aspirin, n
 • en  AAS, n sigla
 • CAS  50-78-2

.FITXA MODIFICADA 2017, Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació, Farmacologia > Fàrmacs

Definition
Fàrmac analgèsic, antipirètic i antiinflamatori que bloqueja la síntesi de prostanoides mitjançant la inhibició de les ciclooxigenases COX-1 i COX-2.

Note

 • L'àcid acetilsalicílic s'empra per a calmar el dolor de l'artritis reumatoide, el mal de cap o els dolors musculars, entre d'altres. S'utilitza com a antiagregant plaquetari en la prevenció d'accidents tromboembòlics en persones que han tingut un infart de miocardi o bé han sofert una intervenció quirúrgica cardiovascular. És d'origen sintètic.

  La denominació aspirina és la forma catalana corresponent al BAN i l'USAN; àcid acetilsalicílic, al DOE.

  La sigla AAS prové de l'anglès acetylsalicilic acid.
AB AB

Hematologia i hemoteràpia, Immunologia

 • ca  AB, n m

Hematologia i hemoteràpia, Immunologia

Definition
Un dels grups sanguinis del sistema AB0 (AB zero). Els individus del grup AB presenten eritròcits amb aglutinògens A i B, i llur plasma no conté aglutinines. En principi només poden donar sang als individus AB, i poden rebre'n de qualsevol altre grup; en la pràctica mèdica, però, convé de fer prèviament una prova encreuada per tal de posar en relleu la possible existència d'aglutinines homòlogues o d'altres menes d'anticossos, els quals poden captenir-se diferentment. Cal tenir en compte, a més, que existeixen tres subgrups: l'A1B, l'A2B i l'A3B.
ab ovo ab ovo

Ciències de la salut > Conceptes troncals

 • ca  ab ovo, loc llat

Ciències de la salut > Conceptes troncals

Definition
Locució llatina que vol dir, literalment, 'des de l'ou' i, en sentit ampli, des de l'origen.
ab- ab-

Ciències de la salut > Prefixos i sufixos

 • ca  ab-

Ciències de la salut > Prefixos i sufixos

Definition
Prefix llatí que significa separació, allunyament.
AB0 AB0

Bioquímica i biologia molecular, Hematologia i hemoteràpia

 • ca  AB0, n m

Bioquímica i biologia molecular, Hematologia i hemoteràpia

Definition
Sistema de classificació dels grups sanguinis creat per Landsteiner el 1901.

Note

 • És basat en la presència o l'absència dels aglutinògens A i B en els eritròcits i de les aglutinines α o anti-A, i ß o anti-B, al plasma sanguini. Per tal com un individu no pot tenir aglutinògens i aglutinines homòlegs (Aα o Bß, les quatre combinacions possibles són Aß Bα AB0 i 0αß, més senzillament expressades pels símbols A, B, AB i 0. D'acord amb això, el sistema AB0 destria els individus en quatre grups: A, B, AB i zero, bé que descobertes posteriors permeten de distingir-ne, si més no, sis: A1, A2, B, A1B, A2B, i zero. Landsteiner, ultra descobrir els aglutinògens i les aglutinines, i ultra establir els grups esmentats, constatà que quan un aglutinogen és posat en contacte amb l'aglutinina homòloga s'esdevé una aglutinació. A causa d'aquest fenomen biològic en les transfusions de sang, cal conèixer prèviament a quins grups del sistema AB0 pertanyen la sang del donant i la del receptor per tal d'evitar que l'administració d'una sang que conté aglutinògens homòlegs respecte a les aglutinines del receptor no provoqui en la sang d'aquest una aglutinació, la qual generalment és mortal. Una tendència actual, que té per objecte d'evitar accidents transfusionals i posttransfusionals, consisteix a associar el sistema AB0 i el sistema Rh.
abacavir abacavir

.FITXA REVISADA 2018, Farmacologia > Fàrmacs, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  abacavir, n m
 • es  abacavir, n m
 • fr  abacavir, n m
 • en  abacavir, n
 • CAS  136470-78-5

.FITXA REVISADA 2018, Farmacologia > Fàrmacs, Microbiologia i patologia infecciosa

Definition
Fàrmac antiretroviral anàleg de nucleòsid que inhibeix la transcriptasa inversa, amb activitat sobre el virus de la immunodeficiència adquirida.

Note

 • L'abacavir és emprat en el tractament de les infeccions per VIH com a part d'un tractament combinat amb altres antiretrovirals. És d'origen sintètic.

  La denominació abacavir és la forma catalana corresponent a la DCI.
abacterià -ana abacterià -ana

.FITXA MODIFICADA 2018, Ciències de la salut > Conceptes troncals, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  abacterià -ana, adj
 • ca  abacterial, adj sin. compl.

.FITXA MODIFICADA 2018, Ciències de la salut > Conceptes troncals, Microbiologia i patologia infecciosa

Definition
Que no té bacteris.
abacterial abacterial

.FITXA MODIFICADA 2018, Ciències de la salut > Conceptes troncals, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  abacterià -ana, adj
 • ca  abacterial, adj sin. compl.

.FITXA MODIFICADA 2018, Ciències de la salut > Conceptes troncals, Microbiologia i patologia infecciosa

Definition
Que no té bacteris.
abacterièmia abacterièmia

Hematologia i hemoteràpia, Microbiologia i patologia infecciosa, Tècniques diagnòstiques i de tractament

 • ca  abacterièmia, n f

Hematologia i hemoteràpia, Microbiologia i patologia infecciosa, Tècniques diagnòstiques i de tractament

Definition
Absència de bacteris a la sang.
abacterièmic -a abacterièmic -a

Hematologia i hemoteràpia, Microbiologia i patologia infecciosa, Tècniques diagnòstiques i de tractament

 • ca  abacterièmic -a, adj

Hematologia i hemoteràpia, Microbiologia i patologia infecciosa, Tècniques diagnòstiques i de tractament

Definition
Relatiu o pertanyent a la abacterièmia.