Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de criteris terminològics

Presentation
INFORMÀTICA EN NÚVOL, INFORMÀTICA AL NÚVOL, INFORMÀTICA ALS NÚVOLS O COMPUTACIÓ EN NÚVOL? INFORMÀTICA EN NÚVOL, INFORMÀTICA AL NÚVOL, INFORMÀTICA ALS NÚVOLS O COMPUTACIÓ EN NÚVOL?

  • ca  INFORMÀTICA EN NÚVOL, INFORMÀTICA AL NÚVOL, INFORMÀTICA ALS NÚVOLS O COMPUTACIÓ EN NÚVOL?
  • es  cloud computing (informàtica en núvol), n m
  • es  computación en la nube (informàtica en núvol), n f
  • es  computación en nube (informàtica en núvol), n f
  • fr  cloud computing (informàtica en núvol), n m
  • fr  informatique dans les nuages (informàtica en núvol), n f
  • fr  informatique en nuage (informàtica en núvol), n f
  • it  cloud computing (informàtica en núvol), n m
  • pt  computação em nuvem (informàtica en núvol), n f
  • en  cloud computing (informàtica en núvol), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definition
Es considera que la forma adequada per a traduir la forma anglesa cloud computing és informàtica en núvol (nom femení), i no *informàtica al núvol, *informàtica als núvols ni *computació en núvol.

Els motius de la tria de informàtica en núvol (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) La base informàtica és adequada per a referir-se al conjunt de ciències, tècniques o activitats relacionades amb la transmissió i el processament automàtics de la informació; computació, en canvi, té un significat més restrictiu que en anglès ('Acció de tractar dades amb una computadora', enfront de l'anglès 'The fact of using computers') i, a més, és percebut com un calc per determinats especialistes.
(2) Hi ha altres casos en què, a la base anglesa computing, s'hi ha fet correspondre informàtica: informàtica d'empresa, informàtica de sistemes, etc.
(3) L'ús metafòric de núvol està motivat semànticament, ja que remet a la idea que és un sistema intangible però visible i accessible des de qualsevol equip local.
(4) Les alternatives *informàtica al núvol i *informàtica als núvols són equívoques: *informàtica al núvol, perquè pot fer pensar que hi ha un únic servei que ofereix aquest espai virtual; *informàtica als núvols, perquè podria remetre a l'expressió estar als núvols, que té el significat 'No estar gens informat tocant a una qüestió'.
(5) Ja té cert ús.
(6) En castellà, francès i portuguès es documenten formes anàlogues.

La informàtica en núvol és un sistema d'emmagatzematge i ús de recursos informàtics basat en el servei en xarxa, que consisteix a oferir a l'usuari un espai virtual, generalment a Internet, en què pot disposar de les versions més actualitzades de maquinari i programari.

Note