Back to top

Criteris terminològics

Presentation
INDIFERENCIAR, MERCANTILITZAR, COMODITITZAR O COMODIFICAR? INDIFERENCIAR, MERCANTILITZAR, COMODITITZAR O COMODIFICAR?

  • ca  INDIFERENCIAR, MERCANTILITZAR, COMODITITZAR O COMODIFICAR?
  • es  banalizar (indiferenciar), v tr
  • es  comodificar (mercantilitzar), v tr
  • es  comoditizar (indiferenciar), v tr
  • es  mercantilizar (mercantilitzar), v tr
  • fr  commodifier (mercantilitzar), v tr
  • en  commodify, to (mercantilitzar), v tr
  • en  commoditize, to (indiferenciar, mercantilitzar), v tr

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definition
Tant indiferenciar com mercantilitzar (tots dos, verbs transitius) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *comodititzar i *comidificar.

- El verb indiferenciar (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) fa referència a l'acció de fer que un producte acabi resultant idèntic en característiques i prestacions a altres productes competidors excepte en el preu.
. Els equivalents castellans són banalizar i comoditizar, i l'anglès, commoditize, to.

- El verb mercantilitzar (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) fa referència a l'acció d'atribuir un valor comercial, determinat per l'oferta i la demanda, a béns, recursos, activitats i serveis fins llavors considerats no comercialitzables, generalment amb una consideració negativa.
. Els equivalents castellans són comodificar i mercantilizar; el francès, commodifier, i els anglesos, commodify, to i també commoditize, to.

Els motius de la tria de diferència i mercat com a base de les formes normalitzades són els següents:
(1) S'ajusten semànticament als conceptes que designen.
(2) Permeten completar tota la sèrie terminològica.
(3) Ja han tingut ús en textos especialitzats.

En canvi, *comodititzar i *comodificar tenen l'inconvenient que en català (i en la resta de llengües romàniques) la paraula còmode de base i la seva família tenen significats molt diferents de l'anglès. Es tracta, doncs, d'un cas dels anomenats de falsos amics o paranys de traducció.

Note

  • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat els termes relacionats producte indiferenciat, indiferenciació i mercantilització. (Vegeu la fitxa PRODUCTE INDIFERENCIAT, INDIFERENCIACIÓ, MERCANTILITZACIÓ O COMODITAT?)
  • 2. Podeu consultar les fitxes completes de indiferenciar i mercantilitzar al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Commodities que no són comoditats, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/commodities-que-no-son-comoditats).