Back to top

Criteris terminològics

Presentation
BIBLIOGRAFIA WEB, BIBLIOGRAFIA ELECTRÒNICA O BIBLIOGRAFIA EN LÍNIA? BIBLIOGRAFIA WEB, BIBLIOGRAFIA ELECTRÒNICA O BIBLIOGRAFIA EN LÍNIA?

 • ca  BIBLIOGRAFIA WEB, BIBLIOGRAFIA ELECTRÒNICA O BIBLIOGRAFIA EN LÍNIA?
 • es  bibliografía electrónica (bibliografia electrònica), n f
 • es  bibliografía en línea (bibliografia electrònica), n f
 • es  bibliografía web (bibliografia web), n f
 • es  webgrafía (bibliografia web), n f
 • es  webliografía (bibliografia web), n f
 • es  webografía (bibliografia web), n f
 • fr  bibliographie électronique (bibliografia electrònica), n f
 • fr  bibliographie en ligne (bibliografia electrònica), n f
 • fr  bibliographie Web (bibliografia web), n f
 • fr  réseaugraphie (bibliografia web), n f
 • fr  webliographie (bibliografia web), n f
 • fr  webographie (bibliografia web), n f
 • en  electronic bibliography (bibliografia electrònica), n
 • en  online bibliography (bibliografia electrònica), n
 • en  Web bibliography (bibliografia web), n
 • en  webliography (bibliografia web), n
 • en  webography (bibliografia web), n

Criteris d'especialitat > Informació. Documentació

Definition
Tant bibliografia web com bibliografia electrònica i bibliografia en línia es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- Una bibliografia web (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és una bibliografia que només referencia documents disponibles a Internet.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És una forma descriptiva i transparent, tant pel nucli (bibliografia) com pel complement en aposició (web, que és una reducció de lloc web).
(2) És anàloga a les formes del castellà, el francès i l'anglès (en què són més habituals, però, les formes reduïdes).
. Els equivalents castellans són bibliografía web, webgrafía, webliografía i webografía; els francesos, bibliographie Web, réseaugraphie, webliographie i webographie, i els anglesos, Web bibliography, webliography i webography.

- Una bibliografia electrònica, o una biblioteca en línia (formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és una bibliografia consultable a través d'Internet.
. Els equivalents castellans són bibliografía electrónica i bibliografía en línea; els francesos, bibliographie électronique i bibliographie en ligne, i els anglesos, electronic bibliography i online bibliography.

Note