Back to top

Criteris terminològics

Presentation
GUIONET (3): ÚS EN COMPOSTOS MANLLEVATS GUIONET (3): ÚS EN COMPOSTOS MANLLEVATS

 • ca  GUIONET (3): ÚS EN COMPOSTOS MANLLEVATS
 • ex  a cappella (EXEMPLE de grafia separada en manlleus adjectivals o adverbials), adj
 • ex  alter ego (EXEMPLE de grafia separada en locucions llatines), n m, f
 • ex  bel canto (EXEMPLE de grafia separada en manlleus interpretables), n m
 • ex  belcantisme (EXEMPLE de grafia junta en derivats de manlleus), n m
 • ex  chill-out (EXEMPLE de guionet en manlleus amb guionet), n m, f
 • ex  foie-gras (EXEMPLE de guionet en manlleus sintagmàtics), n m
 • ex  gintònic (EXEMPLE de grafia junta en manlleus adaptats), n m
 • ex  pedro ximenes (EXEMPLE de guionet en manlleus derivats de nom propi), n m

Criteris lingüístics > 01 Aspectes generals

Definition
Les denominacions complexes manllevades d'altres llengües reben tractaments diferents pel que fa a la presència de guionet i la grafia dels formants junts o separats segons diversos paràmetres. Així, es poden establir els casos següents:

A. FORMANTS AMB GUIONET

S'escriu un guionet entre els diversos formants d'un manlleu en els casos següents:

A1. Manlleu sintagmàtic que té valor nominal
Quan el manlleu té valor nominal i és un sintagma en l'idioma original, s'escriu amb guionet en català.
Ex.: [art] action-painting (< action painting), art-déco (< art déco), temple-block (< temple block); [esports] full-contact (< full contact), hat-trick (< hat trick); [gastronomia] foie-gras (< foie-gras); [música] rock-and-roll (< rock and roll); [religió] dalai-lama (< dalai lama); [treball] au-pair (< au pair), top-model (< top model)

A2. Manlleu amb guionet que té valor nominal
Quan el manlleu té valor nominal i és una paraula que ja porta guionet en l'idioma original, s'escriu amb guionet en català.
Ex.: [comerç] sex-shop (< sex-shop); [esports] kick-boxing (< kick-boxing); [gastronomia] tutti-frutti (< tutti-frutti); [indústria] box-calf (< box-calf); [literatura] best-seller (< best-seller); [música] chill-out (< chill-out)

B. FORMANTS SEPARATS I SENSE GUIONET

No s'escriu guionet ni s'ajunten els diversos formants d'un manlleu en els casos següents:

B1. Alguns manlleus nominals interpretables
En determinats manlleus nominals compostos per més d'una paraula però que es consideren interpretables no s'hi afegeix guionet. (Aquest cas es dona especialment, per la seva proximitat morfològica, amb les llengües romàniques.)
Ex.: [castellà] cante jondo; [francès] femme fatale; [italià] bel canto, commedia dell'arte, dolce stil nuovo; [portuguès] bossa nova; [basc] kale borroka

B2. Manlleus nominals procedents de nom propi
En els manlleus nominals que procedeixen d'un nom propi compost però han adquirit un valor genèric, no s'hi afegeix guionet.
Ex.: [vi] pedro ximenes; [pastís] sarah bernhardt (també sara)

B3. Manlleus adjectivals i adverbials
En els manlleus compostos que tenen valor adjectival o adverbial, no s'hi afegeix guionet.
Ex.: a cappella; off the record

B4. Locucions llatines
En les locucions llatines no s'hi afegeix guionet, tant si tenen valor nominal com si tenen valor adjectival o adverbial
Ex.: alter ego, delirium tremens, honoris causa, statu quo, a priori, in vitro, motu proprio, stricto sensu

C. FORMANTS JUNTS

S'ajunten els diversos formants d'un manlleu compost en els casos següents:

C1. Manlleus adaptats
Els manlleus compostos adaptats s'escriuen junts (sense espai ni guionet), amb independència de l'origen i del valor gramatical que tinguin. En aquests casos, a més, cal aplicar les regles generals d'accentuació sobre el conjunt del compost.
Ex.: agnusdei, exlibris [tot i que no afecta l'ortografia, es considera que hi ha adaptació]; discjòquei, gintònic; troleibús

C2. Derivats
Els derivats catalans de manlleus compostos s'escriuen amb els formants junts (sense espai ni guionet), encara que la grafia del manlleu sol sigui amb els formants separats o units per un guionet.
Ex.: belcantisme (< bel canto), estilnovista (< stil nuovo)

Note

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes GUIONET (1): NORMA GENERAL SOBRE LA PRESÈNCIA O ABSÈNCIA DE GUIONET EN MOTS COMPLEXOS, GUIONET (2): NORMA GENERAL SOBRE L'ACCENTUACIÓ DE MOTS COMPLEXOS i GUIONET (4): ÚS EN DENOMINACIONS AMB ANTROPÒNIMS.
 • 2. Per a ampliar la informació, podeu acudir a l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (punt 4.3 "L'ortografia dels mots prefixats, dels compostos i de les locucions. El guionet i l'aglutinació gràfica"), que és el text que s'ha resumit en aquesta fitxa (www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf).