Back to top
ànima postissa ànima postissa

Construccions > Unions

 • ca  ànima, n f
 • ca  ànima postissa, n f sin. compl.
 • es  lengüeta postiza
 • fr  fausse languette
 • en  loose tongue
 • en  spline

Construccions > Unions

Definition
Llistó que es col·loca encolat dins els cadells coincidents fets en dues peces de fusta per unir-les.
anivellament anivellament

Tècniques i processos > Muntatge de mobles i col·locació de tancaments

 • ca  anivellament, n m
 • es  nivelación
 • fr  nivelage
 • fr  nivellement
 • en  levelling

Tècniques i processos > Muntatge de mobles i col·locació de tancaments

Definition
Acció d'anivellar.
anivellar anivellar

Tècniques i processos > Muntatge de mobles i col·locació de tancaments

 • ca  anivellar, v tr
 • es  nivelar
 • fr  niveler
 • en  level, to

Tècniques i processos > Muntatge de mobles i col·locació de tancaments

Definition
Posar una construcció de fusta en posició horitzontal perfecta.
aparell aparell

Aparells, estris, eines i instruments

 • ca  aparell, n m
 • es  aparato
 • fr  appareil
 • en  machine

Aparells, estris, eines i instruments

Definition
Instrument complex format per un conjunt de peces o d'òrgans reunits en un tot per executar un treball, la utilització del qual comporta la posada en funcionament d'un mecanisme.
aparellament aparellament

Tècniques i processos > Mides, càlculs, senyals i marques

 • ca  aparellament, n m
 • es  aparejamiento
 • es  preparativo
 • fr  appariement
 • fr  assemblage
 • en  matching

Tècniques i processos > Mides, càlculs, senyals i marques

Definition
Acció d'aparellar.
aparellar aparellar

Tècniques i processos > Manipulació de la fusta obrada i els taulers

 • ca  aparellar, v tr
 • es  aparejar
 • es  preparar
 • fr  apparier
 • fr  assembler
 • en  match, to

Tècniques i processos > Manipulació de la fusta obrada i els taulers

Definition
Disposar les peces de fusta, un cop obrades i regruixades, tal com aniran distribuïdes definitivament en la construcció, de manera que en ressaltin les qualitats i se n'amaguin els defectes o es puguin suprimir en el procés de mecanització posterior.

Note

 • Un cop aparellades les peces de fusta se senyalen amb símbols estandarditzats -segons que siguin muntants (X) o travessers ( )- per indicar-ne les cares bones i la funció i situació de cadascuna en la construcció definitiva.
apariar apariar

Tècniques i processos > Construcció, poliment, protecció i acabat

 • ca  apariar, v tr
 • es  aparear
 • fr  accoupler
 • fr  apparier
 • en  couple, to
 • en  join, to

Tècniques i processos > Construcció, poliment, protecció i acabat

Definition
Ajuntar dos elements que es complementen, com ara mascle i cadell o trau i metxa.
aplacadora de cantells aplacadora de cantells

Màquines i equipament auxiliar > Màquines de premsar i aplacar

 • ca  aplacadora de cantells, n f
 • es  chapeadora de cantos
 • fr  plaqueuse de champ
 • fr  plaqueuse de chant
 • en  edge bander

Màquines i equipament auxiliar > Màquines de premsar i aplacar

Definition
Màquina constituïda per un o dos bastidors longitudinals sobre els quals hi ha muntats diferents òrgans d'arrossegament així com grups d'encolatge amb cola termoadhesiva, grups de pressió i d'acabat, que s'utilitza per a aplacar els cantells d'un tauler.

Note

 • Si una aplacadora de cantells disposa d'un sol bastidor només aplaca un cantell del tauler; si disposa de dos bastidors -la separació dels quals es pot regular- aplaca en una mateixa operació els dos cantells paral·lels del tauler.
aplacar aplacar

Tècniques i processos > Manipulació de la fusta obrada i els taulers

 • ca  aplacar, v tr
 • ca  xapar, v tr sin. compl.
 • es  chapar
 • fr  plaquer
 • en  veneer, to

Tècniques i processos > Manipulació de la fusta obrada i els taulers

Definition
Revestir un tauler aglomerat o contraplacat amb fullola de fusta o fòrmica.
aplacat aplacat

Materials > Fusta > Formes comercials de la fusta

 • ca  fullola, n f
 • ca  aplacat, n m sin. compl.
 • ca  xapa, n f sin. compl.
 • es  chapa
 • fr  placage
 • en  veneer

Materials > Fusta > Formes comercials de la fusta

Definition
Revestiment constituït per una làmina de fusta que se sol aplacar a un tauler o a una fusta no tan parençosa i que s'utilitza generalment en els treballs d'ebenisteria.