Back to top

Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis

Presentation
amiotròfia amiotròfia

Malalties metabòliques

 • ca  amiotròfia, n f
 • ca  atròfia muscular, n f sin. compl.
 • es  amiotrofia, n f
 • fr  amyotrophie, n f
 • en  amyotrophy, n

Malalties metabòliques

Definition
Involució del teixit muscular que es produeix per la pèrdua de components cel·lulars, tant per raons fisiològiques com patològiques, i que comporta una disminució de la seva funcionalitat.

La denominació amiotròfia s'ha fet servir tradicionalment per a designar un conjunt d'atròfies musculars progressives provocades per alteracions congènites o hereditàries degeneratives dels nuclis motors del cervell, del bulb raquidi i, sobretot, de la medul·la espinal (amiotròfies mielopàtiques).
anàleg d'insulina anàleg d'insulina

Malalties metabòliques

 • ca  anàleg d'insulina, n m
 • es  análogo de la insulina, n m
 • fr  analogue de l'insuline, n m
 • en  insulin analog, n

Malalties metabòliques

Definition
Insulina generada artificialment a partir de la molècula d'insulina humana, que actua de la mateixa manera que la insulina pròpia del cos però que té beneficis per als diabètics.
anticòs anticòs

Malalties metabòliques

 • ca  anticòs, n m
 • ca  Ac, n m abrev.
 • es  anticuerpo, n m
 • es  Ac, n m abrev.
 • fr  anticorps, n m
 • fr  Ac, n m abrev.
 • en  antibody, n
 • en  Ab, n abrev.

Malalties metabòliques

Definition
Proteïna sèrica sintetitzada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, amb té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet d'unir-se de forma específica a l'antigen corresponent, però els anticossos en conjunt tenen la mateixa estructura global i s'anomenen col·lectivament immunoglobulines.
antigen antigen

Malalties metabòliques

 • ca  antigen, n m
 • ca  Ag, n m abrev.
 • es  antígeno, n m
 • es  Ag, n m abrev.
 • fr  antigène, n m
 • fr  Ag, n m abrev.
 • en  antigen, n
 • en  Ag, n abrev.

Malalties metabòliques

Definition
Molècula capaç d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T.

La denominació antigen es va encunyar inicialment com un acrònim a partir de l'expressió anglesa antibody generation ('generació d'anticossos'). Actualment se sap que només una part dels antígens, els immunògens, són capaços d'induir una resposta immunitària humoral i, per tant, de generar anticossos.
antropometria antropometria

Malalties metabòliques

 • ca  antropometria, n f
 • es  antropometría, n f
 • fr  anthropométrie, n f
 • en  anthropometry, n

Malalties metabòliques

Definition
Branca de l'antropologia que té per objecte mesurar les diferents parts del cos humà i determinar-ne les proporcions mútues, prenent com a referència diversos punts somàtics i craniomètrics amb els quals s'estableixen índexs.

L'antropometria té interès mèdic, sobretot en pediatria (per exemple, les proporcions de l'infant al llarg de la creixença) i en obstetrícia (per exemple, les dimensions cranials del fetus o el diàmetre pelvià de la mare).
apnea del son apnea del son

Malalties metabòliques

 • ca  apnea del son, n f
 • es  apnea del sueño, n f
 • fr  apnée du sommeil, n f
 • en  sleep apnea, n

Malalties metabòliques

Definition
Apnea consistent en un estat transitori de manca de control automàtic de la respiració, que es presenta preferentment mentre l'individu dorm.
aponeurosi superficial aponeurosi superficial

Malalties metabòliques

 • ca  teixit cel·lular subcutani, n m
 • ca  aponeurosi superficial, n f sin. compl.
 • ca  fàscia fibroareolar, n f sin. compl.
 • ca  greix subcutani, n m sin. compl.
 • ca  hipoderma, n m sin. compl.
 • ca  pannicle adipós, n m sin. compl.
 • ca  pannicle cel·luloadipós, n m sin. compl.
 • ca  pannus, n m sin. compl.
 • ca  subcutis, n m sin. compl.
 • es  hipodermis, n f
 • fr  hypoderme, n f
 • en  hypodermis, n

Malalties metabòliques

Definition
Capa profunda de la pell, que es caracteritza per ser d'un gruix variable depenent de múltiples factors, trobar-se per sota del derma, estendre's per tota la superfície cutània llevat de les parpelles i la regió genital masculina i estar constituïda per lobels de cèl·lules grasses.

El gruix del teixit cel·lular subcutani depèn de l'edat, del sexe, de factors genètics, endocrins i metabòlics. Els lobels tenen irrigació sanguínia pròpia i estan separats per septes fibrosos de teixit connectiu. El col·lagen dels septes interlobel·lars és continuació del derma.
apoplexia apoplexia

Malalties metabòliques

 • ca  accident vascular cerebral, n m
 • ca  accident cerebrovascular agut, n m sin. compl.
 • ca  apoplexia, n f sin. compl.
 • ca  ictus cerebral, n m sin. compl.
 • es  accidente vascular cerebral, n m
 • fr  accident vasculaire cérébral, n m
 • en  cerebrovascular accident, n

Malalties metabòliques

Definition
Episodi agut d'afectació de la circulació cerebral en què es produeix la mort de les neurones afectades, per causa isquèmica o hemorràgica.

L'accident vascular cerebral pot tenir causes diverses: isquèmia cerebral focal, trombosi venosa cortical o subcortical, encefalopatia hipertensiva, isquèmia cerebral global, hemorràgia cerebral intraparenquimàtica, hemorràgia subaracnoidal, angiomes cerebrals i malformacions vasculars cerebrals (telangièctasis, angiomes cavernosos, malformacions arteriovenoses)

Les manifestacions clíniques varien depenent de la zona cerebral afectada i de l'extensió i intensitat de l'afectació.

En registres col·loquials també es fan servir les denominacions atac de feridura, feridura o mal de sant Joan.

La denominació apoplexia prové del grec apoplesso 'ferir, colpir' i ictus prové del llatí ictus 'cop, xoc'.
àrea sota la corba àrea sota la corba

Malalties metabòliques

 • ca  àrea sota la corba, n f
 • ca  AUC, n f sigla
 • es  área bajo la curva, n f
 • es  ABC, n f sigla
 • es  AUC, n f sigla
 • fr  surface sous la courbe, n f
 • fr  SSC, n f sigla
 • en  area under the curve, n
 • en  AUC, n sigla

Malalties metabòliques

Definition
Àrea que, en un gràfic, queda entre la corba i l'abscissa.

Per exemple, en el cas d'una infecció vírica, l'àrea sota la corba es pot fer servir per representar l'exposició total del virus a un fàrmac o l'efecte total del fàrmac sobre aquest virus.

La sigla AUC prové de l'anglès area under the curve.
artropatia artropatia

Malalties metabòliques

 • ca  artropatia, n f
 • es  artropatía, n f
 • fr  arthropathie, n f
 • en  arthropathy, n

Malalties metabòliques

Definition
Afecció patològica d'una o de diverses articulacions.

Quan l'artropatia afecta més d'una articulació es denomina poliartropatia.