Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
  • ca  imbricat -ada, adj ( NTJ 07H:2003(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Subministrament del material vegetal: Plantes herbàcies perennes: NTJ 07H. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2003. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-88-6

Definition
Dit de les fulles, les esquames, etc. que estan disposades en sèrie de manera parcialment superposada, com les teules d'una teulada.