Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
qualitat justa i comercial qualitat justa i comercial

  • ca  qualitat justa i comercial, n f ( NTJ 07A:2007(CA); NTJ 07S:2016(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Subministrament del material vegetal: Qualitat general: NTJ 07A. 2a ed. rev. i act. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2007. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-06-0
    Cactus i altres plantes crasses.
  • es  calidad cabal y comercial, n f

Definition
Paràmetre que indica el conjunt de propietats d'una planta o d'un lot de plantes, i que ve determinat pel compliment dels requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades.