Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
  • ca  sarmentosa, n f ( NTJ 07I:1995(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Subministrament del material vegetal: enfiladisses: NTJ 07I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1995. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

Definition
Planta que pròpiament no s'enfila ni se subjecta a un suport, però que té les tiges llargues i primes de manera que s'hi pot recolzar i així anar pujant pels objectes pròxims.