Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
  • ca  unitat de reg, n f ( NTJ 01I:2002(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-75-4

Definition
Conjunt de components necessaris per a acomplir en un sector de reg funcions relacionades amb l'automatització, la pressurització, la filtració, la protecció i la seguretat.