Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

anàlisi granulomètrica per tamisatge - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
anàlisi granulomètrica per tamisatge anàlisi granulomètrica per tamisatge

  • ca  anàlisi granulomètrica per tamisatge, n f ( NTJ 09S:1998(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Elements constructius i d'urbanització: Sorreres en àrees de jocs infantils: NTJ 09S. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1998. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-600-8495-7

Definition
Separació d'una mostra del material mitjançant un assaig de tamisatge; expressió dels resultats.