Back to top
acceleració d'eix acceleració d'eix

Prestacions dels robots industrials

 • ca  acceleració d'eix, n f
 • es  aceleración de eje
 • fr  accélération d'axe individuel
 • en  individual axis acceleration

Prestacions dels robots industrials

Definition
Acceleració necessària per generar el moviment d'un sol eix.
acceleració de trajectòria acceleració de trajectòria

Prestacions dels robots industrials

 • ca  acceleració de trajectòria, n f
 • es  aceleración de trayectoria
 • fr  accélération de trajectoire
 • en  path acceleration

Prestacions dels robots industrials

Definition
Acceleració obtinguda per control de trajectòria contínua i generada a partir de components de velocitat i d'acceleració dels diversos eixos, de manera que la interfície mecànica del puny o el punt de referència del terminal especificat arriba a la velocitat desitjada al llarg d'una trajectòria determinada.
accionament accionament

Estructura mecànica > Accionament

 • ca  accionament, n m
 • es  accionamiento
 • fr  système actionneur
 • en  drive system

Estructura mecànica > Accionament

Definition
Sistema, format per un motor, el sistema de control i la transmissió corresponent, que actua sobre un dels eixos i que subministra als elements de l'estructura articulada i al terminal l'energia mecànica necessària per a la realització dels moviments.

Note

 • Els principals accionaments utilitzats en robòtica són els elèctrics, els hidràulics i els pneumàtics.
accionament directe accionament directe

Estructura mecànica > Accionament

 • ca  accionament directe, n m
 • es  accionamiento directo
 • en  direct drive

Estructura mecànica > Accionament

Definition
Accionament en què el motor va acoblat directament a l'eix sobre el qual actua.
acoblament del terminal acoblament del terminal

Estructura mecànica > Estructura articulada

 • ca  acoblament del terminal, n m
 • es  acoplador del elemento terminal
 • fr  coupleur
 • fr  dispositif d'accouplement
 • fr  dispositif d'accouplement du terminal
 • en  coupler
 • en  effector coupling device
 • en  end-effector coupling device

Estructura mecànica > Estructura articulada

Definition
Dispositiu que acobla el terminal a la interfície mecànica del puny.
acomodació acomodació

Control i programació

 • ca  acomodació, n f
 • es  acomodación
 • es  ajuste
 • fr  accomodation
 • fr  complaisance
 • fr  compliance
 • en  accommodation
 • en  compliance

Control i programació

Definition
Adaptació dels moviments d'un robot industrial en funció de les forces exercides sobre el terminal.
acomodació activa acomodació activa

Control i programació

 • ca  acomodació activa, n f
 • es  acomodación activa
 • fr  complaisance active
 • en  active compliance

Control i programació

Definition
Acomodació feta pel sistema de control a partir del processament de les dades exteriors obtingudes pels sensors, relatives a les forces exercides sobre el terminal.
acomodació estàtica acomodació estàtica

Control i programació

 • ca  acomodació estàtica, n f
 • es  acomodación estática
 • fr  complaisance statique
 • en  static compliance

Control i programació

Definition
Desplaçament màxim de la interfície mecànica del puny per unitat de càrrega que li és aplicada.
acomodació passiva acomodació passiva

Control i programació

 • ca  acomodació passiva, n f
 • es  acomodación pasiva
 • fr  complaisance passive
 • en  passive compliance

Control i programació

Definition
Acomodació feta a partir de la capacitat de deformació elàstica del terminal, que reacciona directament a les forces exercides.
actuador actuador

Estructura mecànica > Accionament

 • ca  actuador, n m
 • es  actuador
 • fr  actionneur
 • fr  vérin
 • en  actuator

Estructura mecànica > Accionament

Definition
Dispositiu o màquina que realitza una acció física a partir d'un senyal.

Note

 • En sentit restringit, es considera que un motor que produeix energia mecànica a partir d'un senyal és un actuador.