Back to top
absorbidor de sandvitx absorbidor de sandvitx

 • ca  absorbidor de sandvitx, n m
 • es  absorbedor de sándwich
 • fr  absorbeur de sandwich
 • en  sandwich absorber

Definition
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dues planxes planes, amb relleu o sense, entre les quals circula el termòfor.
absorbidor de serpentí absorbidor de serpentí

 • ca  absorbidor de serpentí, n m
 • es  absorbedor de serpentín
 • fr  absorbeur de serpentin
 • en  pipe coil absorber
 • en  serpentine absorber

Definition
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per un sol tub en forma de serpentí, per on circula el termòfor, soldat a una planxa metàl·lica.
absorbidor negre absorbidor negre

 • ca  absorbidor negre, n m
 • es  absorbedor negro
 • fr  absorbeur noir
 • en  black absorber

Definition
Superfície ideal que absorbeix tota l'energia radiant, de qualsevol longitud d'ona, que hi incideix.
absorbidor obert absorbidor obert

 • ca  absorbidor obert, n m
 • es  absorbedor abierto
 • fr  absorbeur ouvert
 • en  open flow absorber

Definition
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per una xapa metàl·lica ondulada per damunt de la qualcircula el termòfor.
absorbidor selectiu absorbidor selectiu

 • ca  absorbidor selectiu, n m
 • es  absorbedor selectivo
 • fr  absorbeur sélective
 • en  selective absorber

Definition
Absorbidor que només absorbeix una part determinada de l'espectre de la radiació que hi incideix.
 • ca  absorció, n f
 • es  absorción
 • fr  absorption
 • en  absorption

Definition
Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.
absorció selectiva absorció selectiva

 • ca  absorció selectiva, n f
 • es  absorción selectiva
 • fr  absorption sélective
 • en  selective absorption

Definition
Absorció que només es produeix en una part determinada de l'espectre de la radiació.
 • ca  absorbent, adj
 • ca  absorbidor -a, adj sin. compl.
 • ca  absortiu -iva, adj sin. compl.
 • es  absorbente
 • es  absortivo -va
 • fr  absorbant -ante
 • fr  absorptif -ive
 • en  absorbent
 • en  absorptive

Definition
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.
 • ca  absortivitat, n f
 • es  absortividad
 • fr  absorptivité
 • fr  pouvoir absorbant
 • fr  pouvoir d'absorption
 • en  absorptive power
 • en  absorptivity

Definition
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
 • ca  aigua calenta corrent, n f
 • ca  ACC, n f sin. compl.
 • es  ACD
 • es  ACS
 • es  agua caliente doméstica
 • es  agua caliente sanitaria
 • fr  eau chaude domestique
 • fr  eau chaude sanitaire
 • fr  ECD
 • fr  ECS
 • en  DHW
 • en  domestic hot water
 • en  hot domestic water

Definition
Aigua calenta utilitzada per a finalitats domèstiques, higièniques, industrials, etc.

Note

 • És una de les aplicacions més habituals de l'energia solar, ja que la seva temperatura d'ús s'assoleix fàcilment per mitjà de captadors solars. S'ha preferit entrar el terme aigua calenta corrent, malgrat que es troben més documentats els termes aigua calenta domèstica i aigua calenta sanitària, perquè permet una definició més àmplia que no exclou altres aplicacions possibles, com ara els usos industrials. Les equivalències respecten, però, els termes documentats.