Back to top
 • ca  ambigüitat, n f
 • ca  amfibologia, n f sin. compl.
 • es  ambigüedad
 • es  anfibología
 • fr  ambiguïté
 • fr  amphibologie
 • en  ambiguity
 • en  amphibology

Definition
Fenomen lingüístic pel qual poden assignar-se diverses descripcions estructurals sintàctiques o diverses interpretacions semàntiques a una oració o a un mot.
àmbit territorial àmbit territorial

 • ca  àmbit territorial, n m
 • es  ámbito territorial
 • fr  portée territoriale
 • en  territorial scope

Definition
País o conjunt de països en què és registrada una marca o en què es vol registrar.
 • ca  ambigüitat, n f
 • ca  amfibologia, n f sin. compl.
 • es  ambigüedad
 • es  anfibología
 • fr  ambiguïté
 • fr  amphibologie
 • en  ambiguity
 • en  amphibology

Definition
Fenomen lingüístic pel qual poden assignar-se diverses descripcions estructurals sintàctiques o diverses interpretacions semàntiques a una oració o a un mot.
 • ca  anàfora, n f
 • es  anáfora
 • fr  anaphore
 • en  anaphora

Definition
Repetició d'un mot en un nom de marca.

Note

 • Per exemple, hi ha anàfora en els noms de marca BlaBlaCar, Amor Amor, Anaïs Anaïs, Naf Naf o Golo Golo.
 • ca  anagrama, n m
 • es  anagrama
 • fr  anagramme
 • en  anagram
 • en  transposal

Definition
Paraula o seqüència de paraules formada per la transposició de les lletres d'una altra paraula o seqüència de paraules.

Note

 • 1. Per exemple, el nom de marca Vimeo és un anagrama de movie; també són anagrames Envy, Nevy, Vyne, els noms de tres restaurants d'Amsterdam pertanyents a la mateixa cadena de restauració, o la marca New Relic, anagrama format a partir del nom del fundador de l'empresa, Lew Cirne.
 • 2. En anglès, se sol restringir l'ús de la denominació anagram a les transposicions que tenen un sentit aproximat al del mot de partida, mentre que transposal s'aplica quan no es dona aquest plus semàntic i es limita a la mera combinació de lletres.
anàlisi d'opinions anàlisi d'opinions

 • ca  anàlisi de sentiments, n f
 • ca  anàlisi d'opinions, n f sin. compl.
 • es  análisis de opiniones
 • es  análisis de sentimientos
 • es  minería de opiniones
 • fr  analyse de sentiments
 • fr  détection d'opinions
 • en  opinion mining
 • en  sentiment analysis
 • en  sentiment mining

Definition
Tècnica consistent a analitzar de manera automàtica, per mitjà de la mineria de dades i de processadors del llenguatge natural, les intervencions dels usuaris a Internet, especialment a les xarxes socials, amb l'objectiu d'obtenir informació rellevant sobre la percepció que tenen de determinats aspectes i sobre les emocions que els desperten.

Note

 • En algunes fonts es fa una distinció entre l'anàlisi de sentiments (centrada en l'obtenció d'informació sobre les emocions) i l'anàlisi d'opinions (centrada en l'obtenció d'informació sobre la percepció positiva, negativa o neutra dels usuaris respecte a l'objecte d'interès).
anàlisi de contingut anàlisi de contingut

 • ca  anàlisi de contingut, n f
 • es  análisis de contenido
 • fr  analyse de contenu
 • en  content analysis

Definition
Mètode de recerca en el processament del llenguatge natural que consisteix a estudiar el contingut d'un text o un corpus establint categories, unitats d'anàlisi i recomptes de la freqüència de mots clau per obtenir conclusions sobre aspectes temàtics.
anàlisi de la competència anàlisi de la competència

 • ca  anàlisi de la competència, n f
 • es  análisis de la competencia
 • es  estudio de la competencia
 • fr  analyse de la concurrence
 • fr  audit de la concurrence
 • fr  étude de la concurrence
 • en  competitive analysis
 • en  competitor analysis
 • en  competitor research

Definition
Estudi detallat dels noms de marques concurrents i competidores en una categoria de productes determinada.

Note

 • Una anàlisi de la competència sol incloure l'estudi de les estratègies de creació de noms, l'arquitectura de marca, el posicionament o els tipus de noms de les marques competidores.
anàlisi de sentiments anàlisi de sentiments

 • ca  anàlisi de sentiments, n f
 • ca  anàlisi d'opinions, n f sin. compl.
 • es  análisis de opiniones
 • es  análisis de sentimientos
 • es  minería de opiniones
 • fr  analyse de sentiments
 • fr  détection d'opinions
 • en  opinion mining
 • en  sentiment analysis
 • en  sentiment mining

Definition
Tècnica consistent a analitzar de manera automàtica, per mitjà de la mineria de dades i de processadors del llenguatge natural, les intervencions dels usuaris a Internet, especialment a les xarxes socials, amb l'objectiu d'obtenir informació rellevant sobre la percepció que tenen de determinats aspectes i sobre les emocions que els desperten.

Note

 • En algunes fonts es fa una distinció entre l'anàlisi de sentiments (centrada en l'obtenció d'informació sobre les emocions) i l'anàlisi d'opinions (centrada en l'obtenció d'informació sobre la percepció positiva, negativa o neutra dels usuaris respecte a l'objecte d'interès).
analítica textual analítica textual

 • ca  analítica textual, n f
 • ca  mineria de textos, n f
 • es  analítica textual
 • es  minería de textos
 • fr  analyse de texte
 • fr  analyse textuelle
 • fr  exploration de texte
 • fr  fouille de textes
 • en  text analytics
 • en  text data mining
 • en  text mining

Definition
Tècnica informàtica que consisteix a analitzar un gran volum de fonts textuals a fi d'extreure'n informació significativa i deduir patrons de coneixement que puguin generar aplicacions pràctiques.

Note

 • En l'analítica textual és comú analitzar documents, correus electrònics, transcripcions de trucades telefòniques, queixes de clients, pàgines web, tuits o altres tipus de fonts textuals.