Back to top
Source term image

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  dron, n m
 • ca  vehicle aeri no tripulat, n m
 • ca  UAV, n m sigla
 • es  aeronave no tripulada, n f
 • es  dron, n m
 • es  vehículo aéreo no tripulado, n m
 • es  UAV, n m sigla
 • es  VANT, n m sigla
 • fr  drone, n m
 • fr  véhicule aérien sans pilote, n m
 • fr  UAV, n m sigla
 • it  aeromobile a pilotaggio remoto, n m
 • it  drone, n m
 • it  velivolo non pilotato, n m
 • it  APR, n m sigla
 • it  UAV, n m sigla
 • pt  aeronave não tripulada, n f
 • pt  drone, n m
 • pt  veículo aéreo não tripulado, n m
 • pt  UAV, n m sigla
 • pt  VANT, n m sigla
 • en  drone, n
 • en  unmanned aerial vehicle, n
 • en  unmanned aircraft, n
 • en  RPA, n sigla
 • en  UA, n sigla
 • en  UAV, n sigla

<Transports > Transport aeri > Aeronaus>

Definition
Aeronau no tripulada i reutilitzable, capaç de funcionar amb un grau més o menys elevat d'autonomia, que obeeix les indicacions remotes d'un pilot o bé la programació introduïda.

Note

 • 1. La denominació dron és una adaptació de la forma anglesa, que prové de la paraula de llengua general drone 'abellot', probablement pel soroll de l'aparell quan vola.
 • 2. La sigla UAV correspon a l'equivalent anglès unmaned aerial vehicle ('vehicle aeri no tripulat').
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme dron (sin. vehicle aeri no tripulat; sigla UAV):

  Es revisa la forma drone, difosa fins ara des del Cercaterm com a manlleu no adaptat, i s'aprova en el seu lloc l'adaptació dron, pels motius següents:

  ·amb adaptació o sense, el manlleu anglès (aplicat a partir del mot de la llengua original drone 'borinot', segons diverses fonts per la similitud del soroll) és clarament la forma més estesa per a fer referència al concepte, tant en català com en la resta de llengües romàniques estudiades;

  ·l'adaptació dron s'ajusta perfectament a la pronúncia del terme que es fa habitualment en català, ja que en general no es fa la diftongació de la vocal tònica que indiquen les fonts lexicogràfiques angleses;

  ·es tracta d'un terme utilitzat en molts àmbits (fotografia aèria, teledetecció, indústria militar, transport, lleure, etc.), alguns de molt populars, circumstància que l'acosta molt a la llengua general;

  ·en casos similars de modificacions gràfiques menors que afectaven poc la pronúncia de les vocals, el Consell Supervisor ha optat per l'adaptació del manlleu original (per exemple, chicane > xicana, composite > compòsit, baguette > baguet, etc.);

  ·els especialistes consultats prefereixen la forma adaptada dron (amb el plural regular drons), perquè consideren que evita dubtes de pronúncia;

  ·en les altres llengües romàniques es detecta en general un acostament de l'original anglès drone a l'ortografia i la pronúncia pròpies, tal com mostren el castellà dron (amb el plural regular drones), l'italià drone (majoritàriament pronunciat com un mot bisíl·lab, [dróne] i amb el plural regular droni) i fins i tot el francès drone (amb el plural drones, ja que la forma francesa porta a la pronúncia [dron], aproximadament igual a l'original).

  Tot i que el manlleu és la forma més estesa en català, també s'utilitzen altres denominacions, de tipus sintagmàtic:

  Pel que fa a vehicle aeri no tripulat,

  ·és una forma transparent, creada com a calc de l'anglès unmanned aerial vehicle;

  ·té una àmplia extensió d'ús, sobretot en els àmbits especialitzats;

  ·es documenten formes paral·leles en totes les llengües estudiades.

  Pel que fa a UAV,

  ·és la sigla corresponent a l'anglès unmanned aerial vehicle, que és l'original del calc vehicle aeri no tripulat;

  ·té una proporció d'ús en català molt més elevada que les alternatives creades sobre denominacions d'origen català (per exemple, VANT, a partir de vehicle aeri no tripulat);

  ·es documenta en totes les llengües estudiades.

  A més, s'han descartat denominacions també documentades, com ara aeronau no tripulada i VANT, per la seva baixa freqüència enfront de les denominacions triades.

  Amb relació a l'abast de la definició, s'ha establert una sinonímia absoluta entre dron i vehicle aeri no tripulat pels motius següents:

  ·tot i que algunes fonts consideren que hi ha hagut una extensió impròpia del significat de dron, la majoria de contextos especialitzats actuals consideren que dron i vehicle aeri no tripulat designen un únic concepte i atribueixen les reticències envers la sinonímia a una qüestió estilística;

  ·els especialistes consultats es mostren del tot favorables a una sinonímia absoluta;

  ·la identificació majoritària entre dron/drone i les formes sintagmàtiques descriptives es dona en totes les llengües estudiades;

  ·l'extensió de dron/drone és tan gran que en determinades llengües (sobretot en francès, però també en portuguès) ha arribat a prendre el significat general de vehicle no tripulat, tant si pertany al medi aeri com si pertany al medi terrestre o al medi aquàtic.

  [Acta 589, 30 d'abril de 2015]