Back to top
warrant de compra [warrant: en] warrant de compra [warrant: en]

Source term image

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

  • ca  warrant de compra [warrant: en], n m
  • es  call warrant
  • es  warrant call
  • es  warrant de compra
  • fr  call warrant
  • fr  warrant call
  • fr  warrant d'achat
  • en  call warrant

<Economia > Finances > Mercats financers>

Definition
Warrant que dona dret de compra al titular.