Back to top

Neoloteca

Presentation
laboratori clínic laboratori clínic

 • ca  laboratori clínic, n m
 • es  laboratorio clínico, n m
 • es  laboratorio de análisis clínicos, n m
 • es  laboratorio diagnóstico, n m
 • es  laboratorio médico, n m
 • fr  laboratoire d'analyses de biologie médicale, n m
 • fr  laboratoire de diagnostic, n m
 • fr  laboratoire diagnostique, n m
 • en  clinical laboratory, n
 • en  diagnostic laboratory, n
 • en  medical laboratory, n

Ciències de la salut > Tècniques de diagnosi i exploració

Definition
Laboratori especialitzat en la realització d'anàlisis clíniques.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes ciències de laboratori clínic (sin. compl. anàlisis clíniques ) i laboratori clínic :

  S'aproven els termes ciències de laboratori clínic (amb anàlisis clíniques com a sinònim complementari) i laboratori clínic, pels motius següents:

  Pel que fa a ciències de laboratori clínic,

  ·és una alternativa a la forma *patologia clínica, calc de l'anglès (de clinical pathology) utilitzat de vegades per a denominar aquest concepte però desestimat explícitament pels especialistes, que asseguren que no té tradició en català; comenten que les ciències de laboratori clínic no es consideren, de fet, una branca de la patologia (com sí que passa en anglès(1)) i que *patologia clínica és un cas similar a la forma, també d'influència anglesa, *patologia anatòmica (de anatomic pathology), que en català s'anomena habitualment anatomia patològica i es considera una branca de l'anatomia, no de la patologia;

  ·és una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada: el nucli ciències, en plural, és pertinent d'acord amb el fet que aquesta disciplina està integrada, en realitat, per un conjunt de tècniques de diferents branques científiques;

  ·és una forma ja coneguda i usada pels especialistes, que fins i tot dona nom a l'associació que, des dels anys noranta del segle xx, aplega els professionals catalans d'aquest àmbit, l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic;

  ·és una forma paral·lela a altres denominacions de branques científiques multidisciplinàries, com ara ciències de la terra i ciències naturals, ja recollides al diccionari normatiu;

  ·té el vistiplau de tots els especialistes consultats.

  Quant al sinònim complementari anàlisis clíniques,

  ·és una forma també molt utilitzada pels especialistes per a designar aquesta disciplina, especialment en contextos informals;

  ·pot considerar-se també lingüísticament adequada, explicable per metonímia a partir del sentit recte de la forma normativa anàlisi clínica ("Anàlisi de sang, d'orina, etc., humanes feta amb finalitats orientadores amb vista al diagnòstic"); les anàlisis clíniques són, de fet, una part essencial de les ciències de laboratori clínic;

  ·té també el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  Pel que fa, finalment, a laboratori clínic,

  ·és la forma utilitzada normalment en català per a designar el concepte;

  ·es documenta en nombrosos textos especialitzats i també en obres terminològiques;

  ·és una forma descriptiva i lingüísticament adequada;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.


  Com a designació de la disciplina científica s'han valorat també altres formes, que el Consell Supervisor ha acabat, però, desestimant:

  -La forma patologia clínica: és un calc de l'anglès bandejat explícitament pels especialistes.

  -La forma bioclínica: aquesta solució es documenta al diccionari normatiu i també en altres fonts catalanes de referència (per exemple, al Gran diccionari de la llengua catalana, a la Gran enciclopèdia catalana o al Diccionari enciclopèdic de medicina) referida a aquest concepte.(2) Els especialistes consultats, malgrat tot, desconeixen aquesta forma, que probablement té origen en el francès biologie clinique, i asseguren que no té cap ús actualment entre els professionals. Creuen que probablement va ser un intent inicial de batejar la disciplina que finalment no va prosperar. Segons fonts d'Enciclopèdia Catalana, la forma bioclínica es remunta a l'any 1970, quan va ser aprovada per a formar part del corpus de la primera edició de la Gran enciclopèdia catalana (volum 3, publicat el 1971), a petició del doctor Joan Colomines i Puig, que aleshores era responsable dels articles de medicina i que posteriorment va ser el primer president de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. Va ser des de la Gran enciclopèdia catalana que més endavant devia passar a la resta d'obres.

  S'acorda que el president del Consell Supervisor adreçarà una carta al president de la Secció Filològica per informar-lo de la decisió presa i per demanar-li que valori la possibilitat de plantejar una modificació del diccionari normatiu.

  -Les formes biologia clínica, biologia mèdica i medicina de laboratori: pràcticament no tenen ús i no tenen el suport dels especialistes, que consideren que són designacions semànticament poc adequades, perquè estrictament les ciències de laboratori clínic no són ni una part de la biologia ni una part de la medicina, sinó una activitat multidisciplinària que abasta aspectes de la biologia, aspectes de la química i aspectes de la medicina.

  (1) En anglès, de fet, la forma simple pathology ja s'associa de vegades al concepte de ciències de laboratori clínic, per bé que, estrictament, és una designació més genèrica. Segons el diccionari Oxford, per exemple, pathology és "The science of the causes and effects of diseases, especially the branch of medicine that deals with the laboratory examination of samples of body tissue for diagnostic or forensic purposes" (Oxford dictionnaries [en línia]. [S.l.]: Oxford University Press, cop. 2012. <oxforddictionaries.com&gt;).

  (2) El diccionari normatiu en fa la definició següent: "Branca de la medicina que, mitjançant les anàlisis clíniques, estableix l'estat general del pacient i diagnostica les malalties que el poden afectar."

  [Acta 558, 21 de març de 2013]