Back to top

actitud - Neoloteca

Presentation
 • ca  actitud, n f
 • es  actitud
 • es  posición
 • fr  assiette
 • fr  attitude
 • fr  orientation
 • en  attitude

Telecomunicacions > Tecnologia de comunicació > Teledetecció

Definition
Posició angular relativa d'una plataforma o d'un sensor instal·lat en una plataforma, expressada a partir dels angles de guinyada, balanceig i capcineig.

Note

 • 1. L'actitud se simbolitza amb Ω.
 • 2. Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit de la teledetecció:

  El Consell Supervisor ratifica totes les denominacions acordades pels especialistes com a denominacions principals (sessió de normalització del dia 16 de juliol de 2012), tenint en compte els arguments següents:

  ·són en tots els casos denominacions catalanes, creades a partir dels recursos propis de la llengua: la derivació (satel·litari), la composició (aeroportat -ada, espacioportat -ada, etc.), la sintagmació (escaneig per línies, ecos indesitjats, etc.) i l'extensió de significat o la conversió lèxica de mots ja existents (actitud, bandat, dallada, deriva, guinyada, pigallat, etc.);

  ·són lingüísticament adequades i es poden considerar motivades des d'un punt de vista semàntic, fins i tot en aquells casos en què la denominació catalana s'ha calcat de l'anglès (per exemple actitud, de l'anglès attitude, o àrea d'entrenament, de training area en anglès);

  ·moltes de les formes acordades són les denominacions que fan servir habitualment la majoria dels especialistes assistents a la sessió (aeroportat -ada, espacioportat -ada, teledetecció aeroportada, satel·litari, escaneig transversal, escaneig, actitud, àrea d'entrenament, etc.);

  ·algunes de les formes acordades són alternatives neològiques a anglicismes en ús en català (per exemple, dallada per a swath, ecos indesitjats per a clutter, pigallat per a speckle i dades de vol sota vol per a underflight data);

  ·totes les denominacions tenen el suport dels especialistes assistents a la reunió, la qual cosa en pot afavorir la implantació.

  El Consell Supervisor ratifica també algunes de les denominacions acordades a la sessió de normalització com a sinònims complementaris de les denominacions principals, pels motius següents:

  ·són formes catalanes adequades lingüísticament (teledetecció aèria, teledetecció espacial, retorn, etc.), excepte la denominació híbrida transformació tasseled-cap;

  ·són denominacions força esteses i utilitzades al costat de les denominacions principals acordades;

  ·es documenten formes paral·leles en altres llengües, en algun cas com a denominació principal.

  El Consell Supervisor només descarta de fixar alguns dels sinònims complementaris acordats a la sessió perquè considera que són formes innecessàries, menys adequades des d'un punt de vista lingüístic o semàntic (satel·lital, escaneig d'empenta) o amb poca entitat terminològica (amplada d'escaneig), que poden dificultar la implantació de la denominació fixada com a forma principal.

  D'altra banda, el Consell Supervisor proposa de recollir els termes relacionats càrrega útil i plataforma per a facilitar la comprensió d'algunes definicions, ja que en l'àmbit de la teledetecció aquestes denominacions tenen significats molt específics.

  [Acta 550, 6 de setembre de 2012]
 • 3. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme actitud:
  El Consell Supervisor avala la denominació actitud, calc de l'anglès attitude, perquè és una forma ja molt estesa per a fer referència a aquest concepte, es documenta paral·lelament en castellà i en francès i, si bé la primera accepció d'aquest substantiu al diccionari normatiu fa referència a una positura expressiva, també s'hi recull en àmbits específics amb el sentit de 'posició' ("En pint. i en escult., positura, disposició d'una figura.").

  Es descarta orientació i orientació angular perquè, d'acord amb els especialistes assistents a la sessió de normalització, orientació fa referència a un concepte utilitzat en fotogrametria amb un significat més ampli i un matís diferent: tant fa referència a la imatge com al sensor; en canvi, en teledetecció es refereix estrictament a la posició de la plataforma amb relació a les coordenades.

  [Acta 550, 6 de setembre de 2012]