Back to top

yotta- - Neoloteca

Presentation
 • ca  yotta-, pfx
 • es  yotta-, pfx
 • fr  yotta-, pfx
 • en  yotta-, pfx
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Física > Metrologia, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès**

Definition
Forma prefixada que significa 'vuit', utilitzada en el sistema internacional per a denominar el múltiple d'una unitat equivalent a un quadrilió de vegades aquesta unitat (1024).

Note

 • Segons algunes fonts, yotta- és una alteració de l'italià otto, del grec okt 'vuit'. L'adopció d'aquesta forma prefixada, relacionada amb el vuit, respon al fet que aquest múltiple equival a la vuitena potència de 103, és a dir, a 1024 o 1.0008.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del prefix yotta-

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma prefixada yotta- (potser, segons algunes fonts, alteració de l'italià otto, i aquest del grec okt 'vuit'), juntament amb el símbol Y.

  Criteris aplicats

  ·Són formes fixades internacionalment dins sistema internacional d'unitats (SI).

  Formes desestimades

  De moment, d'acord amb l'opinió dels especialistes, i atès que es tracta d'una forma prefixada d'ús molt especialitzat, poc habitual en contextos de divulgació o de llengua general, es descarta la forma adaptada iota-. En aquesta forma, a més, es canvia la inicial y (que ha donat lloc al símbol internacional, Y) per i, cosa que, segons els experts, pot generar confusió i provocar errors en l'escriptura del símbol. La possibilitat d'acceptar aquesta variant pot tornar a valorar-se en un futur, d'acord amb el grau de popularització a què arribi el terme o els seus possibles derivats.

  [Acta 665, 10 de juny de 2020]