Back to top
Source term image

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  mareotruncament, n m
 • ca  truncament per marea, n m sin. compl.
 • es  truncamiento de marea, n m
 • en  tidal truncation, n

<Ciències de la Terra > Astrofísica>

Definition
Mareopertorbació en què resulta destruïda una part perifèrica d'un cos celeste que passa a prop d'un atractor gravitatori, generalment una part menys densa que la resta.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes mareotruncament (sin. compl. truncament per marea) i mareotruncar (sin. compl. truncar per marea):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes mareotruncament i truncament per marea com a sinònims equivalents de la forma anglesa tidal truncation (truncament per marea com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats mareotruncar i truncar per marea (truncar per marea com a sinònim complementari) com a equivalents de l'anglès to tidally truncate.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a mareotruncament i mareotruncar:

  ·Són denominacions lingüísticament adequades, motivades semànticament i ben formades: són compostos a la manera culta creats a partir del formant mareo- (del substantiu català marea) i els nuclis truncament ("Acció de truncar") i truncar ("Separar tallant una part, especialment l'extrem (d'alguna cosa)"), respectivament. El primer element (mareo-) actua d'adjunt de manera o d'instrument de l'element de la dreta (truncament),(1) com és habitual en aquest tipus de compostos verbals o deverbals a la manera culta (vegeu, per exemple, les formes normatives pirogravar, pirofixar o biodesfibril·lació).

  ·Per bé que sovint els compostos verbals o deverbals cultes tenen un sentit actiu i pressuposen un agent extern que voluntàriament duu a terme l'acció (bioremediació(2), digitopressió(3), radioesterilització(4), etc.), també es documenten casos en què, com en mareodestruir i mareodestrucció, hi ha un sentit actiu però sense voluntarietat (per exemple, biodegradació, bioerosió o bioturbació, que designen fenòmens que s'esdevenen de manera natural).

  ·Són formes sintètiques, fet que pot facilitar-ne la implantació.

  ·Tenen el suport dels especialistes consultats.

  Quant als sinònims complementaris truncament per marea i truncar per marea:

  ·Són formes descriptives del concepte i lingüísticament adequades, per bé que són probablement calcs de l'anglès.

  ·Ja tenen ús i es documenten en textos especialitzats, sobretot el substantiu.

  ·Tenen el suport dels especialistes.

  ·En altres llengües es documenten les designacions paral·leles.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per l'aprovació de dues formes sinònimes a fi d'oferir més opcions denominatives als especialistes. El Consell Supervisor considera que, si bé les formes descriptives truncament per marea i truncar per marea ja tenen ús i són perfectament adequades, hi pot haver contextos en què sigui convenient utilitzar designacions més sintètiques.

  Formes desestimades

  Es descarten les formes amb els nuclis esquinçament i escapçament perquè es creu que en aquest cas truncament és una designació més ajustada al concepte. Efectivament, truncar indica la separació d'una part perifèrica de l'objecte, mentre que esquinçar implica, en principi, la reducció a trossos de tot l'objecte. Pel que fa a escapçar, té un valor semblant a truncar, però sol fer referència a la part superior d'un objecte i en els objectes astronòmics, com és el cas aquí, no té sentit parlar de parts superiors o inferiors.

  Entre truncament per marea i truncar per marea, d'una banda, i truncament mareal i truncar marealment, de l'altra, s'opta per les formes amb per marea, d'acord amb les preferències dels especialistes. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que totes dues solucions són possibles.

  (1) De vegades -però no és el cas aquí- l'element de l'esquerra és un argument, o complement fort, de l'element de la dreta (per exemple, en drogoaddicció, farmacovigilància, microinjecció, vasodistensió).

  (2) Aplicació d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic.

  (3) Tècnica de massoteràpia consistent a estimular determinats punts del cos, generalment els punts d'acupuntura, fent-hi pressió amb els dits.

  (4) Irradiació a dosis suficients per a aconseguir l'esterilitat comercial d'un aliment.

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]