Back to top

migrant ambiental - Neoloteca

Presentation
migrant ambiental migrant ambiental

 • ca  migrant ambiental, n m, f
 • ca  desplaçat ambiental | desplaçada ambiental, n m, f sin. compl.
 • ca  refugiat ambiental | refugiada ambiental, n m, f sin. compl.
 • es  migrante ambiental, n m, f
 • es  migrante medioambiental, n m, f
 • es  refugiado ambiental | refugiada ambiental, n m, f
 • es  refugiado medioambiental | refugiada medioambiental, n m, f
 • fr  éco-réfugié | éco-réfugiée, n m, f
 • fr  migrant de l'environnement | migrante de l'environnement, n m, f
 • fr  migrant environnemental | migrante environnementale, n m, f
 • fr  réfugié de l'environnement | réfugiée de l'environnement, n m, f
 • fr  réfugié écologique | réfugiée écologique, n m, f
 • fr  réfugié environnemental | réfugiée environnementale, n m, f
 • en  eco-refugee, n
 • en  environmental migrant, n
 • en  environmental refugee, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació semàntica d'una denominació en ús**

Medi ambient, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+Adj)**, **Denominació catalana 3: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Persona que es veu obligada a abandonar el seu lloc de residència habitual, de manera temporal o permanent, a causa d'una degradació ambiental que afecta negativament les seves condicions de vida, especialment en contextos de vulnerabilitat.

Note

 • 1. La degradació ambiental que obliga a abandonar el lloc de residència pot ser d'origen natural (per exemple, conseqüència de terratrèmols o tsunamis) o d'origen antropogènic (per exemple, conseqüència d'accidents industrials o de projectes de desenvolupament).
 • 2. Actualment, el concepte de migrant ambiental no està previst en cap llei internacional. En la denominació refugiat ambiental | refugiada ambiental, doncs, el nucli refugiat | refugiada no té el sentit restrictiu, relacionat amb les persones perseguides per motius de raça, religió, etc., que atorga la Convenció de Ginebra a aquest nom.
 • 3. La denominació desplaçat ambiental | desplaçada ambiental se sol aplicar, específicament, als migrants ambientals que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat.
 • 4. Són migrants ambientals els migrants climàtics.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme migrant ambiental (sin. compl. desplaçat ambiental | desplaçada ambiental, refugiat ambiental | refugiada ambiental)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes migrant ambiental, desplaçat ambiental | desplaçada ambiental i refugiat ambiental | refugiada ambiental, com a sinònims (migrant ambiental, com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  ·Totes tres formes poden considerar-se lingüísticament adequades, tant pel que fa al nucli (veg. més avall els motius sobre la prioritat establerta) com pel que fa a l'adjectiu ambiental, que és, segons el diccionari normatiu, "Relatiu o pertanyent al medi ambient", però també, per extensió, 'a l'impacte de l'activitat humana sobre el medi', que és el sentit estricte que té aquí.

  ·Totes tres es documenten en català.

  ·Totes tres tenen l'aval d'especialistes sector, que, en general, avalen la sinonímia amb els matisos conceptuals ja especificats en la nota del terme.

  ·En altres llengües s'utilitzen les formes anàlogues.

  Es dona prioritat a la forma migrant ambiental, malgrat que és la menys usada, perquè el nucli migrant és més genèric que desplaçat i refugiat i, en aquest cas, es considera més escaient. Cal tenir present que migrant és, simplement, la persona que migra, és a dir, la persona "[que va] d'un lloc a un altre, especialment d'una regió a una altra per residir-hi", segons el diccionari normatiu.

  La forma refugiat | refugiada, en canvi, malgrat que de vegades s'utilitza amb un sentit més genèric, és més restrictiva internacionalment i només s'aplica, segons estableix la Convenció de Ginebra, a les persones que han d'abandonar el seu país de nacionalitat o de residència habitual perquè són perseguides per motius de raça, religió, opinió política, etc. Alguns experts alerten, de fet, que l'ús genèric de refugiat pot portar a la banalització d'aquest terme i anar en detriment de les persones que, d'acord amb les lleis internacionals, tenen dret a reclamar asil. És per aquest motiu que, malgrat que és la forma més usada, s'ha fet constar refugiat ambiental | refugiada ambiental com a denominació secundària i s'ha explicitat en nota que l'ús de refugiat no té en aquest cas el sentit restrictiu del dret internacional.

  La forma desplaçat | desplaçada, d'altra banda, se sol aplicar específicament als migrants que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat. Per aquest motiu, desplaçat ambiental | desplaçada ambiental es fa constar també com a sinònim complementari de la forma preferent migrant ambiental i s'especifica aquesta particularitat en nota.

  El fet que, com comenten alguns especialistes, les persones que migren ho puguin fer per voluntat pròpia, a diferència de les persones que abandonen la seva llar per motius de degradació ambiental, no es considera un argument prou rellevant per a desestimar migrant ambiental com a forma principal, sobretot tenint en compte el sentit clarament més restrictiu de refugiat i desplaçat, i també el fet que migrant s'associa generalment a persones que, d'una manera o altra, s'han vist empeses a abandonar el seu lloc de residència.

  Es descarta d'aprovar migrant ambiental com a denominació única del concepte perquè les formes desplaçat ambiental i, especialment, refugiat ambiental estan molt més esteses, tant en català com, les formes anàlogues, en altres llengües.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]