Back to top

lliurat a lloc - Neoloteca

Presentation
 • ca  lliurat a lloc, n m
 • ca  DAP, n m sigla
 • es  entregado en lugar, n m
 • es  DAP, n m sigla
 • fr  rendu au lieu de destination, n m
 • fr  DAP, n m sigla
 • fr  RLD, n m sigla
 • en  delivered at place, n
 • en  delivered-at-place, n var. ling.
 • en  DAP, n sigla
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç > Comerç internacional, **Denominació catalana 1: Locució nominal**, **Denominació catalana 2: Manlleu de l'anglès**

Definition
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia en el lloc de destinació convingut, preparada per a la descàrrega, i a assumir els riscos i costos per a transportar-la fins a aquell lloc.

Note

 • 1. La sigla DAP correspon a la denominació anglesa delivered at place.
 • 2. En els Incoterms® 2010, l'incoterm lliurat a lloc (DAP) substitueix els incoterms lliurat a frontera (DAF), lliurat a vaixell (DES) i lliurat amb drets no pagats (DDU).
 • 3. La forma incoterm, present a la definició, és una denominació procedent de Incoterms® (mot creuat format a partir de international commerce terms), marca comercial registrada per la Cambra de Comerç Internacional (ICC) per a designar el conjunt regles que regulen les obligacions de les parts en les operacions comercials internacionals.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme lliurat a lloc (sigla DAP)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions lliurat a lloc i DAP.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a lliurat a lloc:

  ·És un calc de la forma anglesa delivered at place, que és la designació internacional de referència, juntament amb la sigla corresponent.

  ·Malgrat que és un calc, és una denominació també possible i transparent en català dins el context d'ús del terme.

  ·Segueix el patró d'altres denominacions relacionades aprovades anteriorment pel Consell Supervisor, com ara lliurat a moll, lliurat a vaixell o lliurat a frontera, i s'inscriu en la tendència de l'àmbit a la simplicitat i l'estereotipatge.

  ·És la forma més documentada en català.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües es documenta la forma anàloga.

  Pel que fa a DAP:

  ·És la sigla corresponent a la denominació anglesa delivered at place.

  ·És una sigla internacional, utilitzada també en la resta de llengües de referència.

  ·La resta de regles d'aquest tipus també es designen internacionalment amb la sigla anglesa.

  Formes desestimades

  -Lliurat a destinació: Malgrat que aquesta forma pot resultar més natural en català que la forma aprovada (lliurat a lloc), s'ha preferit optar per la traducció literal de la forma anglesa, que és la de referència, a fi d'evitar ambigüitats (lloc es refereix al punt exacte de la destinació) i de no separar-se dels usos en altres llengües.

  -Lliurat al lloc: En altres denominacions d'incoterms ja aprovades pel Consell Supervisor (lliurat a moll, lliurat a vaixell, lliurat a frontera, etc.) s'ha optat per obviar l'article, en favor del valor genèric i la simplicitat, i tenint en compte la tendència a l'estereotipatge d'aquest tipus de denominacions.

  -Lliurat en lloc: Es prefereix la denominació amb la preposició a per analogia a altres denominacions d'incoterms ja fixades, com ara lliurat a moll, lliurat a vaixell o lliurat a frontera).

  Categoria lèxica de les denominacions d'incoterms

  Les denominacions d'incoterms (especialment les sigles, que són les denominacions internacionals) funcionen generalment com a etiquetes i se solen utilitzar aïlladament o bé com a formes metalingüístiques o apositives (regla Incoterms DAP, regla DAP, condició DAP, transacció DAP, etc.). D'acord amb aquests usos, i atès també que la categoria lèxica prototípica del terme en general és el nom, s'opta per atorgar aquesta categoria a totes aquestes regles, tant a les sigles com a les formes catalanes equivalents. Gramaticalment es consideren masculins, per tal com el masculí és el gènere no marcat en català.

  [Acta 669, 21 d'octubre de 2020]