Back to top

Biblioteca en Línia

Referencias bibliográficas de los diccionarios, vocabularios, léxicos y materiales de divulgación que contienen terminología en catalán.

Professions

Ajustador/a mecànic/a: Català-castellà = Ajustador/ra mecánico/ca: Castellà-català
Ajustador/a mecànic/a: Català-castellà = Ajustador/ra mecánico/ca: Castellà-català . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003. [8], [5] p.
ISBN 84-393-6090-8

<Indústries - Enginyeria mecànica>, <Professions - Professions>
aprox. 320
català, castellà
Argenter/a: Català-castellà = Platero/ra: Castellà-català
Argenter/a: Català-castellà = Platero/ra: Castellà-català . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003. [10], [7] p.
ISBN 84-393-6081-9

<Arts - Joieria. Orfebreria. Bijuteria>, <Professions - Professions>
aprox. 460
català, castellà
Auxiliar d'ajuda a domicili: Català-castellà = Auxiliar de ayuda a domicilio: Castellà-català
Auxiliar d'ajuda a domicili: Català-castellà = Auxiliar de ayuda a domicilio: Castellà-català . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003. [6], [3] p.
ISBN 84-393-6404-0

<Professions - Professions>, <Sociologia - Atenció social>
aprox. 170
català, castellà
Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94) : Adaptació de la CNO-94
Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94) : Adaptació de la CNO-94 . Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, 1996. 386 p.
ISBN 84-393-4181-4

<Professions - Professions>
aprox. 2.500
català
Classificació d'ocupacions: Adaptació de la CNO-79
Classificació d'ocupacions: Adaptació de la CNO-79 . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1995. 500 p.

<Treball - Treball. Ocupació>, <Professions - Professions>
aprox. 2.175
català
Classificació internacional uniforme d'ocupacions: CIUO-88
Classificació internacional uniforme d'ocupacions: CIUO-88 . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball: Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda, 1995. XI, 506 p.
ISBN 84-393-3193-2

<Professions - Professions>
aprox. 5.000
català
Conductor/a d'autobús: Català-castellà = Conductor/ra de autobús: Castellà-català
Conductor/a d'autobús: Català-castellà = Conductor/ra de autobús: Castellà-català . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2004. [8], [5] p.
ISBN 84-393-6448-2

<Transports - Transport per carretera: Vehicles>, <Professions - Professions>
aprox. 210
català, castellà
Cuiner/a: Català-castellà = Cocinero/ra: Castellà-català
Cuiner/a: Català-castellà = Cocinero/ra: Castellà-català . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003. [10], [7] p.
ISBN 84-393-6084-3

<Alimentació. Gastronomia - Gastronomia>, <Professions - Professions>
aprox. 430
català, castellà
Dependent/a de comerç: Català-castellà = Dependiente/ta de comercio: Castellà-català
Dependent/a de comerç: Català-castellà = Dependiente/ta de comercio: Castellà-català . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003. [8], [5] p.
ISBN 84-393-6086-X

<Economia. Empresa - Comerç>, <Professions - Professions>
aprox. 350
català, castellà
Diccionari de les ocupacions
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA. Diccionari de les ocupacions . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2004. 359 p.
ISBN 84-393-6454-7

<Treball - Treball. Ocupació>, <Professions - Professions>
2.322
català, castellà, francès, anglès