Back to top

Cercaterm

Buscador del conjunto de fichas terminológicas que TERMCAT pone a disposición pública. 

Si necesitan más información, pueden dirigirse al Servicio de Consultas (es necesario registrarse previamente).

Resultados para la búsqueda "desavinent" dentro de todas las áreas temáticas

0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia 0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia

<Ciències de la salut>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia
 • ca  A. Sinonímia en designacions de malalties: vacuna contra la pallola (EXEMPLE), n f
 • ca  B1. Sinonímia popular en vacunes combinades: vacuna triple vírica (EXEMPLE), n f
 • ca  B2. Sinonímia popular i especialitzada en vacunes combinades: vacuna pentavalent (EXEMPLE), n f
 • ca  C1. Sinonímia en vacunes polivalents per a pocs serotips: vacuna contra les hepatitis A i B (EXEMPLE), n f
 • ca  C2. Sinonímia en vacunes polivalents per a un nombre mitjà de serotips: vacuna antimeningocòccica tetravalent (EXEMPLE), n f
 • ca  C3. Sinonímia en vacunes polivalents per a un nombre elevat de serotips: vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent (EXEMPLE), n f

<Ciències de la salut > Salut pública>

Definición
De vegades es documenten denominacions diverses per a una mateixa vacuna, sigui en el cas d'una vacuna per a una sola malaltia, en el cas de vacunes combinades o en el cas de vacunes polivalents. La proposta de tractament per a aquests casos de denominacions sinònimes de vacunes és la següent:

A. SINONÍNIMA EN NOMS I ADJECTIUS REFERENTS A MALALTIES

Es dona sinonímia en els casos que hi ha més d'un nom o un adjectiu per fer referència a una malaltia.

Per establir quines formes s'han de recollir de manera prioritària o de manera única es tenen en compte els principis següents:
- Es recullen les designacions de malalties més adequades, més precises semànticament, més internacionals i amb més acceptació entre la comunitat científica.
- Complementàriament, es recullen altres designacions si són vigents i acceptades per la comunitat científica.
- En cas de variació dialectal, es recull la denominació considerada general i s'inclou la variant dialectal pròpia en nota.
Ex. vacuna antixarampionosa
vacuna contra el xarampió
Nota: També és adequada la forma vacuna contra la pallola. [ÉS LA FORMA PRÒPIA DEL VALENCIÀ MERIDIONAL I L'EIVISSENC]

B. SINONÍMIA EN VACUNES COMBINADES

Es dona sinonímia en els casos en què tant es pot fer referència al nom de les malalties combatudes com al nombre d'aquestes malalties.

Es proposa distingir segons si la denominació que fa referència al nombre de malalties combatudes és sobretot d'ús popular o bé és utilitzada també habitualment entre els especialistes:

B1. Denominacions sobre el nombre d'ús popular avalades pels experts
Es recullen com a forma prioritària la denominació referent al nom de les malalties i com a forma complementària la denominació referida al nombre.
Ex. 1: vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotídica, sinònim complementari vacuna triple vírica
Ex. 2: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica, sinònim complementari vacuna triple bacteriana

B2. Denominacions sobre el nombre d'ús popular i especialitzat
Es recull com a forma única la denominació referent al nombre de malalties.
Ex. 1: vacuna pentavalent (vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, Haemophilus influenzae tipus b, la poliomielitis)
Ex. 2: vacuna hexavalent (vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, Haemophilus influenzae tipus b, la poliomielitis i l'hepatitis B)

C. SINONÍMIA EN VACUNES POLIVALENTS

Es dona sinonímia en els casos en què tant es pot fer referència al nom dels serotips per als quals és vàlida la vacuna com al nombre d'aquests serotips.

Es proposa distingir segons si la vacuna és útil per a pocs serotips o serogrups, per a un nombre mitjà o per a un nombre elevat:

C1. Vacunes útils per a pocs serotips (dos o tres)
Es recull com a forma prioritària la denominació que fa referència al nom dels serotips o serogrups.
Ex.: vacuna contra les hepatitis A i B
. Es considera vàlida la denominació referent al nombre de serotips o serogrups (amb l'estructura x-valent), si no és confusionària.
Ex.: vacuna contra el virus del papil·loma humà divalent [Per a fer referència a la vacuna contra el virus del papil·loma humà tipus 16 i 18]

C2. Vacunes útils per a un nombre mitjà de serotips (tres o quatre)
Es recull com a forma prioritària la denominació que fa referència al nombre de serotips o serogrups (amb l'estructura x-valent).
Ex.: vacuna antimeningocòccica tetravalent
. Es considera vàlida la denominació referent al nom dels serotips o serogrups.
Ex.: vacuna antimenigococs A, C, W i Y

C3. Vacunes útils per a un nombre elevat de serotips (més de quatre)
Es recull com a forma única la denominació referida al nombre de serotips o serogrups (amb l'estructura x-valent).
Ex, 1: vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent
Ex. 2: vacuna antivirus del papil·loma humà nonavalent

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació catalana de vacunes (1): Generalitats, CRITERI Denominació catalana de vacunes (3): Qüestions específiques i CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades.
 • 2. Per a ampliar la informació, podeu consultar el document Denominació catalana de les vacunes en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/denominacio-vacunes.pdf).
0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia 0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia

<Criteris>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia
 • ca  A. Sinonímia en designacions de malalties: vacuna contra la pallola (EXEMPLE), n f
 • ca  B1. Sinonímia popular en vacunes combinades: vacuna triple vírica (EXEMPLE), n f
 • ca  B2. Sinonímia popular i especialitzada en vacunes combinades: vacuna pentavalent (EXEMPLE), n f
 • ca  C1. Sinonímia en vacunes polivalents per a pocs serotips: vacuna contra les hepatitis A i B (EXEMPLE), n f
 • ca  C2. Sinonímia en vacunes polivalents per a un nombre mitjà de serotips: vacuna antimeningocòccica tetravalent (EXEMPLE), n f
 • ca  C3. Sinonímia en vacunes polivalents per a un nombre elevat de serotips: vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent (EXEMPLE), n f

<Criteris lingüístics > Formació de denominacions en àmbits d'especialitat>

Definición
De vegades es documenten denominacions diverses per a una mateixa vacuna, sigui en el cas d'una vacuna per a una sola malaltia, en el cas de vacunes combinades o en el cas de vacunes polivalents. La proposta de tractament per a aquests casos de denominacions sinònimes de vacunes és la següent:

A. SINONÍNIMA EN NOMS I ADJECTIUS REFERENTS A MALALTIES

Es dona sinonímia en els casos que hi ha més d'un nom o un adjectiu per fer referència a una malaltia.

Per establir quines formes s'han de recollir de manera prioritària o de manera única es tenen en compte els principis següents:
- Es recullen les designacions de malalties més adequades, més precises semànticament, més internacionals i amb més acceptació entre la comunitat científica.
- Complementàriament, es recullen altres designacions si són vigents i acceptades per la comunitat científica.
- En cas de variació dialectal, es recull la denominació considerada general i s'inclou la variant dialectal pròpia en nota.
Ex. vacuna antixarampionosa
vacuna contra el xarampió
Nota: També és adequada la forma vacuna contra la pallola. [ÉS LA FORMA PRÒPIA DEL VALENCIÀ MERIDIONAL I L'EIVISSENC]

B. SINONÍMIA EN VACUNES COMBINADES

Es dona sinonímia en els casos en què tant es pot fer referència al nom de les malalties combatudes com al nombre d'aquestes malalties.

Es proposa distingir segons si la denominació que fa referència al nombre de malalties combatudes és sobretot d'ús popular o bé és utilitzada també habitualment entre els especialistes:

B1. Denominacions sobre el nombre d'ús popular avalades pels experts
Es recullen com a forma prioritària la denominació referent al nom de les malalties i com a forma complementària la denominació referida al nombre.
Ex. 1: vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotídica, sinònim complementari vacuna triple vírica
Ex. 2: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica, sinònim complementari vacuna triple bacteriana

B2. Denominacions sobre el nombre d'ús popular i especialitzat
Es recull com a forma única la denominació referent al nombre de malalties.
Ex. 1: vacuna pentavalent (vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, Haemophilus influenzae tipus b, la poliomielitis)
Ex. 2: vacuna hexavalent (vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, Haemophilus influenzae tipus b, la poliomielitis i l'hepatitis B)

C. SINONÍMIA EN VACUNES POLIVALENTS

Es dona sinonímia en els casos en què tant es pot fer referència al nom dels serotips per als quals és vàlida la vacuna com al nombre d'aquests serotips.

Es proposa distingir segons si la vacuna és útil per a pocs serotips o serogrups, per a un nombre mitjà o per a un nombre elevat:

C1. Vacunes útils per a pocs serotips (dos o tres)
Es recull com a forma prioritària la denominació que fa referència al nom dels serotips o serogrups.
Ex.: vacuna contra les hepatitis A i B
. Es considera vàlida la denominació referent al nombre de serotips o serogrups (amb l'estructura x-valent), si no és confusionària.
Ex.: vacuna contra el virus del papil·loma humà divalent [Per a fer referència a la vacuna contra el virus del papil·loma humà tipus 16 i 18]

C2. Vacunes útils per a un nombre mitjà de serotips (tres o quatre)
Es recull com a forma prioritària la denominació que fa referència al nombre de serotips o serogrups (amb l'estructura x-valent).
Ex.: vacuna antimeningocòccica tetravalent
. Es considera vàlida la denominació referent al nom dels serotips o serogrups.
Ex.: vacuna antimenigococs A, C, W i Y

C3. Vacunes útils per a un nombre elevat de serotips (més de quatre)
Es recull com a forma única la denominació referida al nombre de serotips o serogrups (amb l'estructura x-valent).
Ex, 1: vacuna antipneumocòccica conjugada decavalent
Ex. 2: vacuna antivirus del papil·loma humà nonavalent

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació catalana de vacunes (1): Generalitats, CRITERI Denominació catalana de vacunes (3): Qüestions específiques i CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades.
 • 2. Per a ampliar la informació, podeu consultar el document Denominació catalana de les vacunes en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/denominacio-vacunes.pdf).
0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades 0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades

<Criteris>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades
 • ca  A. Estructura general: vacuna BCG (vacuna antituberculosa) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna RV (vacuna antirotavírica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna T (vacuna antitetànica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna VPH2 (vacuna anti virus del papil·loma humà tipus 16 i 18) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Hib (vacuna anti Haemophylus influenzae tipus b) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica amb càrrega antigènica baixa) (EXEMPLE), n f
 • ca  C. Símbols i conjuncions: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B) (EXEMPLE), n f
 • ca  D. Vacunes conjugades: vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada) (EXEMPLE), n f
 • ca  E. Guionet: vacuna DTPa-PI-Hib (EXEMPLE), n f

<Criteris lingüístics > Formació de denominacions en àmbits d'especialitat>

Definición
En molts contextos és imprescindible fer referència de manera abreujada al nom d'una vacuna. A continuació es presenten criteris per abreujar les denominacions de les vacunes.


A. ESTRUCTURA GENERAL

Es recomana escriure les denominacions abreujades de vacunes seguint el patró vacuna [sigla del nom de la vacuna]. (La presència de vacuna no és imprescindible, però sí que es considera preferible per a evitar confusions entre la vacuna i la malaltia o el patogen.)

La sigla s'ajusta a aquests principis:
(a) Segueix l'ordre de la sintaxi catalana.
(b) Recull el nom de la malaltia o el patogen que la causa, amb la inicial (en denominacions simples) o bé amb les inicials (en denominacions sintagmàtiques o compostes).
Ex.: vacuna T (vacuna antitetànica); vacuna FG (vacuna antiamaríl·lica o vacuna contra la febre groga): vacuna RV (vacuna antirotavírica); vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica); vacuna BCG (vacuna antituberculosa, causada pel bacil de Calmette-Guérin)
. Excepcionalment, en casos consagrats per l'ús es recorre a més d'una lletra inicial de la malaltia o el patogen.
Ex.: vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica)
(d) Fan referència als serotips o serogrups sobre els quals actua (en cas d'haver-n'hi), amb la inicial o bé amb una xifra que n'indiqui la quantitat.
Ex.: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B); vacuna VPH2 (vacuna anti virus del papil·loma humà tipus 16 i 18)
(e) Poden fer referència a la via d'administració quan n'hi ha de diferents.
Ex.: vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral); vacuna PI (vacuna antipoliomielítica injectable)


B. MAJÚSCULES I MINÚSCULES EN LA SIGLA

En general, totes les lletres presents en la sigla s'escriuen amb majúscules, amb les excepcions següents:
(a) Quan es pren més d'una lletra del nom de la malaltia o el patogen, només la inicial s'escriu amb minúscula.
Ex.: vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent)
(b) S'escriu amb minúscula la càrrega antigènica baixa (per a adults) d'una vacuna enfront de la càrrega antigènica estàndard.
Ex.: vacuna DT (antiga vacuna antidiftèrica i antitetànica amb càrrega estàndard); vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica actual, amb càrrega antigènica baixa)
(c) Es respecten les minúscules de les abreviacions d'una malaltia o patogen de tipus sintagmàtic.
Ex.: vacuna Hib (l'abreviatura de Haemophylus influenzae tipus b és Hib)
(d) S'escriu amb minúscules la referència al tipus de composició de la vacuna (a per acel·lular, s per sencera).
Ex.: vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular)


C. SÍMBOLS I CONJUNCIONS EN LA SIGLA

S'evita l'ús de símbols i conjuncions en les denominacions abreujades.
Ex.: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B), i no *vacuna HA+B o *vacuna HAiB


D. REFERÈNCIA A LA NATURALESA CONJUGADA EN LA SIGLA

Es recomana evitar fer referència en la denominació abreujada al fet que una vacuna és conjugada, malgrat l'ús tradicional en certs casos, per a evitar confusions amb el serotip o serogrup C.
Ex.: vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada), millor que *vacuna MCC.


E. GUIONET EN LA SIGLA

En el cas de vacunes combinades que inclouen preparats polivalents, s'utilitza el guionet per a separar els components.
Ex.: vacuna DTPa-PI-Hib

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació catalana de vacunes (1): Generalitats. CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia i CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Qüestions específques.
 • 2. Per a ampliar la informació, podeu consultar el document Denominació catalana de les vacunes en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/denominacio-vacunes.pdf).
0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades 0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades

<Ciències de la salut>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades
 • ca  A. Estructura general: vacuna BCG (vacuna antituberculosa) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna RV (vacuna antirotavírica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna T (vacuna antitetànica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna VPH2 (vacuna anti virus del papil·loma humà tipus 16 i 18) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Hib (vacuna anti Haemophylus influenzae tipus b) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica amb càrrega antigènica baixa) (EXEMPLE), n f
 • ca  C. Símbols i conjuncions: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B) (EXEMPLE), n f
 • ca  D. Vacunes conjugades: vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada) (EXEMPLE), n f
 • ca  E. Guionet: vacuna DTPa-PI-Hib (EXEMPLE), n f

<Ciències de la salut > Salut pública>

Definición
En molts contextos és imprescindible fer referència de manera abreujada al nom d'una vacuna. A continuació es presenten criteris per abreujar les denominacions de les vacunes.


A. ESTRUCTURA GENERAL

Es recomana escriure les denominacions abreujades de vacunes seguint el patró vacuna [sigla del nom de la vacuna]. (La presència de vacuna no és imprescindible, però sí que es considera preferible per a evitar confusions entre la vacuna i la malaltia o el patogen.)

La sigla s'ajusta a aquests principis:
(a) Segueix l'ordre de la sintaxi catalana.
(b) Recull el nom de la malaltia o el patogen que la causa, amb la inicial (en denominacions simples) o bé amb les inicials (en denominacions sintagmàtiques o compostes).
Ex.: vacuna T (vacuna antitetànica); vacuna FG (vacuna antiamaríl·lica o vacuna contra la febre groga): vacuna RV (vacuna antirotavírica); vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica); vacuna BCG (vacuna antituberculosa, causada pel bacil de Calmette-Guérin)
. Excepcionalment, en casos consagrats per l'ús es recorre a més d'una lletra inicial de la malaltia o el patogen.
Ex.: vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica)
(d) Fan referència als serotips o serogrups sobre els quals actua (en cas d'haver-n'hi), amb la inicial o bé amb una xifra que n'indiqui la quantitat.
Ex.: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B); vacuna VPH2 (vacuna anti virus del papil·loma humà tipus 16 i 18)
(e) Poden fer referència a la via d'administració quan n'hi ha de diferents.
Ex.: vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral); vacuna PI (vacuna antipoliomielítica injectable)


B. MAJÚSCULES I MINÚSCULES EN LA SIGLA

En general, totes les lletres presents en la sigla s'escriuen amb majúscules, amb les excepcions següents:
(a) Quan es pren més d'una lletra del nom de la malaltia o el patogen, només la inicial s'escriu amb minúscula.
Ex.: vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent)
(b) S'escriu amb minúscula la càrrega antigènica baixa (per a adults) d'una vacuna enfront de la càrrega antigènica estàndard.
Ex.: vacuna DT (antiga vacuna antidiftèrica i antitetànica amb càrrega estàndard); vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica actual, amb càrrega antigènica baixa)
(c) Es respecten les minúscules de les abreviacions d'una malaltia o patogen de tipus sintagmàtic.
Ex.: vacuna Hib (l'abreviatura de Haemophylus influenzae tipus b és Hib)
(d) S'escriu amb minúscules la referència al tipus de composició de la vacuna (a per acel·lular, s per sencera).
Ex.: vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular)


C. SÍMBOLS I CONJUNCIONS EN LA SIGLA

S'evita l'ús de símbols i conjuncions en les denominacions abreujades.
Ex.: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B), i no *vacuna HA+B o *vacuna HAiB


D. REFERÈNCIA A LA NATURALESA CONJUGADA EN LA SIGLA

Es recomana evitar fer referència en la denominació abreujada al fet que una vacuna és conjugada, malgrat l'ús tradicional en certs casos, per a evitar confusions amb el serotip o serogrup C.
Ex.: vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada), millor que *vacuna MCC.


E. GUIONET EN LA SIGLA

En el cas de vacunes combinades que inclouen preparats polivalents, s'utilitza el guionet per a separar els components.
Ex.: vacuna DTPa-PI-Hib

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació catalana de vacunes (1): Generalitats. CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia i CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Qüestions específques.
 • 2. Per a ampliar la informació, podeu consultar el document Denominació catalana de les vacunes en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/denominacio-vacunes.pdf).
autenticació desafiament-resposta autenticació desafiament-resposta

<Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa és el resultat d'una recerca duta a terme pel Servei de Consultes del TERMCAT arran d'una consulta feta pels usuaris.

 • ca  autenticació desafiament-resposta, n f
 • es  autenticación desafío-respuesta, n f
 • es  autenticación por desafío y respuesta, n f
 • fr  authentification défi-réponse, n f
 • en  challenge-response authentication, n

<Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat>

Definición
Protocol d'autenticació que comprova la informació del compte de l'usuari per mitjà d'un intercanvi xifrat de missatges en els quals no es transmet la contrasenya real.
autenticació desafiament-resposta autenticació desafiament-resposta

<TIC > Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017-2022. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/239>

 • ca  autenticació desafiament-resposta, n f
 • es  autenticación desafío-respuesta, n f
 • es  autenticación por desafío y respuesta, n f
 • fr  authentification défi-réponse, n f
 • en  challenge-response authentication, n

<Ciberseguretat > Mitjans tècnics de seguretat>

Definición
Protocol d'autenticació que comprova la informació del compte de l'usuari per mitjà d'un intercanvi de missatges en format de pregunta i resposta.

Nota

 • L'autenticació desafiament-resposta planteja una pregunta a la qual l'usuari ha de respondre correctament per a poder autenticar satisfactòriament la seva identitat.
canal de desviament canal de desviament

<Construcció > Obres públiques > Enginyeria civil>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d'enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>
Les paraules marcades entre circumflexos (^) en l'interior d'una definició indiquen que es tracta de termes amb fitxa pròpia en el diccionari que poden ajudar a ampliar el significat d'aquella definició.

Per problemes tecnològics de representació gràfica, s'ha suprimit part d'algunes definicions. La informació completa es pot consultar a l'edició en paper d'aquesta obra.

 • ca  canal de desviament, n m
 • es  canal de desvío
 • en  bypass channel

<Enginyeria civil > Enginyeria hidràulica>

Definición
Canal construït per a desviar qualsevol curs natural d'aigua.

És habitual en la construcció de preses, per a deixar seca la zona de treball i facilitar, així, les obres.
casatinent | casatinenta casatinent | casatinenta

<Dret>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:

SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 13a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2023.
<https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  casatinent | casatinenta, n m, f
 • es  casateniente

<Dret>

Definición
Persona que té casa en un poble i és cap de família.

Nota

 • Àmbit: Inespecífic
decaïment decaïment

<Dret > Dret parlamentari > Activitat parlamentària>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

PARLAMENT DE CATALUNYA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de l'activitat parlamentària [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2021. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/289/>
En un bon nombre de termes, al camp Nota s'ofereix l'enllaç a un vídeo que mostra l'equivalent en llengua de signes catalana.

 • ca  decaïment, n m
 • oc  dequèiment, n m
 • es  caducidad, n f
 • es  decaimiento, n m
 • fr  abandon, n m
 • fr  arrêt, n m
 • en  expiration, n
 • SC  https://youtu.be/h4HoMW7-8AE

<Activitat parlamentària > Organització i funcionament>, <Activitat parlamentària > Funció legislativa>

Definición
Tancament d'una tramitació parlamentària per caducitat o perquè no s'ha defensat la iniciativa parlamentària.

Nota

 • 1. El decaïment afecta les iniciatives parlamentàries no defensades en els debats, les esmenes amb text alternatiu que s'han presentat a un projecte de llei o una proposició de llei que han estat rebutjats i les interpel·lacions i les preguntes amb resposta oral no incloses en l'ordre del dia o no substanciades.
 • 2. Vegeu també "caducitat".
decaïment decaïment

<Jardineria. Paisatgisme>

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Glossari de jardineria i paisatgisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2023. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/222/>

 • ca  decaïment, n m
 • es  decaimiento, n m
 • en  decay, n

<Jardineria. Paisatgisme>

Definición
Procés general de degradació de l'estat d'un arbre.