Back to top
0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades 0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Formes abreujades
 • ca  A. Estructura general: vacuna BCG (vacuna antituberculosa) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna RV (vacuna antirotavírica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna T (vacuna antitetànica) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna VPH2 (vacuna anti virus del papil·loma humà tipus 16 i 18) (EXEMPLE), n f
 • ca  A. Estructura general: vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Hib (vacuna anti Haemophylus influenzae tipus b) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent) (EXEMPLE), n f
 • ca  B. Majúscules i minúscules: vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica amb càrrega antigènica baixa) (EXEMPLE), n f
 • ca  C. Símbols i conjuncions: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B) (EXEMPLE), n f
 • ca  D. Vacunes conjugades: vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada) (EXEMPLE), n f
 • ca  E. Guionet: vacuna DTPa-PI-Hib (EXEMPLE), n f

<Ciències de la salut > Salut pública>, <Criteris lingüístics > Formació de denominacions en àmbits d'especialitat>

Definición
En molts contextos és imprescindible fer referència de manera abreujada al nom d'una vacuna. A continuació es presenten criteris per abreujar les denominacions de les vacunes.


A. ESTRUCTURA GENERAL

Es recomana escriure les denominacions abreujades de vacunes seguint el patró vacuna [sigla del nom de la vacuna]. (La presència de vacuna no és imprescindible, però sí que es considera preferible per a evitar confusions entre la vacuna i la malaltia o el patogen.)

La sigla s'ajusta a aquests principis:
(a) Segueix l'ordre de la sintaxi catalana.
(b) Recull el nom de la malaltia o el patogen que la causa, amb la inicial (en denominacions simples) o bé amb les inicials (en denominacions sintagmàtiques o compostes).
Ex.: vacuna T (vacuna antitetànica); vacuna FG (vacuna antiamaríl·lica o vacuna contra la febre groga): vacuna RV (vacuna antirotavírica); vacuna XRP (vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica); vacuna BCG (vacuna antituberculosa, causada pel bacil de Calmette-Guérin)
. Excepcionalment, en casos consagrats per l'ús es recorre a més d'una lletra inicial de la malaltia o el patogen.
Ex.: vacuna Pn (vacuna antipneumocòccica)
(d) Fan referència als serotips o serogrups sobre els quals actua (en cas d'haver-n'hi), amb la inicial o bé amb una xifra que n'indiqui la quantitat.
Ex.: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B); vacuna VPH2 (vacuna anti virus del papil·loma humà tipus 16 i 18)
(e) Poden fer referència a la via d'administració quan n'hi ha de diferents.
Ex.: vacuna PO (vacuna antipoliomielítica oral); vacuna PI (vacuna antipoliomielítica injectable)


B. MAJÚSCULES I MINÚSCULES EN LA SIGLA

En general, totes les lletres presents en la sigla s'escriuen amb majúscules, amb les excepcions següents:
(a) Quan es pren més d'una lletra del nom de la malaltia o el patogen, només la inicial s'escriu amb minúscula.
Ex.: vacuna Pn10 (vacuna antipneumocòccica decavalent)
(b) S'escriu amb minúscula la càrrega antigènica baixa (per a adults) d'una vacuna enfront de la càrrega antigènica estàndard.
Ex.: vacuna DT (antiga vacuna antidiftèrica i antitetànica amb càrrega estàndard); vacuna Td (vacuna antitetànica i antidiftèrica actual, amb càrrega antigènica baixa)
(c) Es respecten les minúscules de les abreviacions d'una malaltia o patogen de tipus sintagmàtic.
Ex.: vacuna Hib (l'abreviatura de Haemophylus influenzae tipus b és Hib)
(d) S'escriu amb minúscules la referència al tipus de composició de la vacuna (a per acel·lular, s per sencera).
Ex.: vacuna DTPa (vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular)


C. SÍMBOLS I CONJUNCIONS EN LA SIGLA

S'evita l'ús de símbols i conjuncions en les denominacions abreujades.
Ex.: vacuna HAB (vacuna anti hepatitis A i B), i no *vacuna HA+B o *vacuna HAiB


D. REFERÈNCIA A LA NATURALESA CONJUGADA EN LA SIGLA

Es recomana evitar fer referència en la denominació abreujada al fet que una vacuna és conjugada, malgrat l'ús tradicional en certs casos, per a evitar confusions amb el serotip o serogrup C.
Ex.: vacuna MC (vacuna antimeningocòccica C conjugada), millor que *vacuna MCC.


E. GUIONET EN LA SIGLA

En el cas de vacunes combinades que inclouen preparats polivalents, s'utilitza el guionet per a separar els components.
Ex.: vacuna DTPa-PI-Hib

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Denominació catalana de vacunes (1): Generalitats. CRITERI Denominació catalana de vacunes (2): Sinonímia i CRITERI Denominació catalana de vacunes (4): Qüestions específques.
 • 2. Per a ampliar la informació, podeu consultar el document Denominació catalana de les vacunes en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/denominacio-vacunes.pdf).