Back to top
flammagenitus [la] flammagenitus [la]

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

  • ca  flammagenitus [la], adj
  • ca  de foc, adj sin. compl.
  • es  de fuego, adj
  • es  flammagenitus, adj
  • fr  de feu, adj
  • fr  flammagenitus, adj
  • en  fire, adj
  • en  flammagenitus, adj

<Física > Meteorologia>

Definición
Dit del núvol especial que s'origina com a conseqüència de fonts de calor naturals localitzades, com ara incendis forestals o activitat volcànica.

Nota

  • 1. El cúmulus flammagenitus es coneix també amb les formes pirocúmulus o pirocúmul, i el cumulonimbus flammagenitus, amb la forma pirocumulonimbus.