Back to top
accident no laboral accident no laboral

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  accident no laboral, n m
 • es  accidente no laboral

<Dret del treball i de la Seguretat Social>

Definición
Accident que no té la consideració d'accident de treball.

Nota


 • L'article 158.1 de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) defineix l'accident no laboral com aquell, que conformement al que estableix l'article 156 de la LGSS (dedicat precisament a definir accident de treball), no té caràcter d'accident de treball. Aquest enfocament legal del concepte d'accident no laboral ha fet que es considerés que no hi ha un concepte legal d'accident no laboral o bé, que la definició legal d'accident no laboral té, per tant, un caràcter residual, ja que és accident no laboral tota lesió que no tingui la consideració d'accident de treball (Sentència del Tribunal Suprem del 10.6.2009, Centre de Documentació Judicial, Recurs 3133/2008). Així, prenent com a punt de partida la consideració que l'accident de treball és qualsevol lesió corporal que els treballadors sofreixen amb ocasió o a conseqüència del treball que executen per compte d'altri, és accident no laboral i, per tant, també ho és tota lesió corporal, fruit d'un esdeveniment traumàtic, sobtat i imprevist, que els treballadors sofreixen al marge del treball que executen per compte d'altri i sense cap connexió amb aquest.
  L'accident no laboral comporta un origen sobtat i violent de la lesió tot i que, encara que no s'exigeix imperativament que un agent extern i estrany causi la lesió corporal, sí que es requereix un esdeveniment imprevist i desgraciat, que no tingui l'origen en el treball, del qual derivi un dany o perjudici.
  L'accident no laboral —configurat com a succés traumàtic, sobtat i imprevist— es diferencia de la malaltia comuna, la qual, malgrat que la LGSS la defineix en relació amb l'accident de treball i la malaltia professional, requereix un mal de procés més lent i continuat. La distinció entre accident no laboral i malaltia comuna és més exacta des d'un punt de vista semàntic que la distinció entre accident de treball i malaltia professional, ja que algunes malalties ocasionades pel treball no es consideren malalties professionals, sinó accidents de treball, circumstància que no té equivalència en el si de les contingències comunes. L'accident no laboral i la malaltia comuna configuren les contingències comunes que es contraposen a les professionals (accident de treball i malaltia professional), i el règim jurídic de les contingències comunes és clarament diferent del règim de les contingències professionals i, al seu torn, en el si de les contingències comunes, el tractament jurídic de l'accident no laboral és diferent del de la malaltia comuna, fet que posa de manifest la manca d'unificació de la protecció amb independència de l'origen del risc.
  La intensitat de la protecció que atorga l'ordenament jurídic espanyol a les contingències professionals és més elevada que la que atorga a les contingències comunes i, al seu torn, dins d'aquestes, l'accident no laboral gaudeix d'una protecció més àmplia que la malaltia comuna, i se situa, per tant, a mig camí entre l'accident de treball i la malaltia professional i la malaltia comuna.
  Aquesta posició intermèdia de la protecció rebuda per l'accident no laboral es posa de manifest en els elements següents: a) tal com succeeix amb les contingències professionals i a diferència del que succeeix amb la malaltia comuna, no es requereixen, amb caràcter general, períodes previs de cotització per a causar dret a les prestacions; b) les bases reguladores de les prestacions derivades d'accident no laboral es calculen, amb caràcter general, de la mateixa manera que les prestacions derivades de malaltia comuna, és a dir, a partir de les bases de cotització per contingències comunes, i no a partir de les bases de cotització per contingències professionals o salaris reals, tal com succeeix quan es tracta de riscos professionals. L'única excepció és el càlcul de les bases reguladores per a la incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa derivada d'accident no laboral, que s'obtenen de dividir per vint-i-vuit la suma de les bases de cotització del beneficiari durant un període ininterromput de vint-i-quatre mesos triat dins els set anys immediatament anteriors al fet causant resultant superior a les pensions d'invalidesa originades per una malaltia comuna i, a la vegada, en general inferiors quan es tracta d'una contingència professional.
 • V. t.: accident de treball n m