Back to top
Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE-EN ISO 22301:2020 Seguretat i resiliència. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Requisits i de la norma internacional ISO corresponent (ISO 22301:2019).

Aquesta norma ha estat elaborada per l'Associació Espanyola de Normalització (UNE). El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  acompliment, n m
  • es  desempeño, n m
  • fr  performance, n f
  • en  performance, n

<Seguretat i resiliència>

Definición
Resultat mesurable.

Nota

  • 1. L'acompliment es pot relacionar amb constatacions quantitatives o qualitatives.
  • 2. L'acompliment es pot relacionar amb la gestió d'activitats, de processos, de productes (inclosos els serveis), de sistemes o d'organitzacions.