Back to top
Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  bròquil blanc, n m
 • ca  coliflor, n f
 • es  coliflor
 • fr  chou-fleur
 • it  cavolfiore
 • it  cavolo fiore
 • pt  couve-flor
 • en  cauliflower
 • nc  Brassica oleracea var. botrytis

<Agricultura > Horticultura>, <Alimentació > Verdures. Llegums>

Definición
Hortalissa de la família de les crucíferes, derivada mitjançant el cultiu selectiu de la col silvestre, que presenta brots florals de color gairebé blanc agrupats en una inflorescència compacta, densa i de branques carnoses, la qual es menja quan les flors encara són poncelles.

Nota

 • 1. Les denominacions bròquil blanc i coliflor tenen una distribució geogràfica diferent: bròquil blanc s'utilitza en les zones del domini lingüístic en què la denominació simple bròquil tant pot fer referència a la varietat blanca com a la varietat verda (bròquil verd) de Brassica oleracea var. botryitis, mentre que coliflor s'utilitza en les zones en què la denominació bròquil no té aquest sentit genèric.
 • 2. Segons la varietat dialectal del català, també són adequades les denominacions bròcul blanc, colflori i floricol.
 • 3. Tot i que el bròquil blanc o coliflor és un tipus concret de Brassica oleracea var. botrytis, en general els especialistes en horticultura no són partidaris d'especificar cap subvarietat per a aquesta hortalissa.
 • 4. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes bròcoli, bròquil (sin. bròquil verd), bròquil blanc (sin. coliflor) i romanesco:

  S'aprova el terme bròcoli, manlleu adaptat de l'italià broccoli (plural de broccolo, diminutiu de brocco 'brot'), pels motius següents:

  ·els especialistes consultats asseguren que la forma normativa bròquil ("Hortalissa de la família de les crucíferes, derivada mitjançant el cultiu selectiu de la col silvestre, amb la inflorescència hipertrofiada, densa i de branques carnoses, que hom menja quan les flors encara són poncelles (Brassica oleracea var. botrytis)"), que també és un manlleu adaptat de l'italià broccoli, designa un altre concepte;

  ·l'italianisme és l'única forma que té ús en català, i també en les altres llengües de referència, per a designar aquest concepte;

  ·la grafia bròcoli, que ja té un cert ús, s'adapta a l'ortografia catalana sense allunyar-se excessivament de la forma d'origen;

  ·tots els especialistes consultats opten per la fixació del manlleu adaptat.

  Es descarta l'adaptació bròculi, si bé té un cert ús, perquè és més allunyada de la grafia italiana.

  Es desestima també l'adaptació brócoli, amb o tancada, tot i que correspon a la pronúncia que en fan alguns especialistes, perquè la grafia bròcoli és més respectuosa amb la pronúncia de la llengua d'origen i és més coherent amb la forma adaptada bròquil, procedent també de l'italià broccoli.

  L'adaptació morfològica bròcol, que també s'ha tingut en compte, s'ha descartat perquè s'allunya de la forma d'origen. A més, el fet que la grafia bròcol sigui més similar a l'adaptació feta prèviament del manlleu italià broccolo (bròquil) com a denominació comuna de Brassica oleracea var. botrytis, podria dificultar la distinció entre els dos conceptes exposats.

  Finalment, es bandegen les denominacions sintagmàtiques bròquil de brots, bròquil italià i bròquil americà perquè no tenen tant d'ús i no s'identificarien tan fàcilment amb el concepte.


  S'aproven també els termes relacionats bròquil (amb el sinònim bròquil verd) i bròquil blanc (com a sinònim del terme normatiu coliflor) pels motius següents:

  ·tot i que bròquil es recull al diccionari normatiu amb una definició genèrica, com a nom comú de qualsevol hortalissa pertanyent a Brassica oleracea var. botrytis, tots els especialistes en horticultura consultats constaten que en algunes zones del domini lingüístic s'utilitza bròquil per a fer referència a un tipus concret d'aquesta varietat;

  ·en les zones en què utilitzen la denominació bròquil com a genèric, distingeixen els dos tipus de Brassica oleracea var. botryitis amb les formes bròquil blanc i bròquil verd, de manera que bròquil blanc és sinònim de coliflor i bròquil verd és sinònim de bròquil (en sentit restrictiu, aplicat únicament a la varietat de color verd).

  S'acorda de fer constar en nota la forma bròcul, documentada al DCVB com a variant de bròquil, i les formes colflori i floricol, recollides al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans com a variants de coliflor.


  S'aprova també el terme conceptualment relacionat romanesco, manlleu de l'italià, substantivació de l'adjectiu homònim ("Della Roma attuale, dell'uso romano o degli abitanti della Roma di oggi"), pels motius següents:

  ·el manlleu es documenta en totes les llengües de referència, ja sigui com a substantiu en denominacions simples o com a adjectiu en denominacions sintagmàtiques;

  ·és una forma que s'adapta sense problemes al sistema fonicogràfic de la llengua catalana i que presenta una terminació formalment paral·lela a la de mots catalans com romesco (del llatí vulgar remĭscŭlu) o fiasco (denominació manllevada també de l'italià);

  ·és la denominació que utilitzen i que prioritzen els especialistes en horticultura consultats.

  Es descarta la forma brocoflor, calc de l'anglès i del francès, creada a partir del truncament de bròcoli i coliflor, perquè en català no té cap ús.