Back to top
akuawa akuawa

Tupí > Tupí-guaraní > Tenetehara, Tupí > Tupí-guaraní > Kayabí, Amèrica > Brasil

 • ca  akwawa
 • ca  assuriní
 • ca  akuawa sin. compl.
 • ca  assuriní de Tocantins sin. compl.
 • ca  assuriní de Trocarà sin. compl.
 • ar  أسورينية
 • cy  Assuriní
 • cy  Akuawa sin. compl.
 • cy  Assuriní de Tocantins sin. compl.
 • cy  Assuriní de Trocará sin. compl.
 • de  Asurini
 • de  Akuawa sin. compl.
 • de  Assurini sin. compl.
 • de  Assuriní de Tocantins sin. compl.
 • de  Assuriní de Trocará sin. compl.
 • de  Asurini do Tocantins sin. compl.
 • en  Asuriní
 • en  Akuáwa sin. compl.
 • en  Akwawa sin. compl.
 • en  Akwaya sin. compl.
 • en  Assuriní sin. compl.
 • en  Asurini sin. compl.
 • en  Asuriní do Tocantins sin. compl.
 • en  Asuriní do Trocará sin. compl.
 • en  Tocantins Asuriní sin. compl.
 • es  asuriní
 • es  akuawa sin. compl.
 • es  asuriní de Tocantins sin. compl.
 • es  asuriní de Trocará sin. compl.
 • eu  asuriniera
 • eu  akuawa sin. compl.
 • eu  tocantinseko asuriniera sin. compl.
 • eu  trocarako asuriniera sin. compl.
 • fr  assurini
 • fr  akuawa sin. compl.
 • fr  assurini de Tocantins sin. compl.
 • fr  assurini de Trocará sin. compl.
 • gn  asurini
 • gn  akuawa sin. compl.
 • gn  assuriní de Tocantins sin. compl.
 • gn  assuriní de Trocarà sin. compl.
 • it  assurini
 • it  akuawa sin. compl.
 • it  assuriní de Tocantins sin. compl.
 • it  assuriní de Trocarà sin. compl.
 • ja  アスリニ語
 • ja  アクアワ語 sin. compl.
 • ja  トロカラのアスリニ語 sin. compl.
 • ja  トカンティンスのアスリニ語 sin. compl.
 • nl  Assuriní
 • nl  Akuawa sin. compl.
 • nl  Assuriní de Tocantins sin. compl.
 • nl  Assuriní de Trocará sin. compl.
 • pt  assurini
 • pt  akuawa sin. compl.
 • pt  assurini do Tocantins sin. compl.
 • pt  assurini do Trocará sin. compl.
 • ru  Асурини
 • ru  Асурини ду Трокара sin. compl.
 • ru  Асурини ду Токантинс sin. compl.
 • ru  Акуава sin. compl.
 • ru  Токантинс асурини sin. compl.
 • zh  阿苏里尼语
 • zh  阿库阿瓦 sin. compl.
 • zh  托勘丁斯的阿苏里尼语 sin. compl.
 • zh  特洛卡拉的阿苏里尼语 sin. compl.
 • scr  Alfabet llatí
 • num  Sistema aràbic

Tupí > Tupí-guaraní > Tenetehara, Tupí > Tupí-guaraní > Kayabí, Amèrica > Brasil

Definición
Diferent de l'assuriní del Xingu, tot i que els assurinís de Tocantins podrien ser un grup escindit dels del Xingu.

El grup s'autodenomina assuriní, nom assignat pels colonitzadors; l'origen del mot és juruna i significa 'roig'. El terme akuawa es percep com a pejoratiu amb el significat de 'salvatge'.

La llengua té dos dialectes, la varietat de Trocarà i la de Pacajà, amb algunes diferències menors. Tots els membres de la comunitat de Trocarà saben portuguès; entre els joves, hi ha força monolingües de portuguès. La comunitat de Pacajà es va mantenir monolingüe fins als anys 1960 i actualment fa servir les dues llengües.

L'assuriní conté molts manlleus del portuguès. Van tenir els primers contactes amb els neobrasilers a principi del segle XX.
akum akum

Nigerocongolesa > Benue-congo, Àfrica > Camerun, Àfrica > Nigèria

 • ca  akum
 • ca  anyar sin. compl.
 • ca  okum sin. compl.
 • cod  aakuem
 • cod  oakuem
 • de  Akum
 • de  Anyar sin. compl.
 • de  Okum sin. compl.
 • en  Akum
 • en  Anyar sin. compl.
 • en  Okum sin. compl.
 • es  akum
 • es  anyar sin. compl.
 • es  okum sin. compl.
 • eu  akum
 • eu  anyar sin. compl.
 • eu  okum sin. compl.
 • fr  akoume
 • fr  akum sin. compl.
 • fr  anyar sin. compl.
 • fr  okum sin. compl.
 • gl  akum
 • gl  anyar sin. compl.
 • gl  okum sin. compl.
 • it  akum
 • it  anyar sin. compl.
 • it  okum sin. compl.
 • nl  Akum
 • nl  Anyar sin. compl.
 • nl  Okum sin. compl.
 • pt  akum
 • pt  anyar sin. compl.
 • pt  okum sin. compl.

Nigerocongolesa > Benue-congo, Àfrica > Camerun, Àfrica > Nigèria

Definición
Segons la pròpia tradició, els akums són originaris de Kweyma. Durant la Primera Guerra Mundial van haver de desplaçar-se, alguns cap a Makwe, d'altres cap a Metsikpan, a causa de conflictes tribals. Finalment es van establir a la ubicació actual.

Hi ha sis llengües lingüísticament o geogràficament properes a l'akum: el beezen, l'isu (un dialecte de l'aghem), el jukun, el nsí, el lidzi i el lisa. Hi ha un reduït grau d'intercomprensió entre l'akum i el lisa, i entre l'akum i el lidzi. Des del punt de vista de la classificació genètica, la llengua més propera a l'akum és el beezen. En general, els parlants de totes aquestes llengües empren el jukun, la llengua franca de la regió, en les comunicacions intercomunitàries. També fan servir el pidgin anglès del Camerun, la llengua vehicular principal a gran part del país.

No hi ha una ortografia estandarditzada per a l'akum ni s'ha desenvolupat cap mena de material escrit. A l'escola, la llengua d'ensenyament és l'anglès, però l'akum s'empra oralment de vegades en el cursos inicials. L'akum, malgrat això, manté una bona vitalitat: és la llengua habitual de la comunitat, es transmet als infants i les actituds lingüístiques són positives.
akunsu akunsu

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

 • ca  akuntsú
 • ca  akunsu sin. compl.
 • ca  akunt'su sin. compl.
 • ca  akuntsu sin. compl.
 • cy  Akuntsú
 • de  Akuntsu
 • de  Akunsu sin. compl.
 • de  Akunt'su sin. compl.
 • de  Akuntsú sin. compl.
 • en  Akuntsu
 • en  Akunsu sin. compl.
 • en  Akunt'su sin. compl.
 • eu  akuntsuera
 • fr  akuntsu
 • gn  akuntsu
 • gn  akunsu sin. compl.
 • gn  akunt'su sin. compl.
 • gn  akuntsu sin. compl.
 • it  akuntsu
 • it  akunsu sin. compl.
 • it  akunt'su sin. compl.
 • it  akuntsú sin. compl.
 • ja  アクンツ語
 • ja  アクンス語 sin. compl.
 • nl  Akuntsú
 • nl  Akunsu sin. compl.
 • nl  Akunt'su sin. compl.
 • nl  Akuntsu sin. compl.
 • pt  akuntsú
 • pt  akunsu sin. compl.
 • pt  akunt'su sin. compl.
 • pt  akuntsu sin. compl.
 • ru  Акунтсу
 • ru  Акунсу sin. compl.
 • ru  Акунцу sin. compl.
 • zh  阿昆苏语
 • zh  阿昆簇 sin. compl.
 • zh  阿昆苏 sin. compl.
 • zh  阿昆特苏 sin. compl.
 • scr  Sense tradició escrita
 • num  Sistema aràbic

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

Definición
La llengua akuntsú és parlada per un grup indígena molt petit contactat oficialment el 1995 pels serveis de protecció als indis del govern brasiler i que havia viscut fins aleshores en aïllament gairebé complet. Segons el relat dels akuntsús mateixos, vers el 1980 un grup d'homes blancs va exterminar brutalment una quinzena de membres de la tribu.

Akuntsu significa 'els altres indis' en la llengua del grup veí kanoé.

Els akuntsús entenen parcialment el mequens.

Les anàlisis que tenim ara per ara de l'akuntsú no permeten determinar si és una varietat dialectal del mequens o si són llengües diferenciades. Akuntsú i mequens presenten semblances de vocabulari, però també moltes divergències. Encara no se n'ha comparat la gramàtica.
akunt'su akunt'su

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

 • ca  akuntsú
 • ca  akunsu sin. compl.
 • ca  akunt'su sin. compl.
 • ca  akuntsu sin. compl.
 • cy  Akuntsú
 • de  Akuntsu
 • de  Akunsu sin. compl.
 • de  Akunt'su sin. compl.
 • de  Akuntsú sin. compl.
 • en  Akuntsu
 • en  Akunsu sin. compl.
 • en  Akunt'su sin. compl.
 • eu  akuntsuera
 • fr  akuntsu
 • gn  akuntsu
 • gn  akunsu sin. compl.
 • gn  akunt'su sin. compl.
 • gn  akuntsu sin. compl.
 • it  akuntsu
 • it  akunsu sin. compl.
 • it  akunt'su sin. compl.
 • it  akuntsú sin. compl.
 • ja  アクンツ語
 • ja  アクンス語 sin. compl.
 • nl  Akuntsú
 • nl  Akunsu sin. compl.
 • nl  Akunt'su sin. compl.
 • nl  Akuntsu sin. compl.
 • pt  akuntsú
 • pt  akunsu sin. compl.
 • pt  akunt'su sin. compl.
 • pt  akuntsu sin. compl.
 • ru  Акунтсу
 • ru  Акунсу sin. compl.
 • ru  Акунцу sin. compl.
 • zh  阿昆苏语
 • zh  阿昆簇 sin. compl.
 • zh  阿昆苏 sin. compl.
 • zh  阿昆特苏 sin. compl.
 • scr  Sense tradició escrita
 • num  Sistema aràbic

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

Definición
La llengua akuntsú és parlada per un grup indígena molt petit contactat oficialment el 1995 pels serveis de protecció als indis del govern brasiler i que havia viscut fins aleshores en aïllament gairebé complet. Segons el relat dels akuntsús mateixos, vers el 1980 un grup d'homes blancs va exterminar brutalment una quinzena de membres de la tribu.

Akuntsu significa 'els altres indis' en la llengua del grup veí kanoé.

Els akuntsús entenen parcialment el mequens.

Les anàlisis que tenim ara per ara de l'akuntsú no permeten determinar si és una varietat dialectal del mequens o si són llengües diferenciades. Akuntsú i mequens presenten semblances de vocabulari, però també moltes divergències. Encara no se n'ha comparat la gramàtica.
akuntsú akuntsú

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

 • ca  akuntsú
 • ca  akunsu sin. compl.
 • ca  akunt'su sin. compl.
 • ca  akuntsu sin. compl.
 • cy  Akuntsú
 • de  Akuntsu
 • de  Akunsu sin. compl.
 • de  Akunt'su sin. compl.
 • de  Akuntsú sin. compl.
 • en  Akuntsu
 • en  Akunsu sin. compl.
 • en  Akunt'su sin. compl.
 • eu  akuntsuera
 • fr  akuntsu
 • gn  akuntsu
 • gn  akunsu sin. compl.
 • gn  akunt'su sin. compl.
 • gn  akuntsu sin. compl.
 • it  akuntsu
 • it  akunsu sin. compl.
 • it  akunt'su sin. compl.
 • it  akuntsú sin. compl.
 • ja  アクンツ語
 • ja  アクンス語 sin. compl.
 • nl  Akuntsú
 • nl  Akunsu sin. compl.
 • nl  Akunt'su sin. compl.
 • nl  Akuntsu sin. compl.
 • pt  akuntsú
 • pt  akunsu sin. compl.
 • pt  akunt'su sin. compl.
 • pt  akuntsu sin. compl.
 • ru  Акунтсу
 • ru  Акунсу sin. compl.
 • ru  Акунцу sin. compl.
 • zh  阿昆苏语
 • zh  阿昆簇 sin. compl.
 • zh  阿昆苏 sin. compl.
 • zh  阿昆特苏 sin. compl.
 • scr  Sense tradició escrita
 • num  Sistema aràbic

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

Definición
La llengua akuntsú és parlada per un grup indígena molt petit contactat oficialment el 1995 pels serveis de protecció als indis del govern brasiler i que havia viscut fins aleshores en aïllament gairebé complet. Segons el relat dels akuntsús mateixos, vers el 1980 un grup d'homes blancs va exterminar brutalment una quinzena de membres de la tribu.

Akuntsu significa 'els altres indis' en la llengua del grup veí kanoé.

Els akuntsús entenen parcialment el mequens.

Les anàlisis que tenim ara per ara de l'akuntsú no permeten determinar si és una varietat dialectal del mequens o si són llengües diferenciades. Akuntsú i mequens presenten semblances de vocabulari, però també moltes divergències. Encara no se n'ha comparat la gramàtica.
akurio akurio

Carib > Tiriyó > Tiriyó, Amèrica > Surinam

 • ca  akurio
 • ca  akuriyana sin. compl.
 • ca  akuriyo sin. compl.
 • ca  wama sin. compl.
 • cod  akuriekare
 • cod  turaekare
 • ar  أكورية
 • cy  Akurio
 • cy  Akuriyana sin. compl.
 • cy  Akuriyo sin. compl.
 • cy  Wama sin. compl.
 • de  Akurio
 • de  Akuriyo sin. compl.
 • de  Wama sin. compl.
 • en  Akurio
 • en  Aama sin. compl.
 • en  Akuriyana sin. compl.
 • en  Akuriyo sin. compl.
 • es  akurio
 • es  akuriyana sin. compl.
 • es  akuriyo sin. compl.
 • es  wama sin. compl.
 • eu  akurioera
 • eu  akuriyana sin. compl.
 • eu  akuriyo sin. compl.
 • eu  wama sin. compl.
 • fr  akurio
 • fr  akuriyana sin. compl.
 • fr  akuriyo sin. compl.
 • fr  wama sin. compl.
 • gl  akurio
 • gl  akuriyana sin. compl.
 • gl  akuriyo sin. compl.
 • gl  wama sin. compl.
 • gn  akurio
 • gn  akurijana sin. compl.
 • gn  akurijo sin. compl.
 • gn  wama sin. compl.
 • it  akurio
 • it  akuriyana sin. compl.
 • it  akuriyo sin. compl.
 • it  wama sin. compl.
 • ja  アクリオ語
 • nl  Akurio
 • nl  Akuriyana sin. compl.
 • nl  Akuriyo sin. compl.
 • nl  Wama sin. compl.
 • pt  akurio
 • pt  akuriyana sin. compl.
 • pt  akuriyo sin. compl.
 • pt  wama sin. compl.
 • ru  Акурио
 • ru  Аама sin. compl.
 • ru  Акурийо sin. compl.
 • ru  Акурияна sin. compl.
 • sw  Akurio
 • sw  Akuriyana sin. compl.
 • sw  Akuriyo sin. compl.
 • sw  Wama sin. compl.
 • tmh  Takuryut

Carib > Tiriyó > Tiriyó, Amèrica > Surinam

Definición
L'akurio fou la darrera comunitat ameríndia del Surinam a abandonar la vida nòmada a la selva. Actualment els akurio viuen en comunitats trio, on foren literalment portats per missioners al final dels anys seixanta i principi dels setanta del segle passat. Els nens ja només aprenen trio, que gaudeix de major prestigi que no pas l'akurio.
akuriyana akuriyana

Carib > Tiriyó > Tiriyó, Amèrica > Surinam

 • ca  akurio
 • ca  akuriyana sin. compl.
 • ca  akuriyo sin. compl.
 • ca  wama sin. compl.
 • cod  akuriekare
 • cod  turaekare
 • ar  أكورية
 • cy  Akurio
 • cy  Akuriyana sin. compl.
 • cy  Akuriyo sin. compl.
 • cy  Wama sin. compl.
 • de  Akurio
 • de  Akuriyo sin. compl.
 • de  Wama sin. compl.
 • en  Akurio
 • en  Aama sin. compl.
 • en  Akuriyana sin. compl.
 • en  Akuriyo sin. compl.
 • es  akurio
 • es  akuriyana sin. compl.
 • es  akuriyo sin. compl.
 • es  wama sin. compl.
 • eu  akurioera
 • eu  akuriyana sin. compl.
 • eu  akuriyo sin. compl.
 • eu  wama sin. compl.
 • fr  akurio
 • fr  akuriyana sin. compl.
 • fr  akuriyo sin. compl.
 • fr  wama sin. compl.
 • gl  akurio
 • gl  akuriyana sin. compl.
 • gl  akuriyo sin. compl.
 • gl  wama sin. compl.
 • gn  akurio
 • gn  akurijana sin. compl.
 • gn  akurijo sin. compl.
 • gn  wama sin. compl.
 • it  akurio
 • it  akuriyana sin. compl.
 • it  akuriyo sin. compl.
 • it  wama sin. compl.
 • ja  アクリオ語
 • nl  Akurio
 • nl  Akuriyana sin. compl.
 • nl  Akuriyo sin. compl.
 • nl  Wama sin. compl.
 • pt  akurio
 • pt  akuriyana sin. compl.
 • pt  akuriyo sin. compl.
 • pt  wama sin. compl.
 • ru  Акурио
 • ru  Аама sin. compl.
 • ru  Акурийо sin. compl.
 • ru  Акурияна sin. compl.
 • sw  Akurio
 • sw  Akuriyana sin. compl.
 • sw  Akuriyo sin. compl.
 • sw  Wama sin. compl.
 • tmh  Takuryut

Carib > Tiriyó > Tiriyó, Amèrica > Surinam

Definición
L'akurio fou la darrera comunitat ameríndia del Surinam a abandonar la vida nòmada a la selva. Actualment els akurio viuen en comunitats trio, on foren literalment portats per missioners al final dels anys seixanta i principi dels setanta del segle passat. Els nens ja només aprenen trio, que gaudeix de major prestigi que no pas l'akurio.
akuriyo akuriyo

Carib > Tiriyó > Tiriyó, Amèrica > Surinam

 • ca  akurio
 • ca  akuriyana sin. compl.
 • ca  akuriyo sin. compl.
 • ca  wama sin. compl.
 • cod  akuriekare
 • cod  turaekare
 • ar  أكورية
 • cy  Akurio
 • cy  Akuriyana sin. compl.
 • cy  Akuriyo sin. compl.
 • cy  Wama sin. compl.
 • de  Akurio
 • de  Akuriyo sin. compl.
 • de  Wama sin. compl.
 • en  Akurio
 • en  Aama sin. compl.
 • en  Akuriyana sin. compl.
 • en  Akuriyo sin. compl.
 • es  akurio
 • es  akuriyana sin. compl.
 • es  akuriyo sin. compl.
 • es  wama sin. compl.
 • eu  akurioera
 • eu  akuriyana sin. compl.
 • eu  akuriyo sin. compl.
 • eu  wama sin. compl.
 • fr  akurio
 • fr  akuriyana sin. compl.
 • fr  akuriyo sin. compl.
 • fr  wama sin. compl.
 • gl  akurio
 • gl  akuriyana sin. compl.
 • gl  akuriyo sin. compl.
 • gl  wama sin. compl.
 • gn  akurio
 • gn  akurijana sin. compl.
 • gn  akurijo sin. compl.
 • gn  wama sin. compl.
 • it  akurio
 • it  akuriyana sin. compl.
 • it  akuriyo sin. compl.
 • it  wama sin. compl.
 • ja  アクリオ語
 • nl  Akurio
 • nl  Akuriyana sin. compl.
 • nl  Akuriyo sin. compl.
 • nl  Wama sin. compl.
 • pt  akurio
 • pt  akuriyana sin. compl.
 • pt  akuriyo sin. compl.
 • pt  wama sin. compl.
 • ru  Акурио
 • ru  Аама sin. compl.
 • ru  Акурийо sin. compl.
 • ru  Акурияна sin. compl.
 • sw  Akurio
 • sw  Akuriyana sin. compl.
 • sw  Akuriyo sin. compl.
 • sw  Wama sin. compl.
 • tmh  Takuryut

Carib > Tiriyó > Tiriyó, Amèrica > Surinam

Definición
L'akurio fou la darrera comunitat ameríndia del Surinam a abandonar la vida nòmada a la selva. Actualment els akurio viuen en comunitats trio, on foren literalment portats per missioners al final dels anys seixanta i principi dels setanta del segle passat. Els nens ja només aprenen trio, que gaudeix de major prestigi que no pas l'akurio.
akwa'ala akwa'ala

Yuma > Pai, Amèrica > Mèxic

 • ca  paipai
 • ca  akwa'ala sin. compl.
 • de  Paipai
 • de  Paipai Akwa'ala sin. compl.
 • en  Paipai
 • en  Akwa'ala sin. compl.
 • es  paipai
 • es  akwa'ala sin. compl.
 • eu  paipai
 • eu  akwa'ala sin. compl.
 • fr  paipai
 • fr  paipai Akwa'ala sin. compl.
 • gl  paipai
 • gl  akwa'ala sin. compl.
 • it  paipai
 • it  akwa'ala sin. compl.
 • nl  Paipai
 • nl  Paipai Akwa'ala sin. compl.
 • pt  paipai
 • pt  akwa'ala sin. compl.

Yuma > Pai, Amèrica > Mèxic

Definición
La família yuma s'estén al llarg del riu Colorado a l'extrem sud de Califòrnia i el nord de Baixa Califòrnia, i per l'oest d'Arizona i nord de Sonora.

Consta de diverses branques amb llengües que encara són vives: califòrnia-delta, yuma del riu i pai. A més, en formava part també la branca cochimí, tots els parlars de la qual es van extingir al començament del segle XIX.

Algunes varietats lingüístiques de la branca pai són parcialment intercomprensibles. Les diferències s'han potenciat en el nivell lèxic arran del contacte amb els europeus, ja que els mots manllevats a la llengua dominant seran anglesos o espanyols segons que es parlin a Mèxic (paipai, kiliwa) o als Estats Units (yuma de terres altes).

Segons un conte tradicional, la comunitat paipai es va crear quan un home yavapai va migrar cap al sud amb la seva família fa uns 200 anys. Els yavapais també tenen aquesta història en el seu patrimoni de tradició oral.

El paipai encara s'ensenya als infants com a llengua familiar, de manera que té garantida la supervivència almenys una generació.
akwawa akwawa

Tupí > Tupí-guaraní > Tenetehara, Tupí > Tupí-guaraní > Kayabí, Amèrica > Brasil

 • ca  akwawa
 • ca  assuriní
 • ca  akuawa sin. compl.
 • ca  assuriní de Tocantins sin. compl.
 • ca  assuriní de Trocarà sin. compl.
 • ar  أسورينية
 • cy  Assuriní
 • cy  Akuawa sin. compl.
 • cy  Assuriní de Tocantins sin. compl.
 • cy  Assuriní de Trocará sin. compl.
 • de  Asurini
 • de  Akuawa sin. compl.
 • de  Assurini sin. compl.
 • de  Assuriní de Tocantins sin. compl.
 • de  Assuriní de Trocará sin. compl.
 • de  Asurini do Tocantins sin. compl.
 • en  Asuriní
 • en  Akuáwa sin. compl.
 • en  Akwawa sin. compl.
 • en  Akwaya sin. compl.
 • en  Assuriní sin. compl.
 • en  Asurini sin. compl.
 • en  Asuriní do Tocantins sin. compl.
 • en  Asuriní do Trocará sin. compl.
 • en  Tocantins Asuriní sin. compl.
 • es  asuriní
 • es  akuawa sin. compl.
 • es  asuriní de Tocantins sin. compl.
 • es  asuriní de Trocará sin. compl.
 • eu  asuriniera
 • eu  akuawa sin. compl.
 • eu  tocantinseko asuriniera sin. compl.
 • eu  trocarako asuriniera sin. compl.
 • fr  assurini
 • fr  akuawa sin. compl.
 • fr  assurini de Tocantins sin. compl.
 • fr  assurini de Trocará sin. compl.
 • gn  asurini
 • gn  akuawa sin. compl.
 • gn  assuriní de Tocantins sin. compl.
 • gn  assuriní de Trocarà sin. compl.
 • it  assurini
 • it  akuawa sin. compl.
 • it  assuriní de Tocantins sin. compl.
 • it  assuriní de Trocarà sin. compl.
 • ja  アスリニ語
 • ja  アクアワ語 sin. compl.
 • ja  トロカラのアスリニ語 sin. compl.
 • ja  トカンティンスのアスリニ語 sin. compl.
 • nl  Assuriní
 • nl  Akuawa sin. compl.
 • nl  Assuriní de Tocantins sin. compl.
 • nl  Assuriní de Trocará sin. compl.
 • pt  assurini
 • pt  akuawa sin. compl.
 • pt  assurini do Tocantins sin. compl.
 • pt  assurini do Trocará sin. compl.
 • ru  Асурини
 • ru  Асурини ду Трокара sin. compl.
 • ru  Асурини ду Токантинс sin. compl.
 • ru  Акуава sin. compl.
 • ru  Токантинс асурини sin. compl.
 • zh  阿苏里尼语
 • zh  阿库阿瓦 sin. compl.
 • zh  托勘丁斯的阿苏里尼语 sin. compl.
 • zh  特洛卡拉的阿苏里尼语 sin. compl.
 • scr  Alfabet llatí
 • num  Sistema aràbic

Tupí > Tupí-guaraní > Tenetehara, Tupí > Tupí-guaraní > Kayabí, Amèrica > Brasil

Definición
Diferent de l'assuriní del Xingu, tot i que els assurinís de Tocantins podrien ser un grup escindit dels del Xingu.

El grup s'autodenomina assuriní, nom assignat pels colonitzadors; l'origen del mot és juruna i significa 'roig'. El terme akuawa es percep com a pejoratiu amb el significat de 'salvatge'.

La llengua té dos dialectes, la varietat de Trocarà i la de Pacajà, amb algunes diferències menors. Tots els membres de la comunitat de Trocarà saben portuguès; entre els joves, hi ha força monolingües de portuguès. La comunitat de Pacajà es va mantenir monolingüe fins als anys 1960 i actualment fa servir les dues llengües.

L'assuriní conté molts manlleus del portuguès. Van tenir els primers contactes amb els neobrasilers a principi del segle XX.