Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentación
acte administratiu resolutori acte administratiu resolutori

  • ca  acte administratiu resolutori, n m
  • ca  acte administratiu definitiu, n m sin. compl.
  • es  acto administrativo definitivo, n m
  • es  acto administrativo resolutorio, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definición
Acte administratiu que posa fi a un procediment administratiu, que és la declaració definitiva sobre una qüestió i, per tant, produeix efectes jurídics als seus destinataris.

Nota

  • Contra un acte administratiu resolutori es pot interposar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició.